Vertrouwensadvocaat

Advocaten die in aanraking komen met ondermijnende criminaliteit, daarvoor vrezen of te maken hebben met andere gevallen waardoor ze hun onafhankelijkheid dreigen te verliezen, kunnen vanaf 4 december bellen met een Vertrouwensadvocaat. De NOvA start een pilot van een half jaar. Hiermee wil de NOvA advocaten die onder druk worden gezet, ondersteunen.

lees meer »

Reactie NOvA op uitspraak prejudiciële vragen Hoge Raad

De rechter-commissaris krijgt een grotere rol bij het filteren van verschoningsgerechtigde gegevens. Dat volgt uit de uitspraak die de Hoge Raad op 12 maart jl. deed naar aanleiding van prejudiciële vragen over het verschoningsrecht. Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch legde deze vragen enige tijd geleden voor aan de Hoge Raad. De NOvA diende eerder in deze zaak schriftelijke opmerkingen in.

lees meer »

NOvA steunt oproep om te investeren in sociale advocatuur

“Verhoog de vergoedingen voor de sociale advocatuur en verruim de criteria voor gefinancierde rechtsbijstand.” Deze aanbeveling doet de parlementaire enquêtecommissie Fraudebestrijding en Dienstverlening. Deze aanbevelingen onderstrepen wat de NOvA de afgelopen jaren bij de minister en politieke partijen onder de aandacht heeft gebracht.

lees meer »

Wat moet ik doen als ik word bedreigd? En welke hulplijn bel ik wanneer?

Wat moet ik doen als ik word bedreigd? En welke NOvA-hulplijn bel ik wanneer? Deze vragen beantwoordt de NOvA met twee nieuwe infographics. Hierin staat ook het nummer van de NOvA-noodtelefoon. Dit nummer stond voorheen alleen op Mijn Orde.

lees meer »

Weerbaarheid en veiligheid advocatuur

Steeds vaker worden advocaten geconfronteerd met hoogoplopende emoties, vaak leidend tot bedreiging of het anderszins onder druk zetten van advocaten. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de advocaten in 2022 ten minste één vorm van agressie heeft meegemaakt. De NOvA ondersteunt hen met verschillende initiatieven om weerbaarder te worden. Al die initiatieven worden de komende maanden via een speciale campagne van de NOvA onder de aandacht gebracht.

lees meer »
16-04-2024

Bewaak evenwicht tussen belangen slachtoffers en verdachten bij beschermen gegevens in strafdossier

In een wetgevingsadvies aan de minister voor Rechtsbescherming onderschrijft de NOvA de wenselijkheid en noodzaak van de bescherming van slachtoffergegevens in processtukken. Wel dient terughoudend te worden omgesprongen met anonimiteit in het strafproces. Van belang is een passend evenwicht te vinden tussen de belangen van slachtoffers en andere gerechtvaardigde belangen in het strafrecht, zoals die van verdachten en andere procesdeelnemers.

lees meer »

16-04-2024

Dilemma: Over de Grens

Een wederpartij uit zich agressief tijdens de zitting en ook daarna. U maakt zich zorgen en wil graag melding doen bij het meldpunt van de rechtbank. Uw cliënte heeft dit liever niet. Wat doet u?

lees meer »

15-04-2024

Nicole Edelenbos benoemd tot kroonlid college van toezicht

Nicole Edelenbos is bij koninklijk besluit per 8 april 2024 benoemd tot kroonlid van het college van toezicht advocatuur (CvT).

lees meer »

11-04-2024

Achtergrond weerbaarheid: 'En toen sloeg de sfeer om'

Niet iedere cliënt of tegenpartij neemt een tegenvallend resultaat even kalm op. Steeds vaker worden advocaten geconfronteerd met hoogoplopende emoties, die soms kunnen uitmonden in agressie en zelfs bedreiging. Advocaat personen- en familierecht Laura Warbroek vertelt wat haar is overkomen, wat dat met haar heeft gedaan en welke maatregelen zij heeft genomen.

lees meer »

Robert Crince le Roy

"Vertrouwelijkheid kwijt?"

Recent nam de Tweede Kamer, in weerwil van de minister voor Rechtsbescherming, twee amendementen aan die het mogelijk maken dat gesprekken tussen een gedetineerde in de extra beveiligde inrichting of een afdeling intensief toezicht en zijn advocaat bekeken én beluisterd kunnen worden. Dit moet volgens Kamerleden voorkomen dat advocaten onder druk worden gezet.

lees meer »

NOvUM Afl. 7: 'Weerbaarheid'