NOvA jaarverslag 2021

De Nederlandse orde van advocaten heeft haar jaarverslag over 2021 uitgebracht. Hierin belicht de NOvA in vogelvlucht hoe zij als publiekrechtelijke beroepsorganisatie uitvoering heeft gegeven aan haar (wettelijke) taken.

lees meer »

Informatie voor advocaten over sanctieregelgeving

Naar aanleiding van de invasie van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Unie (EU) in hoog tempo de grootste sanctiepakketten uit de Europese geschiedenis aangenomen. Lees verder voor de actuele en praktische informatie over de inhoud en uitleg van de complexe sanctieregels.

lees meer »

Leren omgaan met agressie in de weerbaarheidstraining voor advocaten

Advocaten kunnen zich inschrijven voor de weerbaarheidstraining van de NOvA. Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. In 2022 zijn 500 plaatsen kosteloos beschikbaar.

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
25-05-2022

Let op: aanpassing resultaatbeoordeling

Naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) haar beleid inzake de resultaatbeoordeling aangepast. Eerder werd het resultaat bepaald op de laatst verstrekte toevoeging in de zaak. Nu kan de resultaatbeoordeling van toepassing zijn op (m)eerdere toevoegingen. Dit heeft gevolgen voor (sociaal) advocaten en hun cliënten die gebruikmaken van gefinancierde rechtsbijstand.

lees meer »

24-05-2022

Dilemma: Goed geïnformeerd

Neemt u originele financiële stukken van uw cliënt in ontvangst als hij daarom vraagt?

lees meer »

19-05-2022

Uithuisgeplaatst kind moet automatisch advocaat krijgen

Als een kind uit huis dreigt te worden geplaatst door de Jeugdbescherming, moet er zowel voor ouder als kind automatisch bijstand van een gespecialiseerde advocaat komen. In veel gevallen is die verplichte procesvertegenwoordiging er nu nog niet. Een motie van CU en SP die de regering oproept dit te veranderen is gisteren Kamerbreed aangenomen.

lees meer »

13-05-2022

NOvA publiceert jaarverslag 2021

De Nederlandse orde van advocaten heeft haar jaarverslag over 2021 uitgebracht. Hierin belicht de NOvA in vogelvlucht hoe zij als publiekrechtelijke beroepsorganisatie uitvoering heeft gegeven aan haar (wettelijke) taken.

lees meer »

Robert Crince le Roy

"Gezag, gedrag en ondermijning"

Op 31 mei a.s. vindt in de Eerste Kamer een beleidsdebat plaats over de Staat van de Rechtsstaat. Ter voorbereiding van dit debat vond ten overstaan van de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid een deskundigenbijeenkomst plaats over de (financiering van de) politiële en justitiële keten en bestrijding van ondermijning. Tijdens deze bijeenkomst heb ik, naar aanleiding van een aantal actualiteiten in zowel de politieke als de juridische arena, aandacht gevraagd voor het publieke gezag.

lees meer »

Een advocaat nodig? In de zoekmachine ‘Zoek een advocaat’ vindt u de juiste advocaat voor uw juridische vraagstuk.