Zoeken

Zoekresultaten (30)

U heeft gezocht op: BA2020

 • pagina

  (Veelgestelde) vragen

  Voor de start van de beroepsopleidingVoor vragen over de beëdiging, goedkeuring/wisseling patronaat en inschrijving voor de beroepsopleiding advocaten kunt u contact opnemen met de plaatselijke raad van de orde. Tijdens de beroepsopleidingVoor ...

 • pagina

  FAQ

  Over diverse onderwerpen heeft de NOvA veelgestelde vragen opgesteld: Advocatenpas Advocatenpas-app Beroepsopleiding Advocaten - basistest Beroepsopleiding Advocaten - patroonscursus Beroepsopleiding Advocaten - start 2022 Experiment met ...

 • pagina

  Basistest Beroepsopleiding Advocaten

  Wanneer legt u de basistest af?De basistest moet zijn afgelegd voor de start van de Beroepsopleiding Advocaten. De basistest kan tot maximaal één jaar voor de start van de beroepsopleiding worden afgelegd, zowel na als voor de beëd ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe subsidie voor beroepsopleiding stagiairs sociale advocatuur

  Op voorstel van de NOvA heeft de Raad voor Rechtsbijstand een regeling opgesteld die voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van de beroepsopleiding voor advocatenkantoren uit de toevoegingspraktijk. “Dit geeft een belangrijke impuls aan de ...

 • nieuwsbericht

  Basistest Beroepsopleiding Advocaten beschikbaar

  De basistest geeft de advocaat-stagiair goed inzicht in het niveau en de actualiteit van zijn juridisch-inhoudelijke kennis. Aangezien deze kennis als bekend wordt verondersteld, hoeft tijdens de beroepsopleiding geen herhaling van deze universitaire ...

 • nieuwsbericht

  BAgazine: online magazine over de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten

  > Lees het BAgazine op uw mobiele telefoon> Lees het BAgazine op uw PC/tablet In deze eerste editie van het BAgazine leest u onder meer een interview met Susan Kaak (lid algemene raad van de NOvA en portefeuillehouder Beroepsopleiding Advocate ...

 • nieuwsbericht

  Vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten start in maart 2021

  In september van dit jaar start de inschrijving voor het eerste cohort stagiairs dat in maart 2021 aan de vernieuwde opleiding begint. “De vernieuwde opleiding biedt een goede basis voor de startende advocaat. De opleiding is flexibel, praktij ...

 • nieuwsbericht

  Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten vastgesteld

  De vaststelling van de Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten 2020 en de toelichting Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten 2020 volgt op het overleg in december 2019 waarin de algemene raad het concept heeft toegelicht en besprok ...

 • nieuwsbericht

  Kwaliteits- en accreditatiekader vernieuwde beroepsopleiding vastgesteld

  Op die manier borgt de algemene raad het aanbod van een hoogwaardige beroepsopleiding voor advocaten. De eisen zijn voor alle aanbieders gelijk, of het nu gaat over de Uitvoeringsorganisatie (CPO/Dialogue) of geaccrediteerde aanbieders (in de huidige ...

 • nieuwsbericht

  Vernieuwde beroepsopleiding: kaders patroonscursus bekend

  Van belang is dat de patroonscursus afgerond moet zijn vóórdat de patroon in aanmerking komt voor goedkeuring van het patronaat, dus mogelijk al ruim voor 1 maart 2021 als de eerste lichting stagiairs aan de vernieuwde beroepsopleiding ...

 • nieuwsbericht

  Prijs vernieuwde beroepsopleiding advocaten daalt met 20%

  Hoewel de onder- en bovengrens bekend is, kan op dit moment nog niet de exacte prijs van de vernieuwde beroepsopleiding worden vastgesteld. Dat hangt mede af van de verdere invulling van de integratieve dagen (moot court). BasistestOok is hierin niet ...

 • nieuwsbericht

  Invulling vernieuwde beroepsopleiding gereed

  De beroepsopleiding voorziet in een stevige basis aan ethiek, basisvaardigheden en het in de praktijk kunnen brengen daarvan in moot courts. Deze onderdelen worden centraal aangeboden door de Uitvoeringsorganisatie (UO) aan divers samengestelde groep ...

 • nieuwsbericht

  Basistest in vernieuwde beroepsopleiding: "Géén selectie, wél meer efficiëntie”

  Gedurende het CvA is uitgebreid gesproken over de borging van het basisniveau. Heeft de basistest toch niet een selecterend karakter, ondanks de diagnostische opzet? Susan Kaak: “De vernieuwde opleiding heeft als uitgangspunt dat elke stagiair ...

 • nieuwsbericht

  Vaardigheden en ethiek centraal in vernieuwde beroepsopleiding

  De maatschappij verandert, evenals de opleidingsbehoeften van advocaat-stagiairs en kantoren. Het doel van de heroriëntatie op de beroepsopleiding (BA2020) is dan ook een opleiding neer te zetten die nieuwe generaties stagiairs optimaal voorbere ...

 • nieuwsbericht

  Voortgang BA2020

  Onder andere kwam de praktijk- en de toepassingsgerichtheid van de opleiding, de borging van het startniveau en de begeleiding van de stagiairs aan de orde. Bij de herziene opzet wordt bovendien uitgegaan van een verdere integratie van ethiek, vaardi ...

 • nieuwsbericht

  Algemene raad presenteert prioriteiten NOvA

  De prioriteiten binnen het thema ‘Staat van de rechtsstaat’ richten zich onder andere op een goede rechtsbedeling, toegang tot het recht en het verschoningsrecht. Het thema ‘Kwaliteit’ strekt zich uit van de beroepsopleiding, ...

 • nieuwsbericht

  Voortgang BA2020

  Op dit moment werkt de NOvA, in nauwe samenwerking met de huidige aanbieders van de beroepsopleiding advocaten, in drie fasen aan de uitwerking van het project BA2020. De eerste fase loopt tot april 2019. Dan zijn de contouren en uitgangspunten van d ...

 • nieuwsbericht

  Start BA2020 uitgesteld

  De gezamenlijke uitwerking van het curriculum – door de drie huidige aanbieders, onder regie van de NOvA – vergt meer tijd om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige beroepsopleiding voor advocaten. Meer informatieDossier BA2020

 • nieuwsbericht

  Algemene raad presenteert uitgangspunten BA2020

  De vernieuwde beroepsopleiding bestaat vanaf 2020 uit drie blokken. In blok 1 staan ethiek, proces- en andere basisvaardigheden centraal. Binnen de twee andere geïntegreerde blokken (blokken 2 en 3) ligt de focus op de praktijk- en specialistisc ...

 • nieuwsbericht

  BA2020: geen herhaling van basiskennis, nadruk op toepassing

  Daarnaast overweegt de algemene raad een toets per leerlijn te introduceren die meteen na de beëdiging wordt afgenomen. Doel hiervan is om de aanwezige kennis te testen en de benodigde kennis, opgedaan tijdens de universiteit, op te frissen. Zo ...

 • nieuwsbericht

  Beroepsopleiding advocaten 2020 krijgt verder vorm

  Centraal in de visie van de algemene raad op de 'BA2020' staat de doelstelling dat de beroepsopleiding een brede basis biedt aan stagiairs vanuit alle kantoren en praktijken, en tegelijk meer maatwerk levert om tegemoet te komen aan de toenemende div ...

 • nieuwsbericht

  Consultatie BA2020: meer dan alleen een toelatingstoets

  Het voorstel voor een toelatingstoets is tot stand gekomen via een aantal workshops met inbreng van diverse geledingen binnen de advocatuur. De deelnemers waren afkomstig van zowel kleine(re) en grote(re) kantoren, sociale en commerciële advocat ...

 • nieuwsbericht

  Consultatie toekomstbestendige beroepsopleiding advocaten van start

  Elke advocaat kan reageren op voorgestelde aanpassingen van de beroepsopleiding advocaten. Hierbij gaat het onder andere om: - de (cognitieve) toelatingstoets voorafgaand aan de beroepsopleiding;- de invulling van en het onderscheid tussen proces- e ...

 • nieuwsbericht

  BA2020 workshops II, III en IV: Nut en noodzaak cognitieve toelatingstoets breed gedeeld, discussie over assessment

  Met deze (selecterende) toets wordt het minimale startniveau van studenten bepaald (de mate waarin de studenten de leerstof vanuit die universiteit beheersen). Met als effect dat de advocaat-stagiaires zich tijdens de BA primair kunnen richten op het ...

 • nieuwsbericht

  Goede feedback op contouren BA2020

  Tijdens de workshop, de eerste in een reeks van vier, reageerden de aanwezigen op de discussienotitie Contouren BA2020. Er vond een constructieve discussie plaats met feedback en input voor nadere uitwerking, in aanloop naar het consultatiedocument d ...

 • nieuwsbericht

  BA 2020: beroepsopleiding advocaten op de tekentafel

  Dit onderzoek is bedoeld om vooruit te kijken naar ontwikkelingen die (startende) advocaten in de nabije toekomst raken en die ze daarom meer dan nu in hun opleiding mee moeten krijgen. In de loop van 2017 levert het onderzoek de contouren op. Aan de ...

 • blog

  Basisniveau maakt BA2020 efficiënter

  De NOvA staat voor een hoge kwaliteit van de advocatuur en dat begint met de beroepsopleiding. Ook – ja zelfs – advocaten moeten met hun tijd mee. En de tijden veranderen snel door innovatie, diversiteit van de balie en de veranderde vraag van rechtz ...

 • blog

  Beroepsopleiding 2020: (maat)werk in uitvoering

  De NOvA staat voor een toekomstbestendige beroepsopleiding. Een opleiding die past bij het beeld dat we hebben van de advocaat van de toekomst en die vanuit een brede basis maatwerk biedt voor stagiaires en focust op het leervermogen. Heldere uitgang ...

 • blog

  Open en bloot

  De algemene raad staat voor de taak om uw aller belangen te behartigen, hoe divers de balie ook is. Ook is het aan de AR om het voortouw nemen in majeure dossiers die vaak impact hebben op ieder van u – en zelfs op volgende generaties advocaten. Dat ...

 • blog

  Onderzoek en verdieping

  In deze jachtige wereld, waarin de waan van de dag vaak regeert en meningen nogal eens de feiten overstemmen, staat 2017 voor de NOvA in het teken van onderzoek en verdieping. De uitkomsten van verschillende onderzoeken laten de komende maanden een n ...