Leren omgaan met agressie in de weerbaarheidstraining voor advocaten

Advocaten kunnen zich inschrijven voor de weerbaarheidstraining van de NOvA. Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. In totaal zijn 250 plaatsen kosteloos beschikbaar.

lees meer »

Enquête Platform Inclusie en Diversiteit

Iedere advocaat heeft met diversiteit en inclusie te maken, de een iets meer dan de ander. Diversiteit ziet niet alleen op kleur of afkomst, maar bijvoorbeeld ook op gender, handicap en seksualiteit (LGBT+). Het Platform Inclusie en Diversiteit wil graag meer inzicht krijgen in de verschillende ervaringen binnen de balie met dit onderwerp. U kunt tot 27 september de enquête invullen.

lees meer »

Samenwerking binnen de balie

De NOvA organiseert een reeks online bijeenkomsten om de samenwerking tussen kantoren met en zonder toevoegingspraktijk verder te stimuleren en nieuwe initiatieven te delen. Tijdens de bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld en kunnen contacten worden gelegd voor samenwerking.

lees meer »

Heeft u het self-assessment al gedaan?

Om je cliënten de best mogelijke kwaliteit te blijven leveren, ben je als advocaat nooit uitgeleerd. Om advocaten te ondersteunen bij hun continue ontwikkeling als professional, biedt de NOvA een digitale self-assessmenttool aan. Hiermee kunnen advocaten vrijwillig en kosteloos reflecteren op hun eigen functioneren en zo bewust werken aan een betere versie van zichzelf.

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
07-09-2021

NOvA: zet geen limiet op processtukken, maar verken alternatieven

De limitering van processtukken biedt geen oplossing om een efficiëntere rechtsgang in hoger beroep te bevorderen. Het procesreglement van de hoven heeft niet alleen onvoldoende juridische basis, maar is daarvoor evenmin het geschikte middel. Beter is in goed overleg te kijken naar alternatieven, betoogt de NOvA in haar Schriftelijke Opmerkingen die op 6 september aan de Hoge Raad zijn aangeboden.

lees meer »

07-09-2021

KvK en NOvA willen oneigenlijk gebruik van privégegevens door voormalig advocaten voorkomen

Recent heeft de Kamer van Koophandel (KvK) geconstateerd dat een voormalig advocaat ten onrechte gebruikgemaakt heeft van privégegevens van personen in het Handelsregister. De NOvA betreurt het zeer dat door deze voormalige advocaat een integriteitsgrens is overschreden. Alle voormalig advocaten die nog toegang hadden tot privégegevens bij de KvK zijn inmiddels van deze lijst verwijderd.

lees meer »

03-09-2021

Bedankt voor uw steun!

Onlangs is bekend geworden dat demissionair minister Dekker op de komende begroting 154 miljoen euro reserveert voor de gefinancierde rechtsbijstand. Deze noodzakelijke financiële steun wordt gebruikt om scenario 1 van het rapport van de commissie Van der Meer (2017) uit te voeren. Uw steun is onontbeerlijk geweest en daarvoor willen wij u hartelijk bedanken.

lees meer »

31-08-2021

Kabinet trekt 154 miljoen uit voor gefinancierde rechtsbijstand

Na jarenlange inzet van de NOvA - met steun van onder meer de Tweede Kamer, de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand - trekt het kabinet komende Prinsjesdag 154 miljoen euro uit voor een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en een redelijke beloning voor sociaal advocaten. Dat blijkt uit meerdere berichten in de media over de begroting 2022.

lees meer »

Martin Zschuschen

"De meldplicht en het verschoningsrecht bij grensoverschrijdende constructies"

Recent heeft de NOvA een webinar georganiseerd over de Mandatory Disclosure Rules (MDR) of DAC6. De NOvA krijgt veel vragen van advocaten over hoe hieraan invulling te geven. Het doel van het webinar was om de EU Richtlijn 2018/822 nader te beschouwen en advocaten van praktische handvatten te voorzien. DAC6 is weliswaar fiscaal ingegeven maar het is van belang dat iedere advocaat zich naar deze gedragsregels schikt.

lees meer »

NOvUM aflevering 5: ‘Inclusiviteit is geen soft onderwerp, maar juist heel rationeel en zakelijk’