Zoeken

Zoekresultaten (161)

U heeft gezocht op: Veiligheid

 • pagina

  NOvUM Aflevering 7

  Aflevering 7: 'Weerbaarheid'  In de zevende editie van NOvUM spreekt Bas van Zelst met Jeroen Soeteman (bestuurder NOvA), Onno Pouw (weerbaarheidstrainer) en Marieke de Jong (advocaat) over weerbaarheid. Wat is weerbaarheid? Welke tips heeft ...

 • pagina

  Gerbrandydebat 2023

  Het 13e Gerbrandydebat van de NOvA stond op 23 oktober 2023 in het teken van de kroongetuigenregeling en de kernwaarde vertrouwelijkheid. Hoofdspreker was demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz.  Bekijk de video- ...

 • pagina

  Vrije advocaatkeuze

  Het recht op vrije advocaatkeuze betekent dat iemand die verzekerd is voor rechtsbijstand zelf kan kiezen door wie hij zijn belangen wil laten behartigen in geval van een juridisch geschil. Dat kan een advocaat of juridisch medewerker in dienst van d ...

 • pagina

  Reflectie vanuit de wetenschap

  Hoe kan juridische dienstverlening beter aansluiten op de behoeften van rechtzoekenden die de weg naar de juridische professional niet weet te vinden? Deze vraag staat centraal tijdens het seminar ‘Doen of laten?’ dat de NOvA op 14 dece ...

 • pagina

  Sanctieregelgeving

  Actualiteiten Brief BuZa Stand van zaken Sanctienaleving en Handhaving (21 april 2023) Sancties in ontwikkeling en modernisering Sanctiewet (TvS&O) (1 april 2023) Conclusies Europese Raad (23 maart 2023) Addendum bij Leidraad Financiël ...

 • pagina

  Tijdlijn toezicht en Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta)

  13-07-2023 Infographic visie AR – toekomstig toezichtmodel 05-07-2023 Reactie dagelijks bestuur dekenberaad uitgangspunten OTA 29-06-2023 Eerste reactie van de algemene raad op toezichtplannen van de minister voor Rechtsbijst ...

 • pagina

  NOvUM Aflevering 2

  Aflevering 2: 'Het is niet stoer om bedreigd te worden en het hoort er niet bij' Bedreigd worden kan een enorme impact hebben, zowel zakelijk als privé. Daarover gaat de tweede aflevering van NOvUM. Gasten zijn AR-lid Robert Crince Le Roy ( ...

 • pagina

  NOvA-noodtelefoon

  In oktober 2019 is het Contactpunt Beroepsgroepen ingesteld. Advocaten die een dreiging ondervinden of vragen hebben over hun veiligheid, kunnen een speciaal noodnummer van de NOvA bellen. Het noodnummer van de NOvA is te vinden op ...

 • pagina

  Weerbaarheidstraining

  Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. Na de training bent u zich bewust van welke factoren van invloed zijn op uw weerbaarheid en veiligheid. Door h ...

 • pagina

  Veiligheidsscan

  De subsidie is toereikend voor 850 veiligheidsscans. In opdracht van de NOvA voert het bedrijf Kop Beveiliging deze scans uit. Zij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd om het kantoor of woonhuis (ingeval van kantoor aan huis) op een adres in Nederl ...

 • pagina

  Publicaties

  Besluiten van de algemene raadAlle besluiten van de algemene raad zijn te vinden in de juridische databank. Besluiten van het college van afgevaardigdenDe besluiten van het college van afgevaardigden zijn te vinden op regelgeving.advocatenorde. ...

 • pagina

  Weerbaarheid en veiligheid

  Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. De afgelopen jaren zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Samen met het ministerie van ...

 • pagina

  Strafrecht en strafvordering

  Het strafrecht is voortdurend in beweging. De NOvA volgt alle ontwikkelingen die de positie van rechtzoekenden en de praktijkuitoefening van strafrechtadvocaten raken op de voet, zowel qua wetgeving als beleid. Voorbeelden hiervan zijn verhoorbijstan ...

 • pagina

  Geheimhoudernummer gemachtigde

  Nummerherkenning gaat samen met Mijn OrdeDe aparte nummerherkenning-website is geïntegreerd in Mijn Orde. Advocaten, kantoorverantwoordelijken en hun gemachtigden loggen allemaal op dezelfde manier in op Mijn Orde. Advocaten kunnen via Mijn Orde ...

 • pagina

  Geheimhoudernummer kantoorverantwoordelijke

  Nummerherkenning samen met Mijn OrdeDe aparte nummerherkenning-website is geïntegreerd in Mijn Orde. Advocaten kunnen via Mijn Orde zowel hun gegevens registreren waarmee ze op het tableau staan als hun geheimhoudernummers beheren. Kantoorverant ...

 • pagina

  Pilot Samenwerken in de eerstelijn

  Nog nauwer samenwerken in de eerstelijn zorgt voor betere dienstverlening aan rechtzoekenden en sneller een oplossing voor hun probleem. Dat is de opbrengst uit de door de NOvA geïnitieerde pilot Samenwerken in de eerstelijn, waarin het Juridisc ...

 • pagina

  Gerbrandydebat 2019

  Onder leiding van Ferry Mingelen troffen advocaten, wetenschappers en politici elkaar op woensdag 6 november weer in Sociëteit De Witte (Den Haag) voor het jaarlijkse NOvA Gerbrandydebat. Algemeen deken Johan Rijlaarsdam stond bij de openi ...

 • pagina

  In ontwikkeling: nummerherkenning AIVD en MIVD

  Het systeem waaraan gedacht wordt houdt het volgende in:  de NOvA levert geheimhoudernummers aan. Zodra een ‘target’ met een advocaat belt wordt het nummer herkend en moeten de diensten direct actie ondernemen en een keuze maken: ...

 • pagina

  Extra Gebrandydebat 'Toegang tot het recht'

  Het debat, onder leiding van Astrid Joosten, stond geheel in het teken van de toegang tot het recht. Aanleiding vormden de huidige sessies van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de toekomst van het stelsel van gefinancierde rechtsbijsta ...

 • pagina

  ICT en vertrouwelijkheid

    Lees meer in het verslag ICT en vertrouwelijkheid Tijdens het Innovatieplatform over vertrouwelijke internetcommunicatie werden een aantal quick wins op het gebied van dataveiligheid voor advocaten op een rij gezet:

 • pagina

  Gerbrandydebat 2016

  De 7e editie van het Gerbrandydebat vond plaats op 16 november 2016 en zoomde in op bovengenoemde issues. Advocaten, politici, wetenschappers en ervaringsdeskundigen gingen met elkaar de discussie aan over deze actuele vraagstukken op het s ...

