Leren omgaan met agressie in de weerbaarheidstraining voor advocaten

Advocaten kunnen zich inschrijven voor de weerbaarheidstraining van de NOvA. Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. In totaal zijn 250 plaatsen kosteloos beschikbaar.

lees meer »

Samenwerking binnen de balie

De NOvA organiseert een reeks online bijeenkomsten om de samenwerking tussen kantoren met en zonder toevoegingspraktijk verder te stimuleren en nieuwe initiatieven te delen. Tijdens de bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld en kunnen contacten worden gelegd voor samenwerking.

lees meer »

Kijktip: NOvUM over diversiteit en inclusie

De NOvA organiseert onder de naam NOvUM een serie digitale debatten en interviews over de actualiteit binnen de advocatuur en de praktijkvoering van advocaten. In de vijfde aflevering spreekt gespreksleider Bas van Zelst met advocaten Gloria Heutinck- Gomes en Mark Smeets. Zij zijn lid van het door de NOvA opgerichte Platform Inclusie en diversiteit. De NOvUM-uitzending is voor het eerst ook als podcast op Spotify beschikbaar.

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
15-07-2021

Reactie NOvA op overlijden Peter R. de Vries

De Nederlandse orde van advocaten is diep geschokt door het overlijden van Peter R. de Vries. Iedereen hoopte in de afgelopen dagen op positief nieuws, helaas heeft dat niet zo mogen zijn. Onze gedachten gaan uit naar zijn gezin, familie en iedereen die dicht bij hem stond. Zijn overlijden is onwerkelijk en tegelijkertijd van een rauwe realiteit die niet thuishoort in een rechtsstaat zoals Nederland.

lees meer »

15-07-2021

NOvUM aflevering 5: ‘Inclusiviteit is geen soft onderwerp, maar juist heel rationeel en zakelijk’

In NOvUM spreekt Bas van Zelst met advocaten Gloria Heutinck- Gomes en Mark Smeets. Zij zijn lid van het door de NOvA opgerichte Platform Inclusie en diversiteit. Daarin houden zij zich samen met 35 andere advocaten met verschillende thema’s bezig, maar allemaal met hetzelfde uitgangspunt: “Wat kunnen we doen om mensen met een diverse achtergrond of geaardheid de kans te bieden om hetzelfde te bereiken als wij hebben bereikt?”

lees meer »

15-07-2021

Weten dat het goed zit, geeft ook een gevoel van veiligheid

Binnen het weerbaarheidsprogramma van de NOvA kunnen advocaten kosteloos een veiligheidsscan laten uitvoeren om het kantoor of woonhuis vanuit veiligheidsoogpunt te laten controleren op kwetsbare punten. Bas Vlieger, advocaat civiel recht en socialezekerheidsrecht bij Van Doorn cs advocaten in Amsterdam, was een van de eersten die hiervan gebruik maakte en hoopt dat meer advocaten zijn voorbeeld zullen volgen.

lees meer »

14-07-2021

AR-lid Bernard de Leest over aanbevelingen pilot Samenwerken in de eerstelijn

In de pilot Samenwerken in de eerstelijn werkten sociaal advocaten, sociaal raadslieden en juristen van het Juridisch Loket in Amsterdam, Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Middelburg negen maanden lang nauw samen, met als doel sneller een passende oplossing voor rechtzoekenden. Vandaag zijn de ervaringen en aanbevelingen die zijn opgedaan in de pilot gepubliceerd.

lees meer »

Martin Zschuschen

"De meldplicht en het verschoningsrecht bij grensoverschrijdende constructies"

Recent heeft de NOvA een webinar georganiseerd over de Mandatory Disclosure Rules (MDR) of DAC6. De NOvA krijgt veel vragen van advocaten over hoe hieraan invulling te geven. Het doel van het webinar was om de EU Richtlijn 2018/822 nader te beschouwen en advocaten van praktische handvatten te voorzien. DAC6 is weliswaar fiscaal ingegeven maar het is van belang dat iedere advocaat zich naar deze gedragsregels schikt.

lees meer »

NOvUM aflevering 5: ‘Inclusiviteit is geen soft onderwerp, maar juist heel rationeel en zakelijk’