Nieuwe Wwft-handleiding voor advocaten

De nieuwe, geactualiseerde ‘Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten’ biedt advocaten(kantoren) handvatten om effectief te kunnen voldoen aan de verplichtingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan advocaten oplegt.

lees meer »

Informatie voor advocaten over sanctieregelgeving

Naar aanleiding van de invasie van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Unie (EU) in hoog tempo de grootste sanctiepakketten uit de Europese geschiedenis aangenomen. Lees verder voor de actuele en praktische informatie over de inhoud en uitleg van de complexe sanctieregels.

lees meer »

Weerbaarheidstraining voor advocaten

Advocaten kunnen zich inschrijven voor de weerbaarheidstraining van de NOvA. Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. In 2022 zijn 500 plaatsen kosteloos beschikbaar.

lees meer »

Heeft u het self-assessment al gedaan?

Om je cliënten de best mogelijke kwaliteit te blijven leveren, ben je als advocaat nooit uitgeleerd. Om advocaten te ondersteunen bij hun continue ontwikkeling als professional, biedt de NOvA een digitale self-assessmenttool aan. Hiermee kunnen advocaten vrijwillig en kosteloos reflecteren op hun eigen functioneren. Met het afleggen van het self-assessment kan jaarlijks 1 PO-punt worden behaald.

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
02-12-2022

NOvA in gesprek met minister over gefinancierde rechtsbijstand

Toegang tot het recht en het verkrijgen van informatie, advies en ondersteuning en rechtsbijstand bij een geschil, ook voor financieel minder draagkrachtigen is een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende rechtsstaat en van groot belang voor het vertrouwen van rechtzoekenden in die rechtsstaat. Hierover spraken de NOvA, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand woensdag 30 november jl. met minister Franc Weerwind.

lees meer »

02-12-2022

Toezicht op de advocatuur

De algemene raad steunt het plan van de minister waarbij het toezicht landelijk wordt uitgeoefend en binnen de beroepsgroep, de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) georganiseerd blijft. Toezicht binnen de beroepsgroep is van belang voor de onafhankelijke positie van advocaten en daarmee voor de rechtzoekenden.

lees meer »

01-12-2022

Extra aandacht voor belangen kind nodig bij nieuwe asielopvangwet

De NOvA vraagt extra aandacht voor de belangen van het kind bij de ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’. Ook vindt de NOvA dat er nog eens goed moet worden gekeken naar de termijnen voor het nemen van de nodige besluiten. Dit schrijft de NOvA in een reactie op de internetconsultatie van de wet aan de minister van Justitie en Veiligheid.

lees meer »

01-12-2022

NOvA-weerbaarheidsprogramma verder uitgebreid in 2023

Het weerbaarheidspakket dat de NOvA sinds 2020 aanbiedt om de weerbaarheid van advocaten te vergroten, blijft ook volgend jaar kosteloos beschikbaar voor advocaten. Dit omvat de reguliere weerbaarheidstraining, de weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten , de veiligheidsscan en de noodtelefoon/noodknop. De komende periode worden hier extra onderdelen aan toegevoegd.

lees meer »

Sanne van Oers

"Inflatie gooit roet in het eten voor sociale advocatuur"

Advocaten en mediators die werkzaam zijn in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand hebben te maken met forse kostenstijgingen door de inflatie. Huur van het kantoorpand, salarissen van personeel, cursussen, verzekeringspremies – alles wordt tot wel 14% duurder. Anders dan in veel andere beroepsgroepen wordt de hoge inflatie voor deze groep rechtsbijstandverleners de komende twee jaar niet of nauwelijks gecompenseerd.

lees meer »

Gerbrandydebat 2022