9jan

Aantal advocaten blijft licht stijgen

Op 1 januari 2020 stonden 17.830 advocaten op het tableau ingeschreven. Ten opzichte van vorig jaar (17.784) betekent dat een lichte stijging van 0,26%.

De beperkte groei van het aantal advocaten zet daarmee door, maar zwakt ten opzichte van vorig jaar (0,63%) iets verder af.

Tussen de lokale orden zijn aanzienlijke verschillen zichtbaar. Net als vorig jaar is het arrondissement Amsterdam de grootste stijger (+1,69%), gevolgd door Rotterdam met bijna 1%.

Met een afname van tegen de 1,5% zijn de arrondissementen Limburg, Overijssel en Zeeland-West-Brabant de grootste dalers.

Aantal advocaten 1-1-2020

2020