Voor de praktijk

Modellen, handleidingen, formulieren

Model schriftelijke opdrachtbevestiging

Model schriftelijke opdrachtbevestiging

Een schriftelijke opdrachtbevestiging is essentieel bij het aanvaarden van een zaak. Dit maakt inzichtelijk wat u wel en niet doet voor uw cliënt. Maar ook wat de financiële consequenties zijn en wat voor werkzaamheden uw cliënt van u mag verwachten. Daarnaast dwingt het de u en uw cliënt goed na te denken over de aanpak en de haalbaarheid van de zaak. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede en niet onbelangrijk, heldere afspraken voorkomen onenigheid achteraf.

Meer informatie