Nieuwe data voor de NOvA-weerbaarheidstraining

Heeft u behoefte aan praktische handvatten om in uw dagelijkse praktijk om te gaan met agressie en bedreiging? Schrijf u kosteloos in voor een training op 27 september of 17 oktober 2023 (10-16 uur, omgeving Utrecht). Komt het dan niet uit? Er komen voortdurend nieuwe data bij, dus houd de inschrijfpagina in de gaten!

lees meer »

NOvA roept Kamer op: kies voor individuele beoordeling bij inperking rechten gedetineerden

De minister voor Rechtsbescherming houdt vast aan generieke maatregelen van visueel toezicht op alle gesprekken tussen EBI/AIT-gedetineerden en hun advocaten en een maximum van twee rechtsbijstandsverleners voor deze categorie van gedetineerden. De NOvA ziet deze generieke maatregelen als een ernstige inperking van het vrij en vertrouwelijk verkeer tussen advocaat en cliënt en pleit ervoor dat bij toepassing daarvan in ieder geval een individuele beoordeling plaatsvindt.

lees meer »

Weerbaarheid en veiligheid advocatuur

Uit onderzoek van de NOvA blijkt dat de helft van de advocaten het afgelopen jaar met een vorm van agressie te maken heeft gehad. Tegelijk is het risico van ondermijning toegenomen. Met de Taskforce Bescherming tegen ondermijning wil de NOvA de rechtsstaat versterken, de bewustwording van risico’s vergroten en de weerbaarheid en veiligheid van advocaten versterken. Zo kunnen advocaten kosteloos een afspraak maken voor een veiligheidsscan of zich inschrijven voor een weerbaarheidstraining.

lees meer »

Goed toezicht met waarborg kwaliteit en onafhankelijk van de staat

De algemene raad van de NOvA heeft zijn visie op het toekomstig toezicht aangeboden aan de minister voor Rechtsbescherming. Om de kwaliteit van toezicht, onafhankelijk van de staat te waarborgen stelt de algemene raad een landelijke toezichtautoriteit advocatuur (LTA) voor met een bestuur dat bestaat uit advocaten en niet-advocaten, onafhankelijk gepositioneerd van de staat en van andere organen van de publiekrechtelijke beroepsorganisatie NOvA.

lees meer »
29-09-2023

NOvA dringt bij Kadaster aan op herstel toegang voor advocaten

Naar aanleiding van een datalek heeft het Kadaster eind augustus besloten om per medio oktober het zoeken op naam niet langer mogelijk te maken. De NOvA heeft bij het Kadaster aangedrongen op herstel van toegang voor advocaten.

lees meer »

25-09-2023

NOvA en AIVD/MIVD tekenen convenant over nummerherkenning

De NOvA en de AIVD/MIVD hebben op 20 september het ‘Convenant Nummerherkenning Geheimhoudernummers’ getekend. Hierin staan de afspraken over het nieuwe systeem van nummerherkenning bij de AIVD/MIVD. Het doel hiervan is het waarborgen van vertrouwelijke communicatie tussen advocaten en hun cliënten.

lees meer »

19-09-2023

Dilemma: Diversiteit aan de top

Er is een geschikte vrouwelijke kandidaat gevonden voor de maatschap, maar uw collega-partners hebben de voorkeur voor een man uit hun netwerk. Dit komt het diversiteitsbeleid niet ten goede en het werkt ook nadelig bij een aankomend interview over dit onderwerp. Wat zou u doen om het diversiteit- en inclusiebeleid te handhaven?

lees meer »

18-09-2023

NOvA meldt zich bij Hoge Raad over prejudiciële vragen verschoningsrecht

Op 5 september jl. heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch bij wijze van prejudiciële beslissing rechtsvragen gesteld aan de Hoge Raad over de omgang met verschoningsgerechtigde informatie. Gelet op haar wettelijke taak heeft de NOvA de Hoge Raad verzocht schriftelijke opmerkingen te mogen indienen ten behoeve van beantwoording van de prejudiciële vragen. Hiermee wil de NOvA het belang van het verschoningsrecht als algemeen geldend en fundamenteel rechtsbeginsel nader belichten.

lees meer »

Sanne van Oers

"De sociale advocatuur verdient meer"

Een paar jaar geleden stond de sociale advocatuur in toga op het Binnenhof. Sommigen van ons zetten de demonstratie kracht bij door met een spandoek in een vijver te staan. Hiermee illustreerden zij dat het water hen letterlijk aan de lippen stond. Toen al maakten we ons zorgen over de toekomst van de sociale advocatuur. De toegang tot het recht voor minder draagkrachtige burgers stond op de tocht en toenmalig minister voor Rechts­bescherming, Sander Dekker, weigerde de vergoedingen te verhogen.

lees meer »

NOvA-weerbaarheidstraining