Uitbreiding team LawCare

Het team LawCare uitgebreid met zeven advocaten: Marijn Dieleman, Dylan Griffiths, Linda Küppers-van Duivenbooden, Anke Mulder, Yvonne Nijhuis, Maya Perfors en Annelies Sennef. Zij hebben net als hun collega-vertrouwenspersonen een speciale training gevolgd om een luisterend oor te kunnen bieden aan advocaten die vertrouwelijk willen sparren met een ervaren vakgenoot. Bijvoorbeeld over omgaan met stress op het werk, of over gevoelens van onveiligheid na een bedreiging.

lees meer »

Samenwerking binnen de balie

De NOvA organiseert een reeks online bijeenkomsten om de samenwerking tussen kantoren met en zonder toevoegingspraktijk verder te stimuleren en nieuwe initiatieven te delen. Tijdens de bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld en kunnen contacten worden gelegd voor samenwerking.

lees meer »

Kijktip: NOvUM

De NOvA organiseert onder de naam NOvUM een serie digitale debatten en interviews over de actualiteit binnen de advocatuur en de praktijkvoering van advocaten. Na afleveringen over bedreiging van advocaten en contante betalingen, gaan Petra van Kampen (strafrechtadvocaat en AR-lid NOvA) en Diana de Wolff (arbeidsrechtadvocaat en bijzonder hoogleraar Advocatuur) met elkaar in discussie over intern feitenonderzoek door advocaten.

lees meer »

NOvA pleit bij informateur voor investeringen in rechtsbijstand

De NOvA en de (specialisatie)verenigingen vragen in een brief aan informateur Tjeenk Willink aandacht voor de gefinancierde rechtsbijstand tijdens de gesprekken met potentiële coalitiepartners. Om te zorgen dat de rechtsbescherming aan on- en minvermogende rechtzoekenden gewaarborgd blijft, vragen de NOvA en de (specialisatie)verenigingen om te investeren in adequate vergoedingen voor rechtsbijstand, in nulde- en eerstelijns rechtshulp en in jonge aanwas van advocaat-stagiairs.

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
17-06-2021

Nieuw dilemma in de DilemmApp: ‘Intern onderzoek?'

Om de week staat in de DilemmApp een nieuw dilemma voor u klaar. Deze keer gaat het over een intern feitenonderzoek op kantoor naar mogelijke onregelmatigheden. Lees het dilemma. Wat zou u doen?

lees meer »

14-06-2021

Van klare wijn tot altruïsme

Begin 2021 trad Robert Crince le Roy toe tot de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. Als advocaat verdiende hij de afgelopen dertig jaar zijn sporen op het snijvlak van het bestuurs- en civiel recht. Bestuurlijke ervaring met toezicht en tuchtrecht deed hij op als deken. Nu zet hij zijn tanden in de actuele portefeuilles bestuurlijke vernieuwing, governance en veiligheid. Met de toegang tot het recht voor eenieder als rechtsstatelijke stip op de horizon.

lees meer »

11-06-2021

Visie NOvA op beperking lengte processtukken naar Hoge Raad

De voorzieningenrechter heeft in een tussenvonnis beslist dat het stellen van prejudiciële vragen doorgang kan vinden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het voorstel van de eisende advocaten en de Staat tijdens het kort geding van 26 mei. In dit kader zal de NOvA haar visie op de betwiste bevoegdheid van gerechtshoven om de lengte van processtukken te beperken toelichten bij de Hoge Raad.

lees meer »

08-06-2021

NOvA verduidelijkt bezwaren tegen uitbreiding taakstrafverbod in Eerste Kamer

Vandaag hield de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst over de Wet uitbreiding taakstrafverbod. Vertegenwoordigers van de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Reclassering, de veiligheidsbranche en de NOvA presenteerden hier hun visie aan de senatoren. AR-lid Petra van Kampen uitte de principiële bezwaren van de NOvA: “De plicht om een bepaalde straf op te leggen beperkt de rechterlijke straftoemetingsvrijheid.”

lees meer »

Lucas Korsten

"De weerbare advocaat"

Weerbare advocaten, het lijkt bijna een pleonasme. De advocatuur is immers een bovengemiddeld verbaal begaafde en assertieve beroepsgroep. Advocaten kunnen toch prima hun zegje doen, hun grenzen aangeven en zich verweren? Voor hun cliënt en dan toch ook zeker voor zichzelf? Dat is zo, en toch vraagt de vergroting van de weerbaarheid van advocaten echt meer aandacht.

lees meer »

NOvUM aflevering 4: ‘Je mag als advocaat nooit twee heren dienen’