Rechtzoekenden moeten te allen tijde vrijuit en vertrouwelijk kunnen spreken met hun advocaat. Om te zorgen dat telefoongesprekken tussen cliënten en advocaten niet worden afgeluisterd, is het systeem van ‘nummerherkenning’ geïntroduceerd. Dit systeem zorgt ervoor dat nummers van advocaten automatisch worden herkend en niet worden afgeluisterd. De NOvA hecht groot belang aan een betrouwbaar en veilig nummerherkenningssysteem.

Op dit moment zijn twee verschillende systemen in werking, één voor de politie en één bij de gevangenissen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een derde systeem, voor de AIVD/MIVD, is in ontwikkeling.

Aanmelden telefoonnummers
In de Verordening op de advocatuur staat welke telefoonnummers en faxnummers advocaten moeten aanleveren. Op de website voor nummerherkenning kunnen advocaten deze nummers opgeven. De NOvA geeft de aangemelde nummers - zonder andere gegevens - door aan de nationale politie. Deze verwerkt de nummers in de database van ‘geheimhoudernummers’. De voor het aftappen gebruikte technologie herkent de nummers in deze database en verhindert dat de politie gesprekken met deze nummers in real time of naderhand kan afluisteren. 

Via de website voor nummerherkenning kunnen advocaten ook nummers aanmelden bij het systeem van nummerherkenning van de DJI. Alle gesprekken die een gedetineerde voert vanuit een inrichting van DJI worden opgenomen. Bij gesprekken naar een geheimhoudernummer wordt opname vóór totstandkoming van het gesprek verhinderd; er kan ook niet real-time meegeluisterd worden.

Infographic nummerherkenning

Nog vragen?
Kijk bij de veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat. U kunt ook contact opnemen met het informatiepunt van de NOvA.