Word vrijwilliger

Word vrijwilliger

Meer dan 300 advocaten hebben zich aangemeld als ‘advocaat voor de klas’. Voor een zo breed mogelijke landelijke spreiding van geïnteresseerde advocaten blijft het mogelijk om u als vrijwilliger op te geven. Afhankelijk van de locaties van de deelnemende scholen zoeken wij per school naar de perfecte match met een advocaat in de buurt. Is dat het geval, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie via advocaatvoordeklas@advocatenorde.nl