 • pagina

  Verhoorbijstand

  Per 1 maart 2017 bestaat een wettelijk recht op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor. In de praktijk bestond dit recht al sinds 1 maart 2016 op grond van een uitspraak van de Hoge Raad. Twee knelpuntenIn aanloop naar de invoering hee ...

 • pagina

  Dossiers

  Bekijk dossiers over diverse onderwerpen waarover de NOvA relevante informatie bundelt en voortdurend actualiseert: Wpta/LTA Weerbaarheid en veiligheid Sanctieregelgeving Digitalisering Rechtspraak

 • pagina

  Beveiligingsmaatregelen

  Hoe sterker uw digitale verdediging is, hoe kleiner de kans is dat een eventuele cyberaanval daadwerkelijk slaagt. Door bewust met informatieveiligheid om te gaan en de nodige technische beschermingsmaatregelen te nemen, kunt u veel narigheid voorkom ...

 • pagina

  Contact

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. Consumenten of rechtzoekenden kunnen voor informatie of klachten over de advocatuur terecht op de website Zoek een advocaat.nl. Op deze website ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe aflevering NOvUM: weerbaarheid

  Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. De afgelopen jaren zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Samen met het ministerie van ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten zoeken op naam in het Kadaster met een ‘legitiem belang’

  Aanvankelijk kondigde het Kadaster aan dat de mogelijkheid om te ‘zoeken op naam’ voor onder andere de advocatuur zou worden beperkt. Op aandringen van de NOvA heeft het Kadaster toegezegd dat advocaten toegang blijven behouden tot &lsquo ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: Tweede Kamer, gebruik voorhangprocedure voor wijziging Penitentiaire beginselenwet

  De NOvA heeft recent een advies uitgebracht aan het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van een consultatieverzoek over het wijzigingsbesluit dat ingaat op de praktische uitwerking van het wetvoorstel. Die uitwerking zou de Tweede ...

 • nieuwsbericht

  Kroongetuigenregeling en vertrouwelijkheid centraal in Gerbrandydebat

  Bekijk de video-impressie van het Gerbrandydebat.  Na de opening van de avond in de Haagse Sociëteit De Witte door waarnemend deken Susan Kaak, liet Jeroen Soeteman (lid van de algemene raad) in een vraaggesprek met dagvoorzitter K ...

 • nieuwsbericht

  Alternatieve bedrijfsstructuren voor advocaten

  In het experiment rechtsbijstandsverzekeraars wordt toegestaan dat advocaten in dienst van deelnemende rechtsbijstandsverzekeraars ook optreden voor niet bij die rechtsbijstandsverzekeraars verzekerde rechtzoekenden. Met dit experiment, dat in januar ...

 • nieuwsbericht

  Kroongetuigenregeling grote impact op veiligheid van advocaten

  Geconcludeerd wordt dat de impact van de kroongetuigenregeling op de veiligheid en praktijkvoering groot kan zijn, nu en in een toekomstige situatie. Het veiligheidsaspect is voor advocaten en andere personen die een rol hebben bij het proces met ee ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten behouden toegang tot Kadaster

  De exacte uitwerking hiervan is nog in ontwikkeling. Duidelijk is al wel dat het noodzakelijk wordt om bij het Kadaster in te loggen met een inlogmiddel dat voldoet aan de eisen van de Wet digitale overheid. Verder dienen advocaten in algemene zin he ...

 • nieuwsbericht

  Achtergrond: de advocaat als poortwachter tegen witwassen

  Door de Wwft na te leven, minimaliseren advocaten(kantoren) het risico dat cliënten hun dienstverlening misbruiken voor het witwassen[1] van met bijvoorbeeld omkoping verkregen gelden.[2] Zo beschermen zij niet alleen het financiële stelsel ...

 • nieuwsbericht

  Inschrijving Beroepsopleiding Advocaten 2024 geopend

  De Beroepsopleiding Advocaten (BA) van de NOvA heeft tot doel advocaat-stagiairs op te leiden tot zelfstandige en deskundige advocaten, die optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. In de tweejarige beroepsopleiding staan praktische vaar ...

 • nieuwsbericht

  NOvA dringt bij Kadaster aan op herstel van toegang voor advocaten

  Ondanks dat een uitzondering is gemaakt voor onder andere notarissen en makelaars, is dat (nog) niet gebeurd voor advocaten die voorheen wel toegang hadden. Het Kadaster heeft de NOvA hierover niet geïnformeerd, vooraf noch achteraf. Om die red ...

 • nieuwsbericht

  NOvA en AIVD/MIVD tekenen convenant over nummerherkenning

  De AIVD en de MIVD kunnen met het systeem van nummerherkenning 'aan de voorkant' nog sneller signaleren dat een gesprek tussen een cliënt en diens advocaat wordt opgevangen. In dat geval moeten deze opgenomen geheimhoudergesprekke ...

 • nieuwsbericht

  Achtergrond: de weerbaarheidstips van...

  ‘Marieke de Jong, advocaat arbeidsrecht, Berkel en Rodenrijs‘Advocaten zijn van nature geneigd zich in een dossier vast te bijten en niet meer los te laten. Toch is het belangrijk je bewust te zijn van je grenzen en het hetgeen nog toelaa ...

 • nieuwsbericht

  NOvA vraagt aandacht van politieke partijen voor gefinancierde rechtsbijstand, vertrouwelijkheid en veiligheid

  Om goede rechtsbijstand ook voor rechtzoekenden met een krappe beurs te blijven waarborgen, is het nodig te blijven inzetten op kwaliteit en voldoende aanbod van de sociale advocatuur. De NOvA verwijst naar het dreigend tekort aan sociaal advocaten ...

 • nieuwsbericht

  Complexiteit asielzaken vraagt om herijking vergoedingen

  In het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit toevoeging mediation in verband met de vergoeding van reiskosten en vervolgverhoren, toeslagen, tijdschrijven en enkele andere onderwerpen’ voer ...

 • nieuwsbericht

  Achtergrond: vrije advocaatkeuze vaak in het geding bij rechtsbijstandsverzekering

  Volgens veel rechtsbijstandsverzekeraars kunnen verzekerden pas zelf een externe advocaat kiezen, én de kosten van rechtsbijstand vergoed krijgen, nadat de opdrachtbevestiging door hen is verstrekt. Verder oordelen verzekeraars veelal dat er g ...

 • nieuwsbericht

  Eerste reactie van de algemene raad op toezichtplannen minister 

  De algemene raad stelt vast dat de minister ervoor gekozen heeft om het toezicht op de advocatuur volledig onafhankelijk van de staat te blijven organiseren. De algemene raad steunt deze keuze.     Met de plannen van de minister wordt een volgende st ...

 • nieuwsbericht

  NOvA ondertekent manifest tegen agressie en geweld

  Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. De afgelopen jaren zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. De helft van de advocaten ma ...

