Specialisatieverenigingen

Advocaten op bijna ieder rechtsgebied hebben zich verenigd in eigen specialisatieverenigingen. Bij deze verenigingen kunnen rechtzoekenden terecht voor de advocaten die het beste passen bij hun specifieke problemen.

Keurmerk specialisatieverenigingVia een vereniging vindt een rechtzoekende bijvoorbeeld gemakkelijk een advocaat die gespecialiseerd is in alimentatie, een letselschadeadvocaat of de beste advocaat bij op het gebied van arbeidsrecht. Zie voor meer informatie de website van de specialisatievereniging zelf via het overzicht van alle door de NOvA geregistreerde specialisatieverenigingen.

Keurmerk specialisatieverenigingen

Tien specialisatieverenigingen dragen het keurmerk van de NOvA:

Specialisatievereniging Rechtsgebied Datum toekenning Geldig tot
Vereniging van familierecht advocaten scheidingsmediators (vFAS) Familierecht 27-09-2013 27-09-2022
Vereniging arbeidsrecht advocaten Nederland (VAAN) Arbeidsrecht 27-09-2013 27-09-2022
Vereniging van letselschade advocaten (LSA) Letselschade 27-09-2013 27-09-2022
Vereniging van advocaten voor slachtoffers van personenschade (ASP) Personenschade 27-09-2013 27-09-2022
Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)  Huurrecht

28-05-2014

27-09-2022
Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA) Intellectueel
eigendomsprocesrecht

06-02-2017

06-02-2021
Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB) Belastingrecht

05-02-2018

05-02-2021
Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) Erfrecht

07-05-2018

07-05-2022
Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA) Migratierecht

03-09-2018

03-09-2022
Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A) Privacyrecht 04-11-2019 04-11-2021

Dit betekent dat de advocaten bij deze verenigingen aan bepaalde vereisten voldoen:

  • De advocaten zijn minstens vijf jaar als advocaat ingeschreven en hebben aantoonbare kennis over het betreffende rechtsgebied;
  • De advocaten besteden minstens 500 uur per jaar aan het rechtsgebied;
  • De advocaten behalen jaarlijks minstens de helft van de opleidingspunten in het betreffende rechtsgebied;
  • Ook de vereniging moet aan specifieke voorwaarden voldoen: ze moet een website hebben met een ledenlijst, opleidingseisen hanteren voor aangesloten advocaten en beschikken over volledige rechtsbevoegdheid.

Bij de aanvraag van het keurmerk dient de specialisatievereniging een plan van aanpak in te leveren. De NOvA verleent het keurmerk voor een periode van twee jaar, met mogelijkheid tot verlenging.