Onze mensen

Landelijk bureau
De bestuursorganen van de Nederlandse orde van advocaten worden ondersteund door het landelijk bureau van de Nederlandse orde van advocaten en commissies. Het bureau geeft uitvoering aan het door de bestuursorganen vastgestelde beleid en bereidt voorstellen voor die van belang zijn voor de advocatuur. Aan het hoofd van het bureau van de NOvA staat de algemeen secretaris.

Commissies
Daarnaast zijn verschillende (advies)commissies actief, voornamelijk bestaande uit advocaten:
- adviescommissies wetgeving
- adviescommissie regelgeving
- commissie cassatie
- commissie disciplinaire rechtspraak
- platform Diversiteit & Inclusie
- examencommissie Beroepsopleiding Advocaten
- adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten