Zoeken

Zoekresultaten (8)

U heeft gezocht op: BA2020

 • pagina

  BAgazine

  BAgazine editie #1 augustus 2020Met hierin: Interview Susan Kaak (algemene raad NOvA), Leren door te doen, infographic vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten, achter de schermen van de vernieuwde beroepsopleiding met Sven Brinkhoff en Esther Oppedijk ...

 • pagina

  Uitwerking organisatiestructuur

  De uitwerking van de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten vraagt om een intensieve samenwerking met en afstemming tussen diverse partijen. De NOvA speelt daarin als opdrachtgever een centrale rol. Voor dit project geldt de volgende organisatiestruct ...

 • pagina

  Verslag workshops

  Workshops en groepssessiesTijdens vier workshops begin 2017 en een ‘kleine’/ informele CvA-vergadering in mei hebben onder andere advocaten, opleidingsdeskundigen en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht ...

 • pagina

  Beroepsopleiding Advocaten

  De beroepsopleiding advocaten bestaat uit de leerlijnen burgerlijk (proces)recht, bestuurs(proces)recht en straf(proces)recht. Een advocaat-stagiair kiest een leerlijn die aansluit bij zijn (of haar) praktijk. Deze leerlijn is de zogeheten major. Daa ...

 • dossier

  Vernieuwde beroepsopleiding

  De NOvA ontwerpt op een projectmatige wijze een samenhangende, toekomstbestendige beroepsopleiding voor advocaten die in maart 2021 van start gaat. Een opleiding waarin praktische vaardigheden en het toepassen van juridische inhoudelijke kennis centr ...

 • blog

  Basisniveau maakt BA2020 efficiënter

  De NOvA staat voor een hoge kwaliteit van de advocatuur en dat begint met de beroepsopleiding. Ook – ja zelfs – advocaten moeten met hun tijd mee. En de tijden veranderen snel door innovatie, diversiteit van de balie en de veranderde vraag van rechtz ...

 • blog

  Beroepsopleiding 2020: (maat)werk in uitvoering

  De NOvA staat voor een toekomstbestendige beroepsopleiding. Een opleiding die past bij het beeld dat we hebben van de advocaat van de toekomst en die vanuit een brede basis maatwerk biedt voor stagiaires en focust op het leervermogen. Heldere uitgang ...

 • blog

  Open en bloot

  De algemene raad staat voor de taak om uw aller belangen te behartigen, hoe divers de balie ook is. Ook is het aan de AR om het voortouw nemen in majeure dossiers die vaak impact hebben op ieder van u – en zelfs op volgende generaties advocaten. Dat ...