Contact

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur.

Consumenten of rechtzoekenden kunnen voor informatie of klachten over de advocatuur terecht op de website Zoek een advocaat.nl. Op deze website worden ook alle in Nederland ingeschreven advocaten vermeld. 

Bezoekadres
Monarch Tower
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag

Postadres
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

Contact algemeen
Tel. 070 - 335 35 35

Mijn Orde (voor advocaten)
Via Mijn Orde kunt u uw (contact)gegevens aanpassen.

Informatiepunt voor advocaten 
Kijk bij de veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat.
E-mail: informatiepunt@advocatenorde.nl
Tel. 070 - 335 35 54
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.

Het Informatiepunt voor advocaten van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft tot taak:

  • Het geven van voorlichting aan advocaten over de regelgeving die voor de advocatuur geldt;
  • Het beantwoorden van vragen van advocaten over het gebruik van online applicaties van de NOvA door advocaten;
  • Het signaleren van ontwikkelingen in de advocatuur.

Het Informatiepunt kan niet ingaan op concrete zaken of een individuele casus.

NOvA-noodtelefoon
Advocaten die melding willen doen van een (be)dreiging of zich bedreigd voelen, kunnen contact opnemen met hun lokale deken of bellen naar de noodtelefoon van de NOvA. De noodtelefoon is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op 06 - 361 132 51.

Let op: in geval van acute nood dient altijd het algemene noodnummer 112 te worden gebeld!

Welke NOvA-hulplijn belt u wanneer?

NOvA hulplijnen infographic

LawCare, hulplijn voor advocaten
Tel. 085 - 064 01 82
Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 20:00 en 22:00 uur. Op zaterdagen tussen 14:00 en 16:00 uur.

Het team LawCare bestaat uit (oud-)advocaten met veel beroeps- en levenservaring. Zij hebben een speciale training gevolgd, waardoor zij een luisterend oor kunnen bieden aan advocaten die vertrouwelijk willen sparren met een vakgenoot.

Woo-verzoeken
Volgens artikel 4.1, eerste lid, van de Wet open overheid (Woo) kan eenieder een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

Het indienen van een Woo-verzoek bij de NOvA kan per e-mail via jz@advocatenorde.nl of per post via Postbus 30851,
2500 GW Den Haag. Het Woo-verzoek moet dan in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  1. uw naam (voorletters+achternaam);
  2. een zo precies mogelijke beschrijving over welk(e) document(en) of welke aangelegenheid het gaat; en
  3. over welke periode u de informatie wenst te ontvangen.

Media
Journalisten kunnen terecht bij onze persvoorlichter Eric Trinthamer.
De woordvoerder van de NOvA is tijdens kantooruren bereikbaar via 070 - 335 35 35 en communicatie@advocatenorde.nl.
Buiten kantooruren is hij bereikbaar op zijn mobiele nummer: 06 - 21 55 66 58 (e.trinthamer@advocatenorde.nl).

Sprekersverzoeken en uitnodigingen

De algemeen deken en overige leden van de algemene raad van de NOvA vertellen graag meer over hun werk tijdens bijeenkomsten, congressen, achtergrondgesprekken en interviews. Wilt u ons uitnodigen? Stuur een e-mail naar communicatie@advocatenorde.nl met informatie over het onderwerp, de datum, de aanwezigen, eventuele andere sprekers en spreektijd.

Werkwijze communicatie
De NOvA communiceert actief over haar plannen, resultaten en activiteiten. In de werkwijze communicatie staat op hoofdlijnen hoe de NOvA met de ‘buitenwereld’ communiceert.

Storing digitaal procederen
Meer informatie bij storing aan de advocatenpas.
Voor alle andere storingen: Rechtspraak Servicecentrum (RSC) via 088 - 361 61 61 of social media X of Facebook

International relations
Do you have any questions about the international activities of the Netherlands Bar or do you have any relevant information to share with us? Please send an email to internationaal@advocatenorde.nl.

KvK-nummer: 27339260
BTW-nummer: NL002872833B01