26apr

Aanvullende reactie n.a.v. bekend worden overeenkomst LegalGuard

De NOvA volgt de pilot Consumentenrecht 2019-2020 van de Raad van Rechtsbijstand en LegalGuard zeer kritisch. De NOvA heeft niet de kans gehad haar bezwaren tevoren te uiten omdat zij niet in het proces is betrokken. We hebben ervoor gekozen om waarnemer te zijn en niet te participeren op bestuurlijk niveau.

We hadden graag gezien dat er gelijktijdig een pilot verbintenissenrecht zou lopen om te kunnen vergelijken. Dit is een gemiste kans. De pilot heeft daarom maar geringe waarde. Nu blijkt er ook een ongelijk speelveld te zijn. Advocaten moeten voldoen aan inschrijvingsvoorwaarden en zij vallen onder toezicht en tuchtrecht. Zulke eisen gelden niet voor de behandelaars bij LegalGuard. Het experimenteren met marktpartijen mag niet ten koste gaan van een kwalitatief goede rechtsbijstand door kundige sociaal advocaten. Hiervoor moeten meer financiële middelen beschikbaar komen. In onze rol als waarnemer zullen we niet nalaten daarop te blijven hameren.

2019