Vertrouwenspersonen advocatuur

Als het om wat voor reden dan ook, privé of op het werk, wat minder gaat dan is het soms lastig om dit met iemand in je omgeving of op kantoor te bespreken of om hulp te vragen. Advocaten kunnen zes dagen in de week het team vertrouwenspersonen bellen om vertrouwelijk te sparren. Zij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 085 – 0640 182 op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 20:00 en 22:00 uur en op zaterdagen tussen 14:00 en 16:00 uur.

lees meer »

Geheimhoudernummers

Rechtzoekenden moeten te allen tijde vrijuit en vertrouwelijk kunnen spreken met hun advocaat. Het is daarom essentieel dat telefoongesprekken tussen cliënten en advocaten geheim blijven. Het systeem van nummerherkenning bij politie en DJI zorgt ervoor dat geheimhoudernummers van advocaten automatisch worden herkend en niet worden afgeluisterd.

lees meer »

Coronavirus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ingrijpende gevolgen voor de rechtspleging en de advocatuur. Het crisisteam van de NOvA staat voortdurend in contact met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand over maatregelen met betrekking tot de rechtspleging en de consequenties hiervan voor advocaten. In dit dossier houdt de NOvA de advocatuur continu op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

lees meer »
22-10-2020

Nieuwe editie BAgazine over Beroepsopleiding Advocaten

Het tweede nummer van het BAgazine, het online magazine over de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA, is verschenen.

lees meer »

22-10-2020

Wetsvoorstel aanpassing ‘fiscaal’ verschoningsrecht is onnodig en onwenselijk

Het wetsvoorstel tot verduidelijking en aanpassing van het wettelijke ‘fiscale’ verschoningsrecht is overbodig en moet worden ingetrokken. Dat schrijft de NOvA in een advies aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Het wetsvoorstel creëert onduidelijkheid, lost geen problemen op en is onwenselijk.

lees meer »

13-10-2020

Nieuw dilemma in de DilemmApp: 'Stilte voor de storm'

Om de week staat in de DilemmApp een nieuw dilemma voor u klaar. Deze keer over uw zorgen over een terneergeslagen collega. Is hij depressief, zit hij niet lekker in zijn vel of is er wat anders aan de hand? Wat zou u doen?

lees meer »

Petra van Kampen
reacties1

"Vertrouwelijkheid"

Contacten tussen advocaten en hun cliënten worden beschermd door een verschoningsrecht: het recht van de verschoningsgerechtigde om daarover geen mededelingen te hoeven doen. Doet de verschoningsgerechtigde dat – zonder toestemming van zijn cliënt – wel, dan schendt hij de op hem rustende geheimhoudingsplicht.

lees meer »

Video