Goed toezicht met waarborg kwaliteit en onafhankelijk van de Staat

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten heeft zijn visie op het toekomstig toezicht aangeboden aan de minister voor Rechtsbescherming. Om de kwaliteit van toezicht, onafhankelijk van de staat te waarborgen stelt de algemene raad een landelijke toezichtautoriteit advocatuur (LTA) voor met een bestuur dat bestaat uit advocaten en niet-advocaten, onafhankelijk gepositioneerd van de staat en van andere organen van de publiekrechtelijke beroepsorganisatie NOvA.

lees meer »

Hoe wordt uw financiële bijdrage in 2023 besteed?

Media januari ontvingen alle advocaten de digitale factuur voor de financiële bijdrage 2023 aan de Nederlandse orde van advocaten. De financiële bijdrage in categorie 1 bedraagt 1.038 euro, in categorie 2 is dit 339 euro. Waar wordt dit aan besteed? Een overzicht van de belangrijkste thema’s en bijbehorende uitgaven in 2023.

lees meer »

Weerbaarheidstraining voor advocaten in 2023

Ook in 2023 krijgen advocaten in de weerbaarheidstraining concrete handvatten aangereikt om beter om te gaan met agressie en bedreiging. De eerste trainingsdata zijn op 17 en 27 januari, 6 en 17 februari, 6 maart en 24 maart 2023. Advocaten kunnen het bewijs van deelname gebruiken voor de jaarlijkse CCV-opgave (5 PO-punten niet-juridische opleiding).

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
31-03-2023

NOvA roept op meer samen te werken en horden voor rechtzoekenden weg te nemen

“Behoud het stelsel van rechtsbijstand, werk samen, voorkom dat toegang tot het recht voor mensen een schaars goed wordt en dat zij te veel horden moeten nemen.” Deze boodschap gaf Sanne van Oers, lid van de algemene raad van de NOvA, de minister voor Rechtsbescherming mee tijdens de Werkconferentie Rechtsbijstand bij de tijd.

lees meer »

21-03-2023

Dilemma: Maatschappelijk betrokken?

Gaat u de samenwerking aan met een accountant en een notaris om mensen met een beperkte zelfredzaamheid te kunnen helpen? U heeft al een goedlopende drukke praktijk. Maakt u hier tijd voor vrij?

lees meer »

14-03-2023

Europese Commissie past tabel hoogrisicolanden aan

De Europese Commissie wijzigt per 16 maart 2023 de tabel van derde landen met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Dit is van belang voor advocaten(kantoren) die diensten verlenen die onder de Wwft vallen. Is een potentiële cliënt woonachtig/gevestigd of heeft deze zijn zetel in een staat die in deze tabel wordt genoemd? Dan zijn advocaten verplicht verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten (artikel 8, lid 1, onderdeel b, Wwft).

lees meer »

14-03-2023

Algemene raad: Goed toezicht met waarborg kwaliteit en onafhankelijk van de Staat

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten heeft zijn visie op het toekomstig toezicht aangeboden aan de minister voor Rechtsbescherming. Om de kwaliteit van toezicht, onafhankelijk van de staat te waarborgen stelt de algemene raad een landelijke toezichtautoriteit advocatuur (LTA) voor met een bestuur dat bestaat uit advocaten en niet-advocaten, onafhankelijk gepositioneerd van de staat en van andere organen van de publiekrechtelijke beroepsorganisatie NOvA.

lees meer »

Robert Crince le Roy

"Bevlogen advocaten gezocht!"

De waarde van de advocatuur in Nederland wordt weergegeven door allen die op het tableau staan ingeschreven. Vanaf de advocaat-stagiair die aan het vak begint tot de ervaren advocaat; in al die fasen draagt een advocaat bij aan het belang van een goede rechtsbedeling en de toegang tot het recht.

lees meer »

Seminar ‘Doen of laten?’