Actueel

Agenda

Agenda

5sep

Landelijke ordendag

Als een van de prioriteiten voor de komende jaren wil de algemene raad de banden met de balie verder aanhalen en de samenwerking met de lokale orden verder invulling geven. Dit gebeurt in 2019 onder meer via een landelijke ordendag op 5 september. Die dag staat in het teken van ontmoeting tussen leden van het college van afgevaardigden, de lokale raden, de algemene raad, de dekens en alle medewerkers van de ordebureaus. Zij hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Voor meer informatie over deze dag: communicatie@advocatenorde.nl

Kasteel Ophemert