 • nieuwsbericht

  Wet op de rechtsbijstand op oneigenlijke grond ingezet voor ‘Groningen’

  Het is een goede ontwikkeling dat de overheid steeds meer oog krijgt voor het belang van de rechtsbescherming, vooral in zaken tegen de overheid zelf. De NOvA pleit al jarenlang voor een redelijke vergoeding voor sociaal advocaten, zodat er voldoende ...

 • nieuwsbericht

  Minister: “Advocaten moeten als hoeders van de rechtsstaat veilig hun werk kunnen doen”

  Algemeen deken Robert Crince le Roy, lid van de algemene raad Jeroen Soeteman en voorzitter van het dekenberaad Peter Hanenberg spraken met de minister over de veiligheid van advocaten en een goede informatiestroom vanuit de overheid, zodat een gedeg ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2022

  De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep en de organisatie en bekostiging van de t ...

 • nieuwsbericht

  NOvA roept op meer samen te werken en horden voor rechtzoekenden weg te nemen

  In Utrecht gingen zo’n 250 aanwezigen op 30 maart met elkaar in gesprek over de stelselvernieuwing gefinancierde rechtsbijstand. Minister Franc Weerwind lichtte er zijn plannen toe. Zo zei hij: “Iedereen moet weten waar hij of zij begrijp ...

 • nieuwsbericht

  Bedreiging: altijd alert en nooit alleen

  “Midden in de nacht werd ik gebeld. En niet alleen ik, ook mijn collega. Mijn geluid stond op stil, dus de volgende morgen luisterde ik nietsvermoedend mijn voicemail af. Ik schrok. De persoon die een bericht had achtergelaten bedreigde mij met ...

 • nieuwsbericht

  Hoe wordt uw financiële bijdrage in 2023 besteed?

  Van de financiële bijdrage gaat het grootste deel (27%) naar het toezicht op de advocatuur, opgebouwd uit de kosten van het college van toezicht en het dekenberaad. Vlak daarna volgt de bekostiging van de tuchtrechtspraak (hof en raden van disci ...

 • nieuwsbericht

  NOvA ondersteunt plan voor wettelijke grondslag ontheemden uit de Oekraïne

  De NOvA meent wel dat de wetgever moet overwegen gemeenten opvang te laten bieden aan een grotere groep asielzoekers dan alleen ontheemde Oekraïners. Dit in verband met de onderbezetting bij het COA. Dat heeft de NOvA de minister van Justitie en ...

 • nieuwsbericht

  Beperkende detentiemaatregelen zetten vrij en vertrouwelijk verkeer tussen advocaat en cliënt ernstig onder druk

  Dit laat de NOvA de minister voor Rechtsbescherming weten in een advies over de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit in detentie. Maximaal twee rechtsbijstandsverlener ...

 • nieuwsbericht

  NOvA-weerbaarheidsprogramma verder uitgebreid in 2023

  Weerbaarheidstrainingen 2023Ook komend jaar krijgen advocaten in de weerbaarheidstraining concrete handvatten aangereikt om in hun dagelijkse praktijk beter om te gaan met agressie en bedreiging. Voor het eerste kwartaal zijn de trainingsdata bekend: ...

 • nieuwsbericht

  Verplichte videoconferentie ook mogelijk vanwege veiligheid vervoer

  Uitgangspunt blijft dat de voorgeleiding voor de rechter-commissaris of de inhoudelijke behandeling via een videoverbinding vanuit de penitentiaire inrichting slechts met instemming van de verdachte kan plaatsvinden. Van verplichte videoconferentie k ...

 • nieuwsbericht

  Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming kritisch op verruiming gronden voor plaatsing in EBI

  Het gaat hierbij specifiek om enkele voorgenomen aanpassingen aan de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Rspog) en de huisregels van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught (EBI). Met de voorgenomen wijzigingen wil de m ...

 • nieuwsbericht

  Onderzoeken naar kroongetuigenregeling, PGP-telefoons en betalingen aan advocaten

  Beide onderzoeken worden gedaan vanuit het perspectief van de advocaat, de mogelijke risico’s die de advocaat loopt en de omgeving van de advocaat (kantoor, gezin).Een derde onderzoek naar de praktijk van betalingen aan advocaten (zoals contant ...

 • nieuwsbericht

  Eerste Kamer verwerpt uitbreiding taakstrafverbod

  Een meerderheid van de Eerste Kamerleden stemde tegen de uitbreiding van het taakstrafverbod omdat rechters met dit wetsvoorstel te zeer worden beperkt in de mogelijkheden voor bestraffen. Ook de NOvA wees eind 2019 op dit principiële punt in ee ...

 • nieuwsbericht

  Alle geheimhoudernummers van advocaten ook naar DJI en AIVD/MIVD

  De DJI en AIVD/MIVD gaan de volledige lijst met geheimhoudernummers gebruiken voor hun systeem van nummerherkenning. Hiertoe zal de NOvA deze instanties dagelijks voorzien van alle actuele, bij de NOvA geregistreerde geheimhoudernummers, zoals sinds ...

 • nieuwsbericht

  Speciale weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten

  Tijdens de training wordt vooral aandacht besteed aan manipulatief gedrag en hoe dat kan leiden tot ongewenste beïnvloeding van advocaten. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe herken je een manipulator, welke vormen van manipulaties ...

 • nieuwsbericht

  NOvA positief over afblazen rechtshulppakketten

  RechtshulppakkettenDe voorganger van de minister was van plan om rechtshulppakketten in te kopen, met het idee dat dit zou leiden tot efficiencywinst en kostenbesparing. De huidige minister voor Rechtsbescherming ziet af van dit voornemen. Het vormge ...

 • nieuwsbericht

  Werkbezoek minister voor Rechtsbescherming aan de NOvA

  Bestuurders en medewerkers van de NOvA hebben regelmatig overleg met bewindslieden en ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van beide kanten werd het op prijs gesteld om een keer uitgebreid met elkaar over verschillende onderwerpe ...

 • nieuwsbericht

  Taskforce Bescherming tegen ondermijning moet weerbaarheid advocaten vergroten

  Dit sluit aan bij de oprichting van de Taskforce Bescherming tegen ondermijning door de NOvA, eind vorig jaar. Hierbij ligt de nadruk op het herkennen van signalen van ondermijning, preventieve maatregelen en ondersteuning van advocaten. Met dit init ...

 • nieuwsbericht

  Visie op stelsel gefinancierde rechtsbijstand uitgebracht

  Lerend stelselDe NOvA, MfN en RvR maken zich samen, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, sterk voor een mensgericht, effectief en doelmatig stelsel. Een stelsel, waarin de burger en zijn (juridische) hulpvraag centraal staan en kwaliteit v ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2021

  De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep en de organisatie en bekostiging van de t ...

