NIEUWJAARSBOODSCHAP 2021

van algemeen deken Frans Knüppe

lees meer »

Objectscan moet weerbaarheid advocaten vergroten

Rond de jaarwisseling start de NOvA met het aanbieden van een zogenoemde ‘objectscan’. Advocaten kunnen hiermee hun kantoor of woonhuis en digitale voetafdruk vanuit veiligheidsoogpunt laten controleren op kwetsbare punten. Deze service past binnen het beleid van de NOvA om de veiligheid en weerbaarheid binnen de advocatuur te vergroten.

lees meer »

BAgazine: online magazine over de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten

In deze derde editie komt u alles te weten over de nieuwe opzet van de toetsing en gaat onderwijsaanbieder De Brauw in op hoe zij het decentrale deel van de beroepsopleiding invult. Verder vindt u informatie over de subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten en vertelt de lokale orde van advocaten Oost-Brabant over hun rol bij de beroepsopleiding richting advocaat-stagiairs.

lees meer »

Coronavirus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ingrijpende gevolgen voor de rechtspleging en de advocatuur. Het crisisteam van de NOvA staat voortdurend in contact met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand over maatregelen met betrekking tot de rechtspleging en de consequenties hiervan voor advocaten. In dit dossier houdt de NOvA de advocatuur continu op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

lees meer »
14-01-2021

80 procent sociaal echtscheidingsadvocaten mijdt complexe zaken

Als gevolg van de te lage vergoedingen geven 8 op de 10 echtscheidingsadvocaten in de gefinancierde rechtsbijstand aan (soms) complexe zaken te weigeren. Daarnaast overweegt bijna de helft om helemaal te stoppen met het verlenen van gefinancierde rechtsbijstand. Dit blijkt uit een enquête van de NOvA, waarop ruim 1.100 sociaal advocaten gespecialiseerd in echtscheiding hebben gereageerd.

lees meer »

14-01-2021

NOvA-commissie toetst verkiezingsprogramma’s op rechtsstatelijkheid

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart heeft de NOvA een commissie rechtsstatelijkheid verkiezingsprogramma’s ingesteld om de verkiezingsprogramma’s op rechtsstatelijkheid te toetsen. De commissie staat onder voorzitterschap van Willem van Schendel, oud-vicepresident van de Hoge Raad.

lees meer »

14-01-2021

Lichte krimp in meerderheid arrondissementen

Op 1 januari 2021 stonden 17.964 advocaten op het tableau ingeschreven, iets meer dan vorig jaar. Uitgesplitst naar regio zijn er grote verschillen zichtbaar. In de meerderheid van de arrondissementen is sprake van een lichte krimp, waarbij Noord-Nederland de grootste daling laat zien.

lees meer »

Raffi van den Berg
reacties0

"Niet wijken, wel wijkplaats"

Op 18 oktober 2019 begon minister Grapperhaus zijn Tweede Kamerbrief (1) met een schets van de eerste contouren van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit als volgt: “Criminele netwerken organiseren zich internationaal, nestelen zich in wijken en buurten en ondermijnen onze legale economie met hun criminele geld.

lees meer »

Video