23jan

Advocatuur bijeen voor gefinancierde rechtsbijstand

Portefeuillehouders gefinancierde rechtsbijstand en strafrecht van lokale raden van de orde, vertegenwoordigers van specialisatieverenigingen, leden van het college van afgevaardigden en de algemene raad van de NOvA hebben gisteren de laatste stand van zaken rondom de gefinancierde rechtsbijstand besproken.

GR 22 jan
Na een toelichting op het position paper van de NOvA door Bernard de Leest, binnen de algemene raad portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand, volgde een levendige discussie met tientallen deelnemers die vanuit heel Nederland naar Den Haag waren gekomen. Onder hen vertegenwoordigers van verschillende lokale raden van de orde (van Amsterdam tot Limburg) en van diverse specialisatieverenigingen (NVJSA, VCCA, SSZ, VCAS, vFAS, VNJA, SVMA, LANGZS, VHA, vPAN).

Rondetafelgesprek
De Leest neemt alle input mee naar het rondetafelgesprek op donderdagmiddag 25 januari in de Tweede Kamer. Daar zal hij namens de NOvA de wankele positie van het stelsel van rechtsbijstand en de dreigende uitholling van de toegang tot het recht voor de meest kwetsbare rechtzoekenden aan de orde stellen. Het rondetafelgesprek is openbaar, dus komt allen!

 

2018