 • nieuwsbericht

  Wijziging Handelsregisterbesluit moet afschermen bezoekadressen mogelijk maken

  Preventieve afschermingEen ander voorstel is dat het bezoekadres niet alleen kan worden afgeschermd wanneer er sprake is van bedreiging maar dat dit voortaan ook preventief kan. Dit is specifiek bedoeld voor personen, zoals advocaten, die vanwege hun ...

 • nieuwsbericht

  NOvA Taskforce Bescherming tegen ondermijning

  NOvA landelijk kenniscentrum en aanspreekpuntDe nadruk van de Taskforce ligt op ‘de voorkant’: preventieve maatregelen en ondersteuning voor advocaten. Een van de doelen is het herkennen van signalen van ondermijning. Waar mogelijk wordt ...

 • nieuwsbericht

  Hoe wordt uw financiële bijdrage besteed?

  Van de financiële bijdrage gaat het grootste deel (28%) naar de bekostiging van de tuchtrechtspraak (hof en raden van discipline). Vlak daarna volgt het toezicht (24%), opgebouwd uit de kosten van het college van toezicht en het dekenberaad. Iet ...

 • nieuwsbericht

  Meldpunt rechtspraak voor onveiligheid rond zaken in gerechtsgebouwen

  Bij elke rechtbank en gerechtshof, evenals bij de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, is hiervoor een speciaal e-mailadres geopend. Advocaten kunnen voor deze mailadressen terecht op Mijn Orde, bij de lokale ord ...

 • nieuwsbericht

  Vertrouwelijkheid voorop bij onderzoek eventuele noodoplossing EBI

  Dit is van belang in het kader van de vertrouwelijkheid van het contact tussen advocaat en cliënt. Langs deze weg infomeren wij de balie kort over de achtergrond en de verdere voortgang. Achtergrond laptopverbod EBI Nadat bekend werd dat de dir ...

 • nieuwsbericht

  Ook in 2022 weerbaarheidstrainingen voor advocaten

  Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling veilig en zonder onwenselijke druk kunnen uitvoeren. Om advocaten hierbij te ondersteunen biedt de NOvA de volgende voorzieningen aan: • Weerbaarheidstrainingen: praktische tra ...

 • nieuwsbericht

  Robert Crince le Roy verkozen tot nieuwe algemeen deken

  Robert Crince le Roy (1964) is sinds januari 2021 lid van de algemene raad van de NOvA en heeft onder andere bestuurlijke vernieuwing, governance en veiligheid in zijn portefeuille. Crince le Roy: “Als algemeen deken wil ik een bijdrage levere ...

 • nieuwsbericht

  Kabinet investeert in rechtshulp

  Vooralsnog lijkt het een eenmalige bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de jaren na 2022 reserveert de minister voor Rechtsbescherming elk jaar minder voor gefinancierde rechtsbijstand. Hij verwacht efficiencywinst van enkele st ...

 • nieuwsbericht

  Weerbaarheidstraining voor advocaten: ‘het heft in eigen handen’

  Volgens Schuurman, die de trainingen begeleidt, is de vechtsport een mooi voorbeeld waar in een gecontroleerde omgeving de confrontatie wordt opgezocht met geweld en agressie. “Vechtsporters leren rustig en evenwichtig te reageren op onveilig ...

 • nieuwsbericht

  Weten dat het goed zit, geeft ook een gevoel van veiligheid

  ‘Een aantal voor de hand liggende zaken kun je zelf wel bedenken zoals een alarmsysteem en camera’s, maar zoiets als buitenverlichting of een brievenbus waarin post veilig wordt opgevangen, kwamen bij mij niet als eerste naar boven. Doord ...

 • nieuwsbericht

  Uitkomsten pilot Samenwerken in de eerstelijn: sneller de juiste oplossing voor rechtzoekenden

  De pilot is uitgevoerd op initiatief van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) samen met de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), het Juridisch Loket (hJL), Sociaal Werk Nederland (SWN) en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) en is mede gef ...

 • nieuwsbericht

  Inschrijving geopend voor weerbaarheidstraining advocatuur

  In uw beroepspraktijk als advocaat kunt u te maken krijgen met verbale en fysieke agressie, bedreiging, afdreiging en zelfs inbreuk op uw privéleven. Naast maatregelen om uw kantoor en thuiswerkplek fysiek te beveiligen, is ook bewustwording v ...

 • nieuwsbericht

  Van klare wijn tot altruïsme

  Robert Crince le Roy houdt kantoor op de dertiende verdieping van het WTC in Rotterdam, met een spectaculair uitzicht op de binnenstad. Aan de muren prijkt moderne kunst. Het is misschien wel illustratief voor zijn hang naar vernieuwing. Evenals ...

 • nieuwsbericht

  NOvA verduidelijkt bezwaren tegen uitbreiding taakstrafverbod in Eerste Kamer

  In februari van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met een taakstrafverbod voor mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners met een publieke taak. Een taakstraf blijft alleen mogelijk in combinatie met een gevangenisstraf. De mogelijkheid van een ...

 • nieuwsbericht

  NOvUM aflevering 2: “Het is niet stoer om bedreigd te worden en het hoort er niet bij”

  Crince le Roy, die zelf ook met bedreiging te maken heeft gehad: “Denk niet dat het stoer is als je wordt bedreigd. Het hoort er niet bij!” Spee bevestigt dit: “Neem een bedreiging serieus, bespreek het met collega’s en straal ...

 • nieuwsbericht

  Portefeuilleverdeling algemene raad bijgesteld

  De algemene raad bevordert in het belang van de goede rechtsbedeling een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. De algemene raad functioneert als een collegiaal bestuur, maar ter voorbereiding van verschillende beleidsterreinen heeft ...

 • nieuwsbericht

  Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

  De subsidie is toereikend voor 850 veiligheidsscans. In opdracht van de NOvA voert het bedrijf Kop Beveiliging deze scans uit. Zij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd om het kantoor of woonhuis (ingeval van kantoor aan huis) op een adres in Nederl ...

 • nieuwsbericht

  NOvA betreurt uitblijven vacatievergoeding Rechtspraak voor advocaten

  Naar aanleiding van het voormalige KEI-project is de NOvA hierover in gesprek gegaan met de Rvdr. Na overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Rvdr inmiddels laten weten niet tot een generieke regeling te willen komen voor een ve ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: betere naleving coronamaatregelen in PI’s nodig, stop tijdelijk met meerpersoonscellen

  Het is niet alleen in het belang van advocaten en hun cliënten maar ook in het belang van de maatschappij als geheel dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd. De NOvA ontvangt in toenemende mate signalen van de Nederlandse Vereniging van ...

