Nummerherkenning DJI

Het systeem nummerherkenning DJI (sinds 2013) is, in tegenstelling tot het systeem bij de politie, op dit moment vrijwillig. Door middel van het zetten van een vinkje op de site van nummerherkenning kan worden aangegeven of één of meer specifieke telefoonnummers ook bij DJI als geheimhouder geregistreerd moeten worden.

DJI heeft een centraal telefoonsysteem voor gedetineerden in vrijwel alle inrichtingen. Telefoongesprekken van gedetineerden worden via deze voorziening gevoerd, centraal opgenomen en maximaal acht maanden bewaard. In de inrichting waar de gedetineerde verblijft kunnen gesprekken realtime of achteraf worden beluisterd. Het systeem van nummerherkenning is geïnstalleerd in deze centrale voorziening. Als een gedetineerde belt wordt de opname van het gesprek automatisch geblokkeerd als hij belt met een aan DJI doorgegeven geheimhoudersnummer. Dit gebeurt direct bij aanvang van het gesprek. Medewerkers van DJI kunnen het gesprek dan niet meer (gelijktijdig of achteraf) uitluisteren. Omdat er geen opnamen worden gemaakt, kunnen gesprekken ook niet op vordering worden verstrekt aan de opsporing of inlichtingendiensten. Er worden ook geen verkeersgegevens verstrekt. Alleen in de logbestanden blijven datum, tijd en duur van het gesprek beschikbaar, en een weergave van het geheimhoudersnummer in geanonimiseerde vorm (bijvoorbeeld 06xxxxxxxx).

Incidenten
De afgelopen periode zijn vanuit de balie enkele incidenten gemeld waarbij nummers van advocaten niet afgeschermd waren:

Datum Incident
mei 2019 De NOvA heeft opnieuw een signaal gekregen van strafrechtadvocaten dat telefoongesprekken met een zelfde cliënt in een penitentiaire inrichting zijn opgenomen. Door een fout in de software in het systeem bij DJI is een aantal geheimhoudersnummers enkele dagen ten onrechte niet afgeschermd. Op 7 maart, 8 maart en 25 april 2019 zijn 164 gesprekken ten onrechte opgenomen.
november 2018 De NOvA heeft een signaal van een strafrechtadvocaat ontvangen dat een telefoongesprek met een cliënt in een penitentiaire inrichting is opgenomen en afgeluisterd. Uit onderzoek van de telefoonprovider van DJI (Telio) is gebleken dat als gevolg van deze programmeerfout sinds 2017 circa 3.000 gesprekken zijn opgenomen.
   


Vanwege het belang dat wordt hecht aan een betrouwbaar systeem, neemt de NOvA deze signalen zeer serieus. Op dit moment wordt onderzocht hoe e.e.a. heeft kunnen gebeuren en hoe eventuele fouten in de toekomst kan worden voorkomen.