Samenwerking binnen de balie

De NOvA organiseert binnenkort een reeks online bijeenkomsten om de samenwerking tussen grote kantoren en sociaal advocaten verder te stimuleren en nieuwe initiatieven te delen. Tijdens de bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld en kunnen contacten worden gelegd voor samenwerking.

lees meer »

Kijktip: NOvUM

De NOvA organiseert onder de naam NOvUM een serie digitale debatten en interviews over de actualiteit binnen de advocatuur en de praktijkvoering van advocaten. Na afleveringen over de rol van de advocaat en bedreiging van advocaten, gaan strafrechtadvocaten Jan Vlug en Jeroen Soeteman in de derde aflevering met elkaar in discussie over contante betalingen.

lees meer »

NOvA pleit bij informateur voor investeringen in rechtsbijstand

De NOvA en de (specialisatie)verenigingen vragen in een brief aan informateur Tjeenk Willink aandacht voor de gefinancierde rechtsbijstand tijdens de gesprekken met potentiële coalitiepartners. Om te zorgen dat de rechtsbescherming aan on- en minvermogende rechtzoekenden gewaarborgd blijft, vragen de NOvA en de (specialisatie)verenigingen om te investeren in adequate vergoedingen voor rechtsbijstand, in nulde- en eerstelijns rechtshulp en in jonge aanwas van advocaat-stagiairs.

lees meer »

Self-assessmenttool voor advocaten

Om je cliënten de best mogelijke kwaliteit te blijven leveren, ben je als advocaat nooit uitgeleerd. Om advocaten te ondersteunen bij hun continue ontwikkeling als professional, heeft de NOvA een digitale self-assessmenttool ontwikkeld. Hiermee kunnen advocaten vrijwillig en kosteloos reflecteren op hun eigen functioneren en zo bewust werken aan een betere versie van zichzelf.

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
06-05-2021

Nu gemakkelijker toegang tot tuchtrechtuitspraken op zoekeenadvocaat.nl

Via de zoekmachine ‘Zoek een advocaat’ kan een rechtzoekende een advocaat zoeken die hem of haar kan helpen bij een juridisch geschil. Bij de getoonde informatie over de gevonden advocaat stond altijd al het kenmerk van een eventuele tuchtrechtelijke beslissing. Om het gebruikers gemakkelijker te maken, is het nu mogelijk om direct door te klikken naar de volledige uitspraak van het hof of de raad van discipline.

lees meer »

30-04-2021

Meerderheid Tweede Kamer wil structureel extra geld voor sociale advocatuur

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die het toekomstige kabinet oproept de rechtspositie van burgers te versterken door structureel voldoende middelen vrij te maken voor de sociale advocatuur, ‘in de geest van het advies van de Commissie van der Meer’. De NOvA is verheugd over de motie, die is ingebracht door GroenLinks en de Partij van de Arbeid en overgenomen door het kabinet.

lees meer »

29-04-2021

Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten bijna uitgeput

Er kunnen nog ongeveer 35 aanvragen voor de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten van de Raad voor Rechtsbijstand worden gehonoreerd. Sociaal advocatenkantoren kunnen via deze regeling een subsidie aanvragen voor advocaat-stagiairs die in het najaar van 2021 starten met de Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA. Deze subsidie dekt de totale kosten van de beroepsopleiding.

lees meer »

26-04-2021

Bedenkingen bij invoering van de alcoholmeter

De NOvA heeft de minister van Justitie en Veiligheid laten weten bedenkingen te hebben bij invoering van de alcoholmeter. Naast de nodige vraagtekens bij de noodzaak en effectiviteit is ook de betrouwbaarheid van de alcoholmeter niet boven iedere twijfel verheven.

lees meer »

Christel Wiskerke

"Investeren in rechtsbijstand is voordelig voor de samenleving"

Na een op z'n zachtst gezegd roerige verkenningsfase heeft informateur Herman Tjeenk Willink zich eerst gefocust op de vraag hoe het vertrouwen van de mensen in de politiek kan worden hersteld, voordat hij verder in gesprek gaat met de onderhandelaars van de politieke partijen. Dit wijkt af van de normale formatieprocedure, maar bleek helaas nodig.

lees meer »

Video