 • nieuwsbericht

  Avondklok en advocatuur

  Voorbeelden voor advocaten van geldige werkgerelateerde redenen om tijdens de avondklok naar buiten te gaan zijn onder meer een avondzitting of een piketmelding van de Raad voor Rechtsbijstand. U dient dan wel te allen tijde te beschikken over een in ...

 • nieuwsbericht

  Het verhaal achter de financiële bijdrage 2021

  De afgelopen jaren steeg de financiële bijdrage, met name door de toegenomen kosten van het toezicht en tuchtrecht. Hoe zit dat voor 2021?  “Dit jaar hebben we een lichte stijging nét niet weten te voorkomen. Dat er toch iets ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: betrek extra kosten rechtsbijstand bij nieuw Wetboek van Strafvordering

  De commissie Letschert heeft onderzoek gedaan naar de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, maar kon daarbij niet beschikken over gegevens met betrekking tot extra kosten voor de gefinancierde rechtsbijstand. Onlangs is er een aanv ...

 • nieuwsbericht

  Veiligheidsscan moet weerbaarheid advocaten vergroten

  Voor advocaten die een veiligheidsscan willen laten uitvoeren onderzoekt een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf het kantoor of het woonhuis uitgebreid op fysieke kwetsbaarheden. Denk hierbij aan sloten, ramen, toegangscontrole, camera’s, ...

 • nieuwsbericht

  Tegemoetkomingsregeling voor sociale advocatuur geopend

  De RvR verwacht niet dat het aantal toevoegingen per rechtsgebied voor het eind van het jaar ten opzichte van bovenstaande cijfers significant verder zal dalen. Dit betekent dat er in beginsel geen effectief beroep op de regeling gedaan kan worden do ...

 • nieuwsbericht

  Wijkplaats voor togadragers

  Er is behoefte aan een veilige plek waar togadragers na indringende bedreigingen tot rust kunnen komen om in een vertrouwenwekkende omgeving de draad op kunnen pakken,” aldus Michiel van Nispen (SP) in de motie. “Ook andere personen die v ...

 • nieuwsbericht

  Hogere vergoeding met terugwerkende kracht voor sociaal advocaten in Wvggz-zaken

  Al voor de inwerkingtreding van de Wvggz is meermaals door de NOvA en de Vereniging Psychiatrisch Patientenrecht Advocaten Nederland (vPAN) aangegeven dat de oude vergoedingen voor advocaten bij deze vorm van gefinancierde rechtsbijstand niet toereik ...

 • nieuwsbericht

  Bureaumedewerkers in coronatijd: thuiswerken, hectiek en voldoening

  Esther van den Bosch, beleidsadviseur strafrecht “Juist in crisistijd opkomen voor het belang van een goede rechtsbedeling” "Het begon met een telefoontje van de directeur van DJI: de gevangenissen zouden hun poorten gaan sluiten. Zitti ...

 • nieuwsbericht

  Aangepaste coronawet biedt nog steeds te weinig parlementaire controle

  De wet blijft in belangrijke mate een 'raamwet' waarin de maatregelen slechts in algemene zin worden omschreven en dus slechts in algemene zin wordt voorzien in een wettelijke basis voor de inbreuk die een maatregel met zich brengt. De concrete invul ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA beschieting Amsterdams advocatenkantoor

  De NOvA werkt aan het vergroten van de bewustwording ten aanzien van mogelijke risico’s en van de weerbaarheid van advocaten. De NOvA doet tevens onderzoek naar de behoeften van advocaten op veiligheidsgebied. Ook is eind vorig jaar het team Ve ...

 • nieuwsbericht

  Aanpak voor veiligheid en weerbaarheid van advocaten

  Weerbaarheid advocatuurDe minister zet de komende jaren structureel in op bewaken en beveiligen en getuigenbescherming. Bij de beroepsgroepen zelf, zoals als de advocatuur, ligt de nadruk op het vergroten van de bewustwording ten aanzien van mogelijk ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op aanpak achterstanden strafrechtketen: rechtsbescherming en overleg centraal

  Afschalen van zaken van meervoudig naar enkelvoudigIn de brief ‘contouren aanpak achterstanden strafrechtketen’ van ministers Grapperhaus en Dekker wordt gesproken over het ‘afschalen’ van zaken van de meervoudige naar de enke ...

 • nieuwsbericht

  Vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten start in maart 2021

  In september van dit jaar start de inschrijving voor het eerste cohort stagiairs dat in maart 2021 aan de vernieuwde opleiding begint. “De vernieuwde opleiding biedt een goede basis voor de startende advocaat. De opleiding is flexibel, praktij ...

 • nieuwsbericht

  Toegang tot de rechter wereldwijd onder druk door coronacrisis

  Honderd vertegenwoordigers van balies uit de hele wereld – van Europa, Afrika tot Azië – namen deel aan dit seminar, dat was georganiseerd door de Duitse orde van advocaten. Algemeen deken Frans Knüppe van de NOvA ging als een v ...

 • nieuwsbericht

  Vraagtekens NOvA bij tijdelijke wet voor coronamaatregelen

  Het wetsvoorstel maakt het mogelijk vergaande beperkingen van grondrechten en vrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken. Dergelijke ingrijpende beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden zijn niet normaal, en behoren dat ook niet te ...

 • nieuwsbericht

  Optimale rechtsbijstand cruciaal bij wegwerken voorraad strafzaken

  Op 27 mei heeft het OM een bericht gepubliceerd over het wegwerken van de voorraad strafzaken. Een van de manieren waarop het OM dat wil doen is het vaker opleggen van een OM-strafbeschikking. Maatschappelijk gezien is de wens om de opgelopen achters ...

 • nieuwsbericht

  Zorgen over rechtsbescherming bij verlenging coronamaatregelen

  Zorgen over rechtsbeschermingDe NOvA heeft zorgen over de rechtsbescherming in coronatijd. Advocaten signaleren onder meer dat vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en gedetineerde cliënten in sommige gevallen onder grote spanning staat en ...

 • nieuwsbericht

  NOvA wil opheldering wrakingscijfers

  In het jaarverslag van de Rechtspraak is een afname zichtbaar van het aantal indiende wrakingsverzoeken van 750 in 2018 naar 692 in 2019. Hiervan zouden er 17 zijn gehonoreerd. Naar nu blijkt tellen de wrakingsverzoeken waarin is berust – en wa ...

 • nieuwsbericht

  Standpunt NOvA in reactie op oproep NVSA opening gerechten

  Bij de eerdere oproep was immers nog veel onduidelijk over de verspreiding van het coronavirus en had ook het Kabinet zich nog niet uitgelaten over noodzakelijke maatregelen en de (geschatte) duur daarvan. Inmiddels is daarover meer duidelijkheid, zo ...

