vind uw advocaat
Civiele cassatie
Cassatie is een begrip uit de rechtspraak. "In cassatie gaan" betekent dat men beroep aantekent bij het hoogste rechtsprekend orgaan van het land (de Hoge Raad) tegen een uitspraak van een lagere rechter (van het gerechtshof). Alleen advocaten die zijn ingeschreven als advocaat bij de Hoge Raad mogen civiele cassatiezaken behandelen. Aan deze advocaten worden specifieke vakbekwaamheidseisen gesteld.
Gefinancierde rechtshulp
Mensen met een relatief laag inkomen en weinig vermogen kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. U krijgt dan een advocaat ‘toegevoegd.’ Dat betekent dat de overheid een deel van de rekening van de advocaat betaalt; zelf betaalt u een eenmalige eigen bijdrage voor de advocaatkosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. Vraag vooraf of de advocaat u kan bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie
Gratis kennismakingsgesprek
U kunt bij een groot aantal advocaten terecht voor een gratis kennismakingsgesprek. In dat gesprek –dat maximaal een half uur kan duren – kunt u zich in algemene zin juridisch oriënteren.
Zet u daarna de advocaat aan het werk, dan gaat dat uiteraard wel geld kosten. Maak over de duur van het gratis gesprek en eventuele kosten van te voren duidelijke afspraken.
Geschillencommissie Advocatuur
Heeft u een geschil met uw advocaat en komen u en uw advocaat er samen niet uit, dan kunt u uw probleem voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Deze onafhankelijke commissie behandelt zaken over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie. Het inschakelen van de geschillencommissie kan in principe alleen bij advocaten(-kantoren) die aangesloten zijn bij de commissie. Meer informatie
Advocaat in dienstbetrekking
Advocaten kunnen in dienst zijn bij een organisatie of (overheids-)instelling. Zoals bijvoorbeeld een bank, een gemeente of een rechtsbijstandsverzekeraar. De advocaat in dienstbetrekking heeft te maken met alle vereisten waaraan een ‘reguliere’ advocaat ook moet voldoen, maar er zijn wel bijzonderheden, die zijn gebaseerd op afdeling 5.5 van de Verordening op de advocatuur van de Nederlandse orde van advocaten.
Advocaat is gedetacheerd
Soms zijn advocaten gedetacheerd. Dit betekent dat zij een deel van hun tijd of hun hele werkweek niet op hun eigen kantoor werken, maar op een andere locatie werkzaam zijn.
Patroon
Een patroon is de advocaat onder wiens begeleiding de advocaat-stagiaire gedurende de eerste drie jaar werkzaam is.
Rechtsgebieden
Advocaten kunnen zelf aangeven in welke rechtsgebieden zij gespecialiseerd zijn. Zij kunnen maximaal 5 rechtsgebieden opgeven.
Specialisatievereniging
Advocaten kunnen zich aansluiten bij een specialisatievereniging. Deze verenigingen stellen verschillende eisen aan de vakkennis van hun leden.
Tuchtrechtelijke beslissingen
Tuchtrechtelijke beslissingen worden genomen door de raden en het hof van discipline. Alleen onherroepelijke schorsingen en schrappingen waarvan de klacht na 1 januari 2015 is ingediend worden hier getoond.
Schrapping van het tableau
Deze informatie is een aankondiging van de schrapping van het tableau. De definitieve schrapping zal op een later moment plaatsvinden.

Vind uw advocaat

 en/of 

Kaart

Gevonden advocaten/kantoren

Nieuwe gegevens worden geladen
Meer resultaten tonen
Geen resultaten