Werken bij de NOvA

De NOvA bevordert, in het belang van een goede rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. De NOvA stelt de regels voor de advocatuur, draagt zorg voor de beroepsopleiding van advocaten en behartigt de belangen van de advocatuur en de rechtzoekenden. De NOvA levert een bijdrage aan de kwaliteit van en het toezicht op de advocatuur. De NOvA streeft ernaar ten behoeve van een goed functionerende rechtsstaat een constructief kritische, proactieve en onafhankelijke rol te vervullen en de toegang tot het recht te borgen.

Bureau van de NOvA
Met ongeveer 65 medewerkers is de organisatie van de NOvA groot genoeg om de advocatuur en de algemene raad professioneel te ondersteunen en klein genoeg om medewerkers in een collegiale sfeer te kunnen laten samenwerken. Bij het bureau van de NOvA is er op dit moment een vacature voor beleidsadviseur.

Adviescommissies
De NOvA telt zestien adviescommissies die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen. Momenteel zijn er vacatures bij de adviescommissie Wwft en de adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten.

Daarnaast zijn er vacatures bij de commissie cassatie en bij de klankbordgroep inclusie en diversiteit.

College van toezicht
De wetgever heeft per 1 januari 2015 het college van toezicht ingesteld. Het college moet met een onafhankelijke blik van buiten kijken naar het functioneren van het toezicht en de klachtenbehandeling door de lokale dekens. Het college heeft een onafhankelijke positie binnen de NOvA, onder meer door een eigen begroting en een eigen secretariaat. Voor de beleidsmatige en organisatorische ondersteuning van het college van toezicht is er momenteel een vacature voor beleidsmedewerker