 • nieuwsbericht

  Extra voorschotregeling voor sociaal advocaten geopend

  De regeling geldt voor advocaten die staan ingeschreven bij de RvR en die in de periode van 1 september 2019 tot 1 december 2019 minimaal 5 afgegeven toevoegingen hebben gekregen. Er mag geen sprake zijn van beslag, faillissement, surseance van betal ...

 • nieuwsbericht

  Regelingen voor zelfstandigen, waaronder zzp’ers, ook bedoeld voor advocaten

  Deze regeling maakt het mogelijk om maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum te ontvangen. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. U kunt op de website van de Kamer van Koophandel zien hoe u a ...

 • nieuwsbericht

  Steunmaatregelen voor sociaal advocaten bekendgemaakt

  De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) probeert deze maatregelen zo snel als mogelijk door te voeren. De NOvA, de RvR en het ministerie van Justitie & Veiligheid hebben de afgelopen tijd overlegd over steunmaatregelen voor de sociale advocatuur tijden ...

 • nieuwsbericht

  NCTV: na moord Wiersum is weerbaarheid advocaten van groot belang

  De toegenomen dreiging geldt ook voor rechters en officieren van justitie, maar bij advocaten ligt dit ingewikkelder omdat ze geen gemeenschappelijke werkgever hebben, aldus Aalbersberg. Hij is daarom sinds de moord in gesprek met de NOvA en individu ...

 • nieuwsbericht

  Extra geld voor sociale advocatuur

  Het betreft een tijdelijke maatregel gedurende deze kabinetsperiode. Hiermee wordt de oproep van de NOvA uit de ‘brandbrief’ van begin september gehonoreerd. De oproep is herhaald in de petitie die vorige week voorafgaand aan een debat in ...

 • nieuwsbericht

  NOvA geschokt door liquidatiepoging op advocaat Philippe Schol

  In het geval van advocaat Philippe Schol was al eerder via de NOvA een melding van bedreiging aan het contactpunt beroepsgroepen gedaan. Naar aanleiding hiervan heeft de NCTV, zoals gebruikelijk, contact opgenomen met de politie en het OM. Op basis v ...

 • nieuwsbericht

  Contactpunt Beroepsgroepen ingesteld voor advocaten en rechters

  Advocaten kunnen het Contactpunt Beroepsgroepen alleen benaderen via de algemeen deken of de algemeen secretaris van de Nederlandse orde van advocaten. Beide fungeren voor de advocatuur als centraal meldpunt. Zij zetten de melding vervolgens door naa ...

 • nieuwsbericht

  Invoering Wvggz heeft gevolgen voor de advocatuur

  De huidige Wet BOPZ is primair bedoeld om personen op te nemen. De wet biedt geen mogelijkheid om te kiezen voor andere – minder vergaande – vormen van dwang. Dat verandert met de Wvggz. De Wvggz is juist bedoeld om personen te behandelen ...

 • nieuwsbericht

  NOvA geschokt door moord op advocaat

  Rijlaarsdam: "Wat er vanmorgen in Amsterdam is gebeurd is verschrikkelijk, in de eerste plaats voor de naasten van Derk Wiersum. Mijn gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en andere naaste familieleden en vrienden. Zij moeten een geliefde ...

 • nieuwsbericht

  ‘Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht dienen rechtsstatelijk doel’

  In de praktijk blijken nog altijd onduidelijkheden en misvattingen bestaan over de aard en omvang van het verschoningsrecht. Recente artikelen in de media over de (veronderstelde) reikwijdte van het verschoningsrecht geven dit eens te meer aan. Naar ...

 • nieuwsbericht

  Voorstellen voor verdere versterking toezicht advocatuur

  De evaluatie van de Wpta, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, moet eind dit jaar zijn afgerond. Vandaag heeft de NOvA een position paper naar het ministerie van Justitie en Veiligheid gestuurd. Positieve ervaringen De algemene raad constat ...

 • nieuwsbericht

  Onderzoek naar kosten implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering

  Hoewel het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering in concept gereed is, sturen de minister voor van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming het nog niet voor advies naar de Raad van State. Daardoor schuift ook de ...

 • nieuwsbericht

  Gesprekken over gefinancierde rechtsbijstand

  De NOvA is al vele jaren actief op het dossier gefinancierde rechtsbijstand en draagt deze standpunten in allerlei overleggen uit, onder andere in gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid waaronder het zogenaamde Topberaad. Dit overle ...

 • nieuwsbericht

  Jeroen Kremers benoemd tot lid college van toezicht advocatuur

  Jeroen Kremers is tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Robeco, voorzitter van de raad van commissarissen van Uber Payments B.V. en lid van de raad van commissarissen van de Nederlandsche Spoorwegen Groep N.V. Daarnaast is hij onder me ...

 • nieuwsbericht

  Vervolg digitalisering rechtspraak: voorkom digitaal doolhof

  Tijdig betrekken ketenpartnersIn de brief van de minister blijft nog onduidelijk welke rol de advocatuur zal spelen in de nieuwe plannen. In KEI heeft de advocatuur veel tijd en geld geïnvesteerd, met uiteindelijk weinig resultaat. Om een herhal ...

 • nieuwsbericht

  Nieuw dieptepunt op dossier rechtsbijstand: minder inkomen, minder recht

  Het kabinet blijft worstelen met de vraag hoe uitvoering te geven aan de belangrijke taak van de overheid om toegang tot de rechter voor elke burger te waarborgen. De plannen van minister Dekker laten zich eenvoudig samenvatten: mensen met minder ink ...

 • nieuwsbericht

  Nummerherkenningssysteem heeft gefaald; aangepast na signaal advocaat

  De NOvA heeft dit signaal direct doorgegeven aan DJI en de telefoonprovider van DJI, Telio. Wij vinden deze onvolkomenheid in het systeem een zeer ernstige zaak en sturen aan op onafhankelijk onderzoek. Deze fouten zijn niet eerder gesignaleerd door ...

 • nieuwsbericht

  Geen vergunningplicht Wft voor advocaten

  De kwestie speelde sinds april 2017 nadat de AFM had aangekondigd dat advocatenkantoren ook onder de vergunningplicht zouden vallen, net als belastingadviseurs, accountants en gerechtsdeurwaarders. De AFM baseerde zich daarbij op de Leidraad Consumen ...

 • nieuwsbericht

  Steun sociaal advocaten, toon de actie-icoon!

  De actie-icoon (download onderaan dit artikel) is bedoeld als steun in de rug van alle sociaal advocaten in Nederland die door de bezuinigingen in het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand hun hoofd nog amper boven water kunnen houden. Sociaal ad ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe Wiv per 1 mei van kracht

  Met deze wet krijgen de Nederlandse inlichtingendiensten de bevoegdheid om, naast telefoon- en satellietverkeer, ook gegevens te verzamelen via internet. Voor het inzetten van bijzondere bevoegdheden gericht op advocaten is, mede door inzet van de N ...

