Advocatuur voor dummies: de advocatuur in een notendop

Op initiatief van de NOvA is in de serie ‘dummies’ nu ook De kleine Advocatuur voor dummies verschenen. Een aanrader voor iedereen die wil weten wat een advocaat is en doet.

lees meer »

Rechtstreekse aansluiting bij Geschillencommissies Advocatuur

Momenteel zijn veel advocatenkantoren nog automatisch aangesloten bij de Geschillencommissies Advocatuur Consumenten en/of Zakelijk middels het overkoepelende registratiemodel via de NOvA. Vanaf 1 januari 2022 verandert dat. Advocatenkantoren die aangesloten willen zijn of blijven, kunnen zich nu rechtstreeks aanmelden.

lees meer »

Podcast De Dag: de kwetsbaarheid van advocaten na Wiersum

De moordenaars van advocaat Derk Wiersum moeten 30 jaar de gevangenis in. Rechtbankverslaggever Mattijs van de Wiel vertelt in podcast De Dag wat er in de rechtszaal tijdens de uitspraak te merken was van de impact die deze zaak heeft op de rechtelijke macht. Lucas Korsten van de NOvA vertelt hoe de advocatuur sinds die fatale dag op 18 september 2019 is veranderd. De NOvA werkt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid aan betere bescherming voor advocaten.

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
23-11-2021

Informatie over invoering scenario Van der Meer per 1 januari 2022

Komend jaar voert de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) - in lijn met scenario 1 van de commissie Van der Meer - de nieuwe vergoedingen voor gefinancierde rechtsbijstand in. Per 1 januari 2022 worden voornamelijk de vergoedingen die stijgen aangepast.

lees meer »

22-11-2021

Reactie NOvA op maatregelen JenV inzake aanpak van ondermijning

De NOvA heeft kennisgenomen van de brief van de demissionair minister voor Rechtsbescherming van 22 november aan de Tweede Kamer, waarin een aantal maatregelen wordt aangekondigd in het kader van de aanpak van ondermijning. De maatregelen zien op de fase van berechting en detentie en hebben voor een deel ook betrekking op de rechtsbijstand die door advocaten wordt verleend.

lees meer »

19-11-2021

Autorisatie opvragen gegevens Kamer van Koophandel

Advocaten die van de Kamer van Koophandel (KvK) autorisatie hebben gekregen om persoonsgegevens op te vragen, moeten deze autorisatie zelf opzeggen wanneer ze zich uitschrijven als advocaat. De KvK gaat hier vanaf nu actief op controleren. Ook komt er in de eerste helft van volgend jaar een koppeling tussen het tableau van de NOvA en de lijst met advocaten die autorisatie bij de KvK hebben aangevraagd.

lees meer »

16-11-2021

Zelf aanpassen: inkomenscategorie financiële bijdrage 2022

In januari ontvangt elke advocaat die op 1 januari 2022 op het tableau staat ingeschreven een digitale factuur van de NOvA voor de financiële bijdrage 2022. Staat u op 1 januari 2022 langer dan drie jaar op het tableau en was uw bruto inkomen in 2020 € 37.000 of minder, dan komt u in aanmerking voor de lage categorie 2. Is dit op u van toepassing? Geef dat dan uiterlijk 31 december 2021 aan in Mijn Orde.

lees meer »

Petra van Kampen

"Te koop: verschoningsrecht"

De demissionaire minister voor Rechtsbescherming (althans: het demissionaire kabinet) heeft na een jarenlang ‘njet’ besloten dat de gefinancierde rechtshulp 154 miljoen extra krijgt. Topidee. Tijdelijk dan, dat dan weer wel. Over vijf jaar moet die extra financiering voor een significant deel (90 miljoen) zijn overgenomen door de commerciële kantoren; die moeten geld in een sociaal fonds storten om hun collega’s te helpen (1). Dat is geen nieuw idee.

lees meer »

NOvUM aflevering 5: ‘Inclusiviteit is geen soft onderwerp, maar juist heel rationeel en zakelijk’