18jun

Dilemma: AI-hulpje

Van uw patroon krijgt u de opdracht om een diepgaand jurisprudentieonderzoek te doen. U heeft weinig tijd en wilt daarom een AI-chatbot inzetten. Vertelt u dit aan uw patroon?

NOvA_Dilemma AI hulpje_260x173Dilemma: “Ik ben advocaat-stagiair op een middelgroot kantoor. Mijn patroon heeft mij gevraagd een diepgaand jurisprudentieonderzoek te doen. Hij moet volgende week een conclusie van antwoord indienen en wil het daarvoor gebruiken. Ik zit heel krap in mijn tijd en besluit hierbij gedeeltelijk een AI-chatbot te gebruiken. Dit is iets waar de rest van kantoor nog niet mee werkt en verdeeld inzit. Ik heb daar intussen goede ervaring mee en gebruik het geregeld, maar heb het nog nooit toegepast in processtukken. Ik twijfel of ik dit bij mijn patroon moet melden. Wat doe ik?”

Wat zou u doen? Maak uw keuze uit de mogelijke antwoorden in de DilemmApp en laat eventueel een reactie achter. Deelname aan de app is anoniem en niet herleidbaar tot personen / telefoonnummers.

Beeldmerk NOvA DilemmApp.50pxHeeft u de app nog niet gedownload? Deze is gratis te downloaden via Google of Apple.
Wachtwoord: Advocaat! 

Na twee weken verschijnt de slotopmerking van de NOvA bij de reacties op het dilemma in de DilemmApp. U ziet dan hoeveel advocaten het met u eens waren of welke andere oplossingen men zag. 

Wanneer u minimaal drie dilemma's heeft ingevuld verschijnt uw persoonlijke profiel in de app. Bent u bijvoorbeeld meer een 'politicus' of een 'idealist'? 

2024