 • nieuwsbericht

  ‘Reset’ digitaal procederen teleurstellend

  Wat betekent dat voor de advocatuur? Binnen rechtsgebieden waar nu al digitaal wordt geprocedeerd, verandert niets.Civiele handelszakenOf de uitrol van digitaal procederen in civiele handelszaken met verplichte procesvertegenwoordiging doorgaat is no ...

 • nieuwsbericht

  Staat van de rechtsstaat: ‘rechtsbijstand is grondwettelijke plicht overheid’

  In de discussie over de positie van de burger in de rechtsstaat benadrukte Van Tongeren dat het vaak de overheid zelf is die procedures uitlokt. “Er is weinig aandacht voor de gevolgen van veranderende wetgeving. Bij elke nieuwe wet zou een par ...

 • nieuwsbericht

  Commissie Van der Meer erkent onderbetaling toevoegingsadvocaten

  De puntentoekenning is ooit gebaseerd op het gegeven dat één punt gelijk staat aan één uur, maar de praktijk blijkt al jarenlang anders. Het rapport Andere tijden van de commissie Van der Meer geeft onomstotelijk ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: ontwikkel ‘deltaplan digitalisering’ in het juridische domein

  Van Tongeren richtte zijn oproep aan een gemêleerd juridisch gezelschap bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid en Justitie, onder wie de minister, het Openbaar Ministerie, de wetenschap, de rechterlijke macht, het Ri ...

 • nieuwsbericht

  Stelsel rechtsbijstand uit balans

  De commissie geeft aan dat op vrijwel elk onderdeel van het stelsel de puntentoekenning aanpassing behoeft. Voor personen- en familierechtzaken loopt de toekenning zelfs exceptioneel negatief uit de pas. Daarnaast concludeert de commissie dat &ndash ...

 • nieuwsbericht

  Rechtsbijstand: Tweede Kamer wil snel overleg over brief minister Blok inzake Teeven

  In deze brief werd ingegaan op de uitlatingen van voormalig staatssecretaris Teeven. De staatssecretaris zou tijdens een interview hebben gezegd dat de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand waren gemotiveerd vanuit de wens om de verdedigin ...

 • nieuwsbericht

  NOvA verzoekt minister om onderzoek naar effecten reeds ingevoerde bezuinigingen

  In een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over de uitlatingen Teeven verzoekt de NOvA om onderzoek naar de effecten van reeds ingevoerde bezuinigingen en het terugdraaien hiervan als blijkt dat sprake is van negatieve effecten. Omdat mi ...

 • nieuwsbericht

  Positief advies NOvA op volgende fase KEI

  In het formele advies aan de Rvdr stelt deken Bart van Tongeren dat er flinke vorderingen zijn gemaakt op het gebied van betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. “Op het gebied van gebruiksvriendelijkheid van het webportaal, afspraken die me ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: voer nummerherkenning in voor veiligheidsdiensten

  Dit kan en mag niet gebeuren. Communicatie tussen advocaten en cliënten is in beginsel vertrouwelijk. De door de CTIVD gesignaleerde inbreuken onderschrijven de noodzaak van de eerder door de NOvA verzochte waarborgen. De voorafgaande rechterlij ...

 • nieuwsbericht

  Consultatie modernisering Strafvordering van start

  Boek 1 bevat algemene bepalingen, boek 2 heeft betrekking op het opsporingsonderzoek. Vanwege de omvang van deze adviesaanvraag bedraagt de consultatieperiode vijf maanden. De komende maanden buigt ook de adviescommissie Strafrecht van de NOvA zich o ...

 • nieuwsbericht

  NOvA plaatst kanttekeningen bij griffierechten Netherlands Commercial Court

  Tegelijkertijd plaatst de beroepsorganisatie voor advocaten onder meer kanttekeningen bij de invoering van kostendekkende griffierechten voor deze rechtbank. De griffiekosten zijn aanzienlijk hoger dan de griffiekosten voor de reguliere rechtspraak. ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: advocaat voor kind bij (v)echtscheidingen

  Deze aanbevelingen presenteert de NOvA aan het expertpanel van de Divorce Challenge. De Divorce Challenge is een initiatief van Tweede Kamerlid Jeroen Recourt. Hij diende een motie in om het aantal vechtscheidingen te voorkomen en de nadelige gevolge ...

 • nieuwsbericht

  Rechterlijke toets beschermt advocaten tegen tappen

  Indien de inlichtingen- of veiligheidsdiensten bijzondere bevoegdheden willen inzetten jegens advocaten (direct tappen), waar vertrouwelijke communicatie tussen advocaten en hun cliënten onderdeel van uitmaakt, is voorafgaande toetsing verplicht ...

 • nieuwsbericht

  Zorgen NOvA over uitrol verplicht digitaal procederen

  De uitrol van verplicht digitaal procederen gebeurt in eerste instantie in het civiele recht (alle handelsvorderingen in eerste aanleg met verplichte procesvertegenwoordiging met uitzondering van het kort geding) in de arrondissementen Midden-Nederla ...

 • nieuwsbericht

  Meerderheid Tweede Kamer tegen 900-puntengrens

  Alle inspanningen van de advocatuur van de afgelopen tijd hebben ertoe geleid dat minister Van der Steur terug moet naar de tekentafel. De NOvA is bereid nader in gesprek te gaan met de minister. Verlaging van de puntengrens is evenwel niet bespreekb ...

 • nieuwsbericht

  Andrée van Es nieuw lid college van toezicht advocatuur

  Na haar vertrek uit de Kamer was ze onder meer werkzaam bij de VPRO-radio, 'De Balie', voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2014 is zij voorzitter van de Na ...

 • nieuwsbericht

  Laat toetsing levenslanggestraften over aan de rechter

  Op 2 juni jl. kondigde staatssecretaris Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer beleidswijzigingen aan met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. Na eerdere kritiek op het Nederlandse beleid door onder meer het Euro ...

 • nieuwsbericht

  Kabinetsstandpunt gefinancierde rechtsbijstand dupeert rechtzoekenden

  Dat is de teleurstellende constatering van de NOvA na bestudering van het voorstel. Een voorstel dat vooral rechtzoekenden dupeert en de kwalitatief verantwoorde bijstand door advocaten onnodig bemoeilijkt. Op dit moment mag een advocaat voor maxima ...

