Zoeken

Zoekresultaten (20)

U heeft gezocht op: Coronavirus

 • pagina

  Online zittingen

  Sinds het begin van de coronacrisis zet de Rechtspraak Skype for Business in voor online zittingen. Sinds 1 december 2021 wordt ook Microsoft Teams gebruikt omdat deze applicatie gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor iedereen in de samenle ...

 • nieuwsbericht

  Online deelname aan kwaliteitstoetsen verlengd tot 1 januari 2022

  Daarbij blijven de huidige voorwaarden gelden:1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door videoconferentie;2. de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door gespreksleider of begeleider;3. de aanwezigheid van ...

 • nieuwsbericht

  Avondklok en advocatuur

  Voorbeelden voor advocaten van geldige werkgerelateerde redenen om tijdens de avondklok naar buiten te gaan zijn onder meer een avondzitting of een piketmelding van de Raad voor Rechtsbijstand. U dient dan wel te allen tijde te beschikken over een in ...

 • nieuwsbericht

  Het verhaal achter de financiële bijdrage 2021

  De afgelopen jaren steeg de financiële bijdrage, met name door de toegenomen kosten van het toezicht en tuchtrecht. Hoe zit dat voor 2021?  “Dit jaar hebben we een lichte stijging nét niet weten te voorkomen. Dat er toch iets ...

 • nieuwsbericht

  Online deelname aan kwaliteitstoetsen verlengd tot 1 april 2021

  Daarbij blijven de huidige voorwaarden gelden:1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door videoconferentie;2. de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door gespreksleider of begeleider;3. de aanwezigheid van ...

 • nieuwsbericht

  Financiële bijdrage 2021 vastgesteld

  De NOvA is zich ervan bewust dat ook de advocatuur te maken heeft met onzekere financiële tijden als gevolg van het coronavirus. Daarom heeft de NOvA zich grote moeite getroost de financiële bijdrage op hetzelfde niveau te houden als afgelo ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: betere onderbouwing nodig voor coronaregelingen

  De legitimatie van de beperking van grondrechten, bijvoorbeeld op het eigendomsrecht (horeca), het recht op vereniging en het recht op lichamelijke integriteit (mondkapjes), is en blijft daardoor onvoldoende. Dat schrijft de NOvA in een wetgevingsadv ...

 • nieuwsbericht

  Bureaumedewerkers in coronatijd: thuiswerken, hectiek en voldoening

  Esther van den Bosch, beleidsadviseur strafrecht “Juist in crisistijd opkomen voor het belang van een goede rechtsbedeling” "Het begon met een telefoontje van de directeur van DJI: de gevangenissen zouden hun poorten gaan sluiten. Zitti ...

 • nieuwsbericht

  ‘Samenwerken in de eerste lijn loont’

  De pilot Samenwerken in de eerste lijn is een initiatief van de NOvA, in samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Deze vijf partijen hebben elkaar gevonde ...

 • nieuwsbericht

  Aangepaste coronawet biedt nog steeds te weinig parlementaire controle

  De wet blijft in belangrijke mate een 'raamwet' waarin de maatregelen slechts in algemene zin worden omschreven en dus slechts in algemene zin wordt voorzien in een wettelijke basis voor de inbreuk die een maatregel met zich brengt. De concrete invul ...

 • nieuwsbericht

  Nadere uitwerking tegemoetkoming voor sociaal advocaten met omzetverlies door corona

  Kort gezegd houdt de regeling een tegemoetkoming in bij omzetverlies boven de 20 procent. De maximale omzetdaling die wordt gecompenseerd wordt aan het einde van 2020 bepaald aan de hand van de gemiddelde omzetdaling in de zwaarst getroffen sector bi ...

 • nieuwsbericht

  NOvA pleit voor noodfonds voor sociaal advocaten en evaluatie vergoedingenstelsel

  Op 15 april vergadert de Tweede Kamer over gefinancierde rechtsbijstand en coronamaatregelen. De NOvA vraagt de Kamer met klem om maatregelen op de korte én lange termijn: Op de zeer korte termijn: 1. Er moet een noodfonds komen voor sociaal ...

 • nieuwsbericht

  Standpunt NOvA in reactie op oproep NVSA opening gerechten

  Bij de eerdere oproep was immers nog veel onduidelijk over de verspreiding van het coronavirus en had ook het Kabinet zich nog niet uitgelaten over noodzakelijke maatregelen en de (geschatte) duur daarvan. Inmiddels is daarover meer duidelijkheid, zo ...

 • nieuwsbericht

  Extra voorschotregeling voor sociaal advocaten geopend

  De regeling geldt voor advocaten die staan ingeschreven bij de RvR en die in de periode van 1 september 2019 tot 1 december 2019 minimaal 5 afgegeven toevoegingen hebben gekregen. Er mag geen sprake zijn van beslag, faillissement, surseance van betal ...

 • nieuwsbericht

  NOvA vraagt minister om extra steunmaatregelen voor sociale advocaten

  Door de noodzakelijke coronamaatregelen met betrekking tot de rechtspleging zijn bij de NOvA de zorgen toegenomen over de financiële positie van sociale advocaten. De sociale advocatuur verkeerde al voor de coronacrisis in zwaar weer en de verwa ...

 • nieuwsbericht

  Regelingen voor zelfstandigen, waaronder zzp’ers, ook bedoeld voor advocaten

  Deze regeling maakt het mogelijk om maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum te ontvangen. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. U kunt op de website van de Kamer van Koophandel zien hoe u a ...

 • nieuwsbericht

  Steunmaatregelen voor sociaal advocaten bekendgemaakt

  De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) probeert deze maatregelen zo snel als mogelijk door te voeren. De NOvA, de RvR en het ministerie van Justitie & Veiligheid hebben de afgelopen tijd overlegd over steunmaatregelen voor de sociale advocatuur tijden ...

 • nieuwsbericht

  Begin volgende week duidelijkheid over compensatiemaatregelen voor sociaal advocaten

  Deze groep advocaten beschikt als gevolg van de al jarenlang te lage vergoedingen niet over de benodigde financiële buffers om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen. Begin deze week is het geschatte inkomensverlies ...

 • nieuwsbericht

  Coronavirus: updates voor de advocatuur

  Vanaf 17 maart vindt u het overzicht met actuele ontwikkelingen en veelgestelde vragen over het coronavirus in het dossier coronavirus.

 • blog

  Corona-tegemoetkoming

  Toen in maart de ‘intelligente lockdown’ werd afgekondigd, de rechtbanken sloten, de juridische loketten geen bezoekers meer konden ontvangen en veel burgers bij overheidsinstanties voor gesloten deuren kwamen te staan, is de NOvA meteen in gesprek g ...