NOvA jaarverslag 2021

De Nederlandse orde van advocaten heeft haar jaarverslag over 2021 uitgebracht. Hierin belicht de NOvA in vogelvlucht hoe zij als publiekrechtelijke beroepsorganisatie uitvoering heeft gegeven aan haar (wettelijke) taken.

lees meer »

Informatie voor advocaten over sanctieregelgeving

Naar aanleiding van de invasie van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Unie (EU) in hoog tempo de grootste sanctiepakketten uit de Europese geschiedenis aangenomen. Lees verder voor de actuele en praktische informatie over de inhoud en uitleg van de complexe sanctieregels.

lees meer »

Leren omgaan met agressie in de weerbaarheidstraining voor advocaten

Advocaten kunnen zich inschrijven voor de weerbaarheidstraining van de NOvA. Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. In 2022 zijn 500 plaatsen kosteloos beschikbaar.

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
04-08-2022

In fiscale verzamelwet 2024 kritieken van NOvA verwerkt

De adviescommissie belastingrecht van de NOvA heeft een beknopt advies uitgebracht over de fiscale verzamelwet 2024. Onderdeel van dit wetsvoorstel is een codificatie van de jurisprudentie op het terrein van het ‘fiscaal’ verschoningsrecht. Hierin is eerdere kritiek van de NOvA verwerkt.

lees meer »

20-07-2022

Brief OM over beleid rond betalingen aan advocaten

In het kader van hun toezichthoudende taak heeft een aantal lokale dekens aan het Openbaar Ministerie (OM) gevraagd om in een brief uiteen te zetten in hoeverre een advocaat zich bij het aannemen van betalingen bloot kan stellen aan het gevaar van een strafrechtelijke vervolging. Dit omdat het bestrijden van witwassen en ondermijning voor de dekens een hoge prioriteit heeft en voorkomen moet worden dat advocaten betrokken raken bij strafbare feiten zoals heling en witwassen.

lees meer »

14-07-2022

Speciale weerbaarheidstraining voor advocaten met gedetineerde cliënten

Strafrechtadvocaten die EBI-gedetineerden bijstaan, of cliënten hebben in een andere penitentiaire inrichting met een vergelijkbaar regime, kunnen te maken krijgen met druk, dreiging en mogelijk zelfs manipulatief gedrag. Om advocaten met deze categorie cliënten weerbaarder te maken organiseert de NOvA een speciale weerbaarheidstraining. Deze wijkt qua inhoud en doel af van de ‘reguliere’ weerbaarheidstraining, die reeds door de NOvA wordt aangeboden.

lees meer »

14-07-2022

Ambassadeurs Samenwerking binnen de balie

Op 6 juli jl. kwamen managing partners en vertegenwoordigers van de grotere, niet-toevoegingskantoren met leden van de algemene raad van de NOvA digitaal bijeen. Tijdens deze bijeenkomst heeft Bernard de Leest (lid algemene raad) de ideeën van het project Samenwerking binnen de balie die op het grootste draagvlak kunnen rekenen nader toegelicht.

lees meer »

Sanne van Oers

"Boven de grens"

In onze rechtsstaat moet de deur naar het recht voor iedereen open staan. De afgelopen tien jaar is de aandacht van de NOvA daarbij vaak gericht geweest op de gefinancierde rechtsbijstand. Dat was hard nodig, want de toegang tot het recht stond ernstig op de tocht.

lees meer »

Een advocaat nodig? In de zoekmachine ‘Zoek een advocaat’ vindt u de juiste advocaat voor uw juridische vraagstuk.