 • nieuwsbericht

  Minister Plasterk regelt voorafgaande rechterlijke toets bij afluisteren advocaten

  Vandaag heeft de Ministerraad ingestemd met het aangepaste wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Hennis van Defensie over de verruiming van de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingendiensten. De NOvA heeft het ministerie ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op artikel Maurits Barendrecht

  De hoofdvraag die hij poogt te beantwoorden, is of de rapporten van de commissies Wolfsen en Barkhuysen uitzicht bieden op verbetering van de toegang tot het recht. De NOvA, die opdrachtgever was van de commissie Barkhuysen (formeel genaamd de c ...

 • blog

  De koninklijke weg

  In zijn troonrede dit jaar beklemtoonde koning Willem-Alexander het belang van het beschermen en versterken van onze democratische rechtsstaat. Naast de onacceptabele ondermijning van de samenleving door de georganiseerde misdaad, benoemde de koning ...

 • blog

  Een eigenstandige LTA

  In het kader van een onafhankelijk, transparant, uniform en effectief toezichtstelsel is behoefte aan een Landelijk Toezichthouder Advocatuur (LTA). De dekens schreven in hun brief van 14 april jl. aan de minister voor Rechtsbescherming dat “hoewel e ...

 • blog

  Maatschappelijk paspoort naar meer samenwerking

  Advocaten vervullen een belangrijke rol in onze maatschappij. Zonder hen geen rechtsbescherming. Dankzij advocaten die toevoegingen doen of hun diensten kosteloos of tegen een gereduceerd tarief verlenen, heeft iedereen in Nederland toegang tot het r ...

 • blog

  Ondermijning

  De aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is een politiek speerpunt. De criminaliteit is verhard met als schrijnend voorbeeld bedreiging en intimidatie van – en geweld tegen – journalisten, politici en togadragers. Dit ondermijnt o ...

 • blog

  De balie, dat zijn wij!

  December is een maand van reflectie en ik kijk terug op een interessant en bewogen jaar. Een jaar waarin ik als opvolgend algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten in een breed maatschappelijk veld kennismakingsgesprekken voerde die mij ve ...

 • blog

  Inflatie gooit roet in het eten voor sociale advocatuur

  Advocaten en mediators die werkzaam zijn in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand hebben te maken met forse kostenstijgingen door de inflatie. Huur van het kantoorpand, salarissen van personeel, cursussen, verzekeringspremies – alles wordt tot ...

 • blog

  Grondrechten

  Uitgaande van het artikel 'Hoe humaan moet het zijn' (Telegraaf, 11 september) heeft ten minste een lid van de korpsleiding – verantwoordelijk voor de portefeuilles opsporing en ondermijning – ‘last’ van grondrechten van gedetineerden. Ze oppert dat ...

 • blog

  De weerbare advocaat

  Weerbare advocaten, het lijkt bijna een pleonasme. De advocatuur is immers een bovengemiddeld verbaal begaafde en assertieve beroepsgroep. Advocaten kunnen toch prima hun zegje doen, hun grenzen aangeven en zich verweren? Voor hun cliënt en dan toch ...

 • blog

  Noodmaatregelen

  COVID-19 richt wereldwijd veel schade aan. In de hoop de crisis snel achter ons te kunnen laten worden er ingrijpende maatregelen getroffen. Maatregelen die onze rechten inperken. Eén ding weten we gelukkig zeker, en dat is dat deze noodmaatregelen t ...

 • blog

  Niet wijken, wel wijkplaats

  Op 18 oktober 2019 begon minister Grapperhaus zijn Tweede Kamerbrief (1) met een schets van de eerste contouren van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit als volgt: “Criminele netwerken organiseren zich internationaal, ...

 • blog

  European Lawyers Day

  Afgelopen zondag was het European Lawyers Day. Het thema van dit jaar is, hoe kan het ook anders, ‘Continuity of justice and respect of human rights in times of pandemic’.

 • blog

  De gezinsadvocaat, overbodig?

  Begin 2018 presenteerde André Rouvoet het rapport ‘Scheiden... En de kinderen dan?’. Volgende week bespreekt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage van het platform Scheiden zonder Schade. Als deelnemer aan dit platform steunt de NOvA onomwonden het ...

 • blog

  Feiten en fabels over het verschoningsrecht

  Vlak voor de zomer verschenen in de media artikelen over de (veronderstelde) reikwijdte van het verschoningsrecht van advocaten. Collega AR-lid Petra van Kampen schreef hierover al een blog. Het is niet voor het eerst dat dit onderwerp in de belangst ...

 • blog

  Access denied

  Tijdens mijn dekenrede in januari refereerde ik aan een voorval in september waarbij Belgische advocaten de toegang tot de Verenigde Staten was geweigerd, enkel omdat zij terreurverdachten hadden bijgestaan. Onvoorstelbaar, maar waar. Afgelopen week, ...

 • blog

  Een blik op de staat van de rechtsstaat

  In mijn laatste blog als algemeen deken had ik graag een positieve boodschap aan u willen meegeven: ‘het zit wel goed met onze rechtsstaat’. Maar deze vlieger gaat helaas niet op. De afgelopen jaren buitelden bewindspersonen, politici en beleidsmaker ...

 • blog

  Wie kijkt eigenlijk in onze data?

  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Ook voor advocaten betekent dat een verantwoordingsplicht om aan te tonen dat u persoonsgeg ...

 • blog

  Rutte III en het strafrecht: gerechtvaardigd vertrouwen?

  Het nieuwe regeerakkoord, Vertrouwen in de Toekomst, bevat opnieuw veel voorstellen op het terrein van het strafrecht. Op het eerste oog lijken zij wellicht minder ingrijpend dan de maatregelen uit het vorige regeerakkoord, Bruggen Slaan. Toch is waa ...

 • blog

  Rutte III en de rechtsstaat

  Als ik dit schrijf zijn de formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en CU net weer hervat. Informateur Zalm heeft laten doorschemeren dat er voor Prinsjesdag geen nieuw kabinet zal zijn, maar witte rook zal waarschijnlijk niet lang meer op zich ...

 • blog

  Eén druk op de knop

  Het is maandagochtend, ergens in 2018. U komt uw eigen praktijk binnen en neemt als eerste uw e-mail door. Er is bericht van de Rechtspraak: in twee van uw zaken zijn nieuwe stukken aan het dossier toegevoegd. In nog een andere zaak is een zittingsda ...

 • blog

  Twee tips voor aan de formatietafel

  Onlangs kondigde staatssecretaris Wiebes van Financiën een reeks maatregelen aan om belastingontduiking aan te pakken. Eén van deze voorgenomen maatregelen betreft inperking van het professioneel verschoningsrecht.

 • blog

  Spierballentaal

  Terwijl president Trump al snel na zijn inauguratie de grenzen van de Amerikaanse rechtsstaat aftast, denk ik met weemoed terug aan de overdonderende speech van Jeh Johnson, de voormalige Secretary of Homeland Security.