NOvA jaarverslag 2021

De Nederlandse orde van advocaten heeft haar jaarverslag over 2021 uitgebracht. Hierin belicht de NOvA in vogelvlucht hoe zij als publiekrechtelijke beroepsorganisatie uitvoering heeft gegeven aan haar (wettelijke) taken.

lees meer »

Informatie voor advocaten over sanctieregelgeving

Naar aanleiding van de invasie van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Unie (EU) in hoog tempo de grootste sanctiepakketten uit de Europese geschiedenis aangenomen. Lees verder voor de actuele en praktische informatie over de inhoud en uitleg van de complexe sanctieregels.

lees meer »

Leren omgaan met agressie in de weerbaarheidstraining voor advocaten

Advocaten kunnen zich inschrijven voor de weerbaarheidstraining van de NOvA. Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. In 2022 zijn 500 plaatsen kosteloos beschikbaar.

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
30-06-2022

CvA keurt financieel jaarverslag 2021 goed

Na positief advies van de financiële commissie heeft het college van afgevaardigden vandaag het financieel jaarverslag 2021 van de Nederlandse orde van advocaten goedgekeurd en de algemene raad decharge verleend.

lees meer »

21-06-2022

Dilemma: Enthousiaste wederpartij

Een wederpartij benadert u voor een nieuwe niet-gerelateerde zaak. Gaat u daarmee aan de slag ook al is uw huidige cliënt daar niet blij mee? Lees het dilemma. Wat zou u doen?

lees meer »

16-06-2022

Let op: telefoonabonnement op zakelijk of privéadres?

Onlangs heeft de NOvA een signaal ontvangen dat als iemand wordt gebeld door een telefoonnummer dat door de politie wordt getapt, het adres waarop het abonnement van de gebelde is afgesloten zichtbaar is in de tapgegevens die het CIOT aanlevert.

lees meer »

13-06-2022

Taskforce Bescherming tegen ondermijning moet weerbaarheid advocaten vergroten

Op 15 juni a.s. debatteert de Tweede Kamer over het gevangeniswezen en tbs, evenals over de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. De brief waarmee de minister voor Rechtsbescherming de Kamer hierover informeert, richt zich ook op de advocatuur. De NOvA onderschrijft in grote lijnen de koers van de minister, zoals de focus op het vergroten van de weerbaarheid van advocaten en een verdere versterking van het toezicht.

lees meer »

Sanne van Oers

"Boven de grens"

In onze rechtsstaat moet de deur naar het recht voor iedereen open staan. De afgelopen tien jaar is de aandacht van de NOvA daarbij vaak gericht geweest op de gefinancierde rechtsbijstand. Dat was hard nodig, want de toegang tot het recht stond ernstig op de tocht.

lees meer »

Een advocaat nodig? In de zoekmachine ‘Zoek een advocaat’ vindt u de juiste advocaat voor uw juridische vraagstuk.