Gemachtigden

Advocaten kunnen anderen machtigen om namens hen handelingen te verrichten of in te loggen op applicaties (zoals Mijn Orde, digitale diensten Rechtspraak, de Hoge Raad, Raad van State, besloten deel van de websites van de lokale Orden). Gemachtigden kunnen medewerkers of advocaten zijn, van hetzelfde kantoor als waar de advocaat werkt of van een ander kantoor.

Gemachtigden, die geen advocaat zijn, hebben daarvoor een advocatenpas voor medewerkers nodig. Nadat de pas verstrekt is, moet iedere advocaat expliciet opgeven welke machtiging hij/zij verstrekt aan de gemachtigde medewerker. Hieronder leest u hoe dat werkt.

Machtigingen toekennen aan een andere advocaat:
- De beoogde gemachtigde is advocaat en heeft al een advocatenpas.
- Om machtigingen aan een andere advocaat te geven logt de advocaat in op advocatenpas.advocatenorde.nl, gaat naar ‘pasbeheer advocaat’ en doorloopt het proces ‘nieuw persoon machtigen’.

Machtigingen toekennen aan een medewerker:
- De beoogde gemachtigde moet een G-nummer en een advocatenpas voor medewerkers hebben. Als hij/zij die nog niet heeft, volg dan de aanvraagprocedure hieronder.
- Om machtigingen aan een medewerker te geven logt de advocaat in op advocatenpas.advocatenorde.nl, gaat naar ‘pasbeheer advocaat’ - ‘nieuw persoon machtigen’ en doorloopt het proces ‘ik wil een medewerker van mijn kantoor machtigen’.

Aanvraagprocedure G-nummer en advocatenpas voor medewerkers
Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd door een advocaat die op hetzelfde kantoor/vestiging werkt als de medewerker.

Aanvraag G-nummer
De advocaat meldt de medewerker aan via Mijn Orde. Kijk daarvoor bij ‘wijzigingen doorgeven’ en kies voor ‘ik wil de gemachtigden van mijn kantoor beheren’. En daarna naar ‘ik wil een nieuwe gemachtigde voor mijn kantoor opvoeren’. Hier kan de nieuwe gemachtigde aangemeld worden. De medewerker ontvangt per e-mail een G-nummer.

Toestemming geven voor pasaanvraag
De advocaat kan vervolgens op advocatenpas.advocatenorde.nl de medewerker toestemming geven een advocatenpas aan te vragen. Log in bij ‘pasbeheer advocaat’ en doorloop het proces bij ‘toestemming geven pasaanvraag medewerker’. De medewerker ontvangt dan per post een toegangscode waarmee de advocatenpas voor medewerkers kan worden aangevraagd.

Aanvraag advocatenpas voor medewerkers
De medewerker kan op advocatenpas.advocatenorde.nl een advocatenpas voor medewerkers aanvragen met de toegangscode. Doorloop het proces ‘start pasaanvraag met toegangscode’. Als het de eerste pas op de naam van de medewerker is, wordt per post een verificatiecode verzonden. Met de verificatiecode en de toegangscode logt de medewerker nog een keer in bij ‘start pasaanvraag met toegangscode’. De pasaanvraag moet bevestigd worden met de verificatiecode.
Na ontvangst van de betaling zal de advocatenpas voor medewerkers worden geproduceerd

Nog vragen?
Kijk bij de veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat.