Onze mensen

De bestuursorganen van de Nederlandse orde van advocaten worden ondersteund door het bureau van de Nederlandse orde van advocaten en commissies.

Het bureau geeft uitvoering aan het door de bestuursorganen vastgestelde beleid en bereidt voorstellen voor die van belang zijn voor de advocatuur. Aan het hoofd van het bureau van de Nederlandse orde van advocaten staat de algemeen secretaris.