Inzet NOvA 2013-2021 voor duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

Overzicht in vogelvlucht van de inspanningen en acties van de NOvA vanaf 2013 tot heden voor een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

lees meer »

NIEUWJAARSBOODSCHAP 2021

van algemeen deken Frans Knüppe

lees meer »

Objectscan moet weerbaarheid advocaten vergroten

Rond de jaarwisseling start de NOvA met het aanbieden van een zogenoemde ‘objectscan’. Advocaten kunnen hiermee hun kantoor of woonhuis en digitale voetafdruk vanuit veiligheidsoogpunt laten controleren op kwetsbare punten. Deze service past binnen het beleid van de NOvA om de veiligheid en weerbaarheid binnen de advocatuur te vergroten.

lees meer »

Coronavirus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ingrijpende gevolgen voor de rechtspleging en de advocatuur. Het crisisteam van de NOvA staat voortdurend in contact met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand over maatregelen met betrekking tot de rechtspleging en de consequenties hiervan voor advocaten. In dit dossier houdt de NOvA de advocatuur continu op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

lees meer »
19-01-2021

Nieuw dilemma in de DilemmApp: 'Schone zaak?'

Om de week staat in de DilemmApp een nieuw dilemma voor u klaar. Deze keer gaat het over een mailwisseling tussen cliënt en zijn kantoorgenoten over mogelijk strafbare feiten. Lees het dilemma. Wat zou u doen?

lees meer »

19-01-2021

Het verhaal achter de financiële bijdrage 2021

De advocatuur heeft te maken met onzekere financiële tijden als gevolg van het coronavirus. Daarom heeft de NOvA er alles aan gedaan om de financiële bijdrage voor 2021 op hetzelfde niveau te houden als afgelopen jaar. Door de kosten te beperken is de financiële bijdrage slechts minimaal gestegen. Bernard de Leest, lid van de algemene raad, geeft tekst en uitleg.

lees meer »

19-01-2021

Oproep NOvA: investeer in stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

Minister voor Rechtsbescherming en Tweede Kamer, wees zuinig op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en investeer daarin. Die dringende oproep doet de NOvA in het kader van het debat in de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op de kinderopvangtoeslagaffaire.

lees meer »

Bernard de Leest
reacties2

"Rechtsstaat verdient daadkrachtige minister voor Rechtsbescherming"

Zoals u allemaal in het novembernummer van het Advocatenblad hebt kunnen lezen zou zonder de vasthoudendheid van een sociaal advocaat, Eva González Pérez, de kinderopvangtoeslagaffaire niet boven water zijn gekomen. Daarmee heeft een sociaal advocaat opnieuw bewezen dat de sociale advocatuur een onmisbare en essentiële rol heeft in het overeind houden van de rechtsstaat.

lees meer »

Video