Werken bij de NOvA

De NOvA bevordert, in het belang van een goede rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. De NOvA stelt de regels voor de advocatuur, draagt zorg voor de beroepsopleiding van advocaten en behartigt de belangen van de advocatuur en de rechtzoekenden. De NOvA levert een bijdrage aan de kwaliteit van en het toezicht op de advocatuur. De NOvA streeft ernaar ten behoeve van een goed functionerende rechtsstaat een constructief kritische, proactieve en onafhankelijke rol te vervullen en de toegang tot het recht te borgen.

Bureau van de NOvA
Met ongeveer 55 medewerkers is de organisatie van de NOvA groot genoeg om de advocatuur en de algemene raad professioneel te ondersteunen en klein genoeg om medewerkers in een collegiale sfeer te kunnen laten samenwerken. Bij het bureau van de NOvA is er op dit moment een vacature voor communicatiemedewerker

Binnen de NOvA is er een unit Financieel Toezicht Advocatuur (unit FTA). De unit voert in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de lokale deken financiële- en Wwft onderzoeken bij advocaten(kantoren) uit. Voor deze unit is er op dit moment een vacature voor financieel toezichthouder.

Adviescommissies
De NOvA telt zeventien adviescommissies die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen. Momenteel is er een vacature bij de adviescommissie pensioenrecht en adviescommissie regelgeving

LawCare
LawCare is de telefonische hulplijn voor de advocatuur; het eerste aanspreekpunt voor advocaten met problematiek van persoonlijke aard zoals burn-out, depressie en verslaving. De algemene raad zoekt meerdere (oud-) advocaten voor LawCare voor het welbevinden van andere advocaten.