Pilot Vertrouwensadvocaat van start

Advocaten die in aanraking komen met ondermijnende criminaliteit, daarvoor vrezen of te maken hebben met andere gevallen waardoor ze hun onafhankelijkheid dreigen te verliezen, kunnen vanaf 4 december bellen met een Vertrouwensadvocaat. De NOvA start een pilot van een half jaar. Hiermee wil de NOvA advocaten die onder druk worden gezet, ondersteunen.

lees meer »

NOvA benadrukt bij Hoge Raad belang waarborging verschoningsrecht

In schriftelijke opmerkingen in de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad pleit de Nederlandse orde van advocaten voor een principiële uitleg van het verschoningsrecht. Ondanks het zwaarwegende belang van de vertrouwelijkheid tussen de advocaat en cliënt, staat dit algemeen geldende rechtsbeginsel in de praktijk al jaren ernstig onder druk. De NOvA vindt het nodig dat de opsporings- en vervolgingspraktijk zich aanpast om het verschoningsrecht te waarborgen.

lees meer »

Tussentijdse indexering sociaal advocatuur is eerste noodzakelijke stap

De tussentijdse indexering voor de sociale advocatuur van 4,62 procent in 2023 ziet de Nederlandse orde van advocaten als een eerste noodzakelijke stap. De NOvA is voorzichtig positief over het voorstel van de minister voor Rechtsbescherming, al is het niet de noodinvestering die de NOvA nodig acht.

lees meer »

Nieuwe data en locaties voor de NOvA-weerbaarheidstraining

Nu zijn het nog goede voornemens... en straks? Wapen uzelf tegen intimidatie, agressie en bedreiging. Geef uzelf op voor een weerbaarheidstraining in 2024 (Nieuwersluis, Eindhoven, Zutphen, Assen, Breda of Alkmaar).

lees meer »

Weerbaarheid en veiligheid advocatuur

Steeds vaker worden advocaten geconfronteerd met hoogoplopende emoties, vaak leidend tot bedreiging of het anderszins onder druk zetten van advocaten. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de advocaten in 2022 ten minste één vorm van agressie heeft meegemaakt. De NOvA ondersteunt hen met verschillende initiatieven om weerbaarder te worden. Al die initiatieven worden de komende maanden via een speciale campagne van de NOvA onder de aandacht gebracht.

lees meer »
14-02-2024

Dilemma: Verdacht extraatje

Naast het verschuldigde bedrag voor verrichte werkzaamheden maakt uw cliënt nog eens € 5.000 extra over. Hij vraagt om een tweede factuur voor dat bedrag. Wat doet u?

lees meer »

25-01-2024

Hoezo, financiële bijdrage?

Elke advocaat heeft medio januari de factuur voor de financiële bijdrage aan de Nederlandse orde van advocaten ontvangen. Waarom eigenlijk? Susan Kaak en Jeroen Soeteman, de voormalige en nieuwe portefeuillehouder financiën binnen de algemene raad, lichten toe wat er met de financiële bijdrage van advocaten gebeurt en wat zij daaraan hebben.

lees meer »

23-01-2024

Soeteman en Van Oers nieuwe waarnemend dekens

Sinds 1 januari 2024 vervullen Jeroen Soeteman en Sanne van Oers samen het waarnemend dekenaat binnen de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. Zij nemen die positie over van medebestuurslid Susan Kaak.

lees meer »

23-01-2024

Dilemma: Even vasthouden?

Uw cliënt vraagt u om een schadevergoeding die op uw derdengeldenrekening staat niet direct over te maken. Hij staat nog onder bewind en is het dan meteen kwijt. Wat doet u?

lees meer »

Robert Crince le Roy

"Jessica"

Aan het eind van het jaar had ik willen spreken over onderwerpen die in 2023 van belang waren voor rechtzoekenden en de advocatuur. Over de sociale advocatuur, rechtsstatelijkheid, het verschoningsrecht en weerbaarheid. Wezenlijke onderwerpen waar de mensen van het bureau van de NOvA en wij als algemene raad dagelijks mee bezig zijn. Maar die onderwerpen komen volgend jaar wel weer aan bod. Onze aandacht is nu gericht op het overlijden van onze collega Jessica. Dat plaatst alles in perspectief.

lees meer »

NOvUM Afl. 7: 'Weerbaarheid'