Wat wordt er van de advocaat verwacht?

Vertelt u graag iets meer over uw vak op de school van uw (klein-)kinderen of op een school bij u in de buurt?

Het project ‘Advocaat voor de klas’ bestaat uit een workshop, tijdschrift en een oefenrechtbank. De workshop en de oefenrechtbank duren beide ongeveer 2 uur en vinden plaats op een vrijdag. De workshop wordt gegeven door Lars Hogendoorn van de JuniorJurist Academie met de advocaat als eregast.

De advocaat begeleidt de oefenrechtbank. Tijdens de oefenrechtbank kruipen de leerlingen in de huid van bijvoorbeeld de advocaat en worden rechtszaken nagespeeld.

Inmiddels hebben meer dan 400 advocaten zich aangemeld als ‘advocaat voor de klas’. Gezien de enorme belangstelling vanuit de advocatuur kunnen wij mogelijk niet elke geïnteresseerde advocaat aan een school koppelen. Voor een zo breed mogelijke landelijke spreiding van geïnteresseerde advocaten blijft het mogelijk om u als vrijwilliger op te geven. Afhankelijk van de locaties van de deelnemende scholen zoeken wij per school naar de perfecte match met een advocaat in de buurt. Is dat het geval, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie via advocaatvoordeklas@advocatenorde.nl