Weerbaarheid en veiligheid advocatuur: nieuwe data weerbaarheidstrainingen

Uit onderzoek van de NOvA blijkt dat de helft van de advocaten het afgelopen jaar met een vorm van agressie te maken heeft gehad. Tegelijk is het risico van ondermijning toegenomen. Met de Taskforce Bescherming tegen ondermijning wil de NOvA de rechtsstaat versterken, de bewustwording van risico’s vergroten en de weerbaarheid en veiligheid van advocaten versterken. Zo kunnen advocaten kosteloos een afspraak maken voor een veiligheidsscan of zich inschrijven voor een weerbaarheidstraining.

lees meer »

NOvA jaarverslag 2022

De Nederlandse orde van advocaten heeft haar jaarverslag over 2022 uitgebracht. Hierin belicht de NOvA in vogelvlucht hoe zij als publiekrechtelijke beroepsorganisatie uitvoering heeft gegeven aan haar (wettelijke) taken.

lees meer »

Goed toezicht met waarborg kwaliteit en onafhankelijk van de staat

De algemene raad van de NOvA heeft zijn visie op het toekomstig toezicht aangeboden aan de minister voor Rechtsbescherming. Om de kwaliteit van toezicht, onafhankelijk van de staat te waarborgen stelt de algemene raad een landelijke toezichtautoriteit advocatuur (LTA) voor met een bestuur dat bestaat uit advocaten en niet-advocaten, onafhankelijk gepositioneerd van de staat en van andere organen van de publiekrechtelijke beroepsorganisatie NOvA.

lees meer »
07-06-2023

NOvA roept Kamer op: kies voor individuele beoordeling bij inperking rechten gedetineerden

Uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire Beginselenwet, dat de minister voor Rechtsbescherming op 6 juni jl. naar de Tweede Kamer heeft verstuurd, blijkt dat de minister vasthoudt aan generieke maatregelen van visueel toezicht op alle gesprekken tussen EBI/AIT-gedetineerden en hun advocaten en een maximum van twee rechtsbijstandsverleners voor deze categorie van gedetineerden.

lees meer »

01-06-2023

Dilemma: Onschuldig telefoontje?

Uw cliënt wil graag zijn moeder bellen en vraagt of hij uw telefoon mag lenen. U heeft alleen uw geheimhoudernummer telefoon ter beschikking. Laat u uw cliënt met uw telefoon bellen?

lees meer »

30-05-2023

Wet op de rechtsbijstand op oneigenlijke grond ingezet voor ‘Groningen’

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 24 mei de ‘Subsidieregeling rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijke wet Groningen’ naar de Kamer gestuurd. De Wet op de rechtsbijstand die daar onderdeel van is, wordt volgens de NOvA op oneigenlijke grond ingezet. Om ongelijkheid in de rechtsbescherming in gaswinningszaken te voorkomen, adviseert de NOvA een fonds op te richten waardoor gespecialiseerde (sociaal) advocaten conform een marktconform tarief hoogwaardige kwaliteit kunnen leveren.

lees meer »

25-05-2023

Administratieve aanpassing in bestelling advocatenpas(-app)

Vanaf 1 juni 2023 verstuurt de leverancier van de advocatenpassen (DigiCert+QuoVadis) alle facturen vanuit hun Ierse entiteit (DigiCert Ireland Limited). Dat geldt ook voor de facturen die gemaakt worden vanuit het advocatenpasportaal, naar aanleiding van een bestelling van een advocatenpas(-app) voor een advocaat of een gemachtigde.

lees meer »

Jan Broekhuizen

"Een eigenstandige LTA"

In het kader van een onafhankelijk, transparant, uniform en effectief toezichtstelsel is behoefte aan een Landelijk Toezichthouder Advocatuur (LTA). De dekens schreven in hun brief van 14 april jl. aan de minister voor Rechtsbescherming dat “hoewel een beeld lijkt te bestaan van verdeeldheid over de toekomst van het toezicht”, zij “juist op hoofdlijnen overeenstemming” zien. Dat zie ik ook zo.

lees meer »

Een advocaat nodig? In de zoekmachine ‘Zoek een advocaat’ vindt u de juiste advocaat voor uw juridische vraagstuk.