Consumenten   vind uw advocaat

Vind uw advocaat

Naam :
Plaatsnaam of land :
Trefwoord :
Advocaat / kantoor : en/of
Afstand tot postcode :
Rechtsgebieden :
Toepassen

rechtsgebieden:

 •  
  Deelgebied(en) binnen Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
  • Pensioenrecht
  • Ambtenarenrecht
  • Sociaal zekerheidsrecht
  • Arbeidsrecht
  • Sociale voorzieningen
 •  
  Deelgebied(en) binnen Arbitrage
  • Institutionele arbitrages (uitgez. NAI)
  • NAI-arbitrage
  • Overig arbitragerecht
 •  
  Deelgebied(en) binnen Bank- en effectenrecht, financiering
  • Financiering en zekerheden
  • Factoring
  • Bankrecht
  • "Wissel- en chequerecht betalingsverkeer"
  • Kapitaalmarktransacties
  • Toezicht bank- en kredietwezen
  • Effectenrecht
  • Leasing
 •  
  Deelgebied(en) binnen Belastingrecht
  • Invorderingsrecht
  • Fiscaal strafrecht
  • Overig belastingrecht
  • Erf- en schenkbelasting
  • Loonbelasting/premies volksverzekeringen
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting (btw)
 •  
  Deelgebied(en) binnen Bestuursrecht, R.O., milieu, vreemdelingenrecht
  • Staatsrecht
  • Ruimtelijk ordeningsrecht
  • Waterrecht
  • Energierecht
  • Onderwijsrecht
  • Vreemdelingenrecht
  • Milieurecht
  • Militair recht
  • Warenwetgeving
  • Bestuursrecht
  • Asielrecht
 •  
  Deelgebied(en) binnen Contracten (algemeen), schade en aansprakelijkheid
  • Verbintenissenrecht
  • Internationaal contractrecht
  • Hippisch recht
  • Verzekeringsrecht
  • Contractenrecht
  • Consumentenrecht
  • (beroeps) Aansprakelijkheidsrecht
  • Sportrecht
  • Letselschade
  • Farmaceutisch recht
  • Onrechtmatige daad
  • Gezondheidsrecht (inclusief BOPZ)
 •  
  Deelgebied(en) binnen Faillissementen
  • WSNP, schuldsanering
  • Executiegeschillen - faillissement
  • Overig
  • Surséance
 •  
  Deelgebied(en) binnen Goederenrecht
  • Hypotheekrecht en pandrecht (zekerheidsrechten)
  • Erfpacht, vruchtgebruik
  • Procedures betr. de terugvordering van eigendommen
  • Erfdienstbaarheid
  • Overig goederenrecht
  • Eigendomsrecht
 •  
  Deelgebied(en) binnen Incasso's
  • Betalingsregeling
  • Overig incassorecht
  • Beslag- en executierecht
 •  
  Deelgebied(en) binnen Koop, intellectuele eigendom, mededingingsrecht
  • Privacy
  • Telecomrecht
  • Octrooirecht
  • Overig koop
  • Europees aanbestedingsrecht (uitg. onroerend goed)
  • Intellectueel eigendom
  • Gaming law
  • Auteursrecht
  • ICT-recht
  • Mededingingsrecht
  • Internationale koop
 •  
  Deelgebied(en) binnen Ondernemingspraktijk
  • Fusies en overnames
  • Ondernemingsrecht
  • Vennootschapsrecht
 •  
  Deelgebied(en) binnen Personen- en familierecht
  • Familierecht
  • Echtscheiding
  • Mediation
  • Personenrecht
  • Erfrecht
  • Internationaal personen- en familierecht
  • Jeugdrecht (m.u.v. jeugdstrafrecht)
 •  
  Deelgebied(en) binnen Procesrecht
  • Internationaal procesrecht
  • Cassatie
  • Burgerlijk procesrecht
 •  
  Deelgebied(en) binnen Strafrecht, tuchtrecht, vreemdelingenbewaring
  • Vreemdelingenbewaring
  • Verkeersrecht
  • Strafrecht algemeen
  • Militair straf- en tuchtrecht
  • Jeugdstrafrecht
  • Financieel-economisch strafrecht
  • Milieustrafrecht
  • Penitentiair recht
  • Overig tuchtrecht
  • Medisch tuchtrecht
  • Internationaal strafrecht
 •  
  Deelgebied(en) binnen Transportpraktijk
 •  
  Deelgebied(en) binnen Wonen, onroerend goed, bouwrecht
  • Agrarisch recht
  • Aanbestedingsrecht (m.b.t. onroerend goed)
  • Onroerend goedrecht
  • Pacht
  • Onteigeningsrecht
  • Internationaal onroerend goedrecht
  • Huurrecht
  • Ruilverkaveling
Advocaat / kantoor :velden leegmaken