Over de NOvA

Werken bij de NOvA

Werken bij de NOvA

De NOvA bevordert, in het belang van een goede rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. De NOvA stelt de regels voor de advocatuur, draagt zorg voor de beroepsopleiding van advocaten en behartigt de belangen van de advocatuur en de rechtzoekenden. De NOvA levert een bijdrage aan de kwaliteit van en het toezicht op de advocatuur. De NOvA streeft ernaar ten behoeve van een goed functionerende rechtsstaat een constructief kritische, proactieve en onafhankelijke rol te vervullen en de toegang tot het recht te borgen.

Bureau van de NOvA
Met ongeveer 65 medewerkers is de organisatie van de NOvA groot genoeg om de advocatuur en de algemene raad professioneel te ondersteunen en klein genoeg om medewerkers in een collegiale sfeer te kunnen laten samenwerken. Bij het bureau van de NOvA is momenteel een vacature voor secretaresse unit DTA.

Adviescommissies
De NOvA telt zestien adviescommissies die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen. Momenteel zijn er vacatures bij de adviescommissie strafrecht.

Cassatiebalie
De commissie cassatie van de NOvA toetst de vakbekwaamheid van advocaten die (willen) behoren tot de civiele cassatiebalie. De algemene raad zoekt leden voor de commissie cassatie

Hof van discipline
Het hof, de hoogste tuchtrechter, behandelt klachten over advocaten in hoger beroep. Het hof bestaat uit een voorzitter, vier plaatsvervangend voorzitters, circa achttien (plaatsvervangende) kroonleden en achttien (plaatsvervangende) advocaat-leden. De zittingen vinden plaats in het gerechtsgebouw Midden-Nederland te Utrecht. Met ingang van 1 januari 2020 ontstaan bij het hof van discipline vacatures voor (plaatsvervangende) advocaat-leden.