Leren omgaan met agressie in de weerbaarheidstraining voor advocaten

Advocaten kunnen zich inschrijven voor de weerbaarheidstraining van de NOvA. Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. In totaal zijn 250 plaatsen kosteloos beschikbaar.

lees meer »

Enquête Platform Inclusie en Diversiteit

Iedere advocaat heeft met diversiteit en inclusie te maken, de een iets meer dan de ander. Diversiteit ziet niet alleen op kleur of afkomst, maar bijvoorbeeld ook op gender, handicap en seksualiteit (LGBT+). Het Platform Inclusie en Diversiteit wil graag meer inzicht krijgen in de verschillende ervaringen binnen de balie met dit onderwerp. U kunt tot 27 september de enquête invullen.

lees meer »

Samenwerking binnen de balie

De NOvA organiseert een reeks online bijeenkomsten om de samenwerking tussen kantoren met en zonder toevoegingspraktijk verder te stimuleren en nieuwe initiatieven te delen. Tijdens de bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld en kunnen contacten worden gelegd voor samenwerking.

lees meer »

Heeft u het self-assessment al gedaan?

Om je cliënten de best mogelijke kwaliteit te blijven leveren, ben je als advocaat nooit uitgeleerd. Om advocaten te ondersteunen bij hun continue ontwikkeling als professional, biedt de NOvA een digitale self-assessmenttool aan. Hiermee kunnen advocaten vrijwillig en kosteloos reflecteren op hun eigen functioneren en zo bewust werken aan een betere versie van zichzelf.

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
21-09-2021

Kabinet investeert in rechtshulp

Met een investering van € 154 miljoen laat het kabinet zien dat goede rechtsbescherming voor on- en minvermogenden belangrijk is. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is verheugd dat de aanbevelingen van de commissie Van der Meer van vijf jaar geleden gerealiseerd worden. Aandachtspunt daarbij is het structurele karakter van de financiering van een goede rechtsbescherming. De NOvA vindt dit noodzakelijk in de situatie dat de complexiteit van het recht en de maatschappij zal blijven toenemen.

lees meer »

07-09-2021

NOvA: zet geen limiet op processtukken, maar verken alternatieven

De limitering van processtukken biedt geen oplossing om een efficiëntere rechtsgang in hoger beroep te bevorderen. Het procesreglement van de hoven heeft niet alleen onvoldoende juridische basis, maar is daarvoor evenmin het geschikte middel. Beter is in goed overleg te kijken naar alternatieven, betoogt de NOvA in haar Schriftelijke Opmerkingen die op 6 september aan de Hoge Raad zijn aangeboden.

lees meer »

07-09-2021

KvK en NOvA willen oneigenlijk gebruik van privégegevens door voormalig advocaten voorkomen

Recent heeft de Kamer van Koophandel (KvK) geconstateerd dat een voormalig advocaat ten onrechte gebruikgemaakt heeft van privégegevens van personen in het Handelsregister. De NOvA betreurt het zeer dat door deze voormalige advocaat een integriteitsgrens is overschreden. Alle voormalig advocaten die nog toegang hadden tot privégegevens bij de KvK zijn inmiddels van deze lijst verwijderd.

lees meer »

03-09-2021

Bedankt voor uw steun!

Onlangs is bekend geworden dat demissionair minister Dekker op de komende begroting 154 miljoen euro reserveert voor de gefinancierde rechtsbijstand. Deze noodzakelijke financiële steun wordt gebruikt om scenario 1 van het rapport van de commissie Van der Meer (2017) uit te voeren. Uw steun is onontbeerlijk geweest en daarvoor willen wij u hartelijk bedanken.

lees meer »

Petra van Kampen

"Grondrechten"

Uitgaande van het artikel 'Hoe humaan moet het zijn' (Telegraaf, 11 september) heeft ten minste een lid van de korpsleiding – verantwoordelijk voor de portefeuilles opsporing en ondermijning – ‘last’ van grondrechten van gedetineerden. Ze oppert dat een deel van die grondrechten zou moeten worden opgeofferd aan het belang van de opsporing van zware criminaliteit en dat de politie de bevoegdheid zou moeten hebben om kennis te nemen van de inhoud van gesprekken tussen gedetineerden en advocaten.

lees meer »

NOvUM aflevering 5: ‘Inclusiviteit is geen soft onderwerp, maar juist heel rationeel en zakelijk’