6mrt

Kwaliteits- en accreditatiekader vernieuwde beroepsopleiding vastgesteld

Op 2 maart heeft de algemene raad het kwaliteits- en accreditatiekader voor de vernieuwde beroepsopleiding advocaten (BA2020) vastgesteld. Hierin staan voor alle onderwijsaanbieders die (een deel van) de beroepsopleiding verzorgen de kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen en hoe dit wordt gecontroleerd.

Check Op die manier borgt de algemene raad het aanbod van een hoogwaardige beroepsopleiding voor advocaten. De eisen zijn voor alle aanbieders gelijk, of het nu gaat over de Uitvoeringsorganisatie (CPO/Dialogue) of geaccrediteerde aanbieders (in de huidige situatie de LFS en De Brauw). Daarnaast beschrijft het kader hoe eventuele nieuwe onderwijsaanbieders een accreditatieverzoek kunnen doen voor het aanbieden van het decentrale deel van de beroepsopleiding. Het kwaliteits- en accreditatiekader is op aanvraag beschikbaar.

Dossier BA2020
De vernieuwde beroepsopleiding gaat in maart 2021 van start en kent een sterke focus op toegepaste kennis, praktische vaardigheden en ethiek. Lees over onder andere de invulling van de opleiding meer in het dossier BA2020, of bekijk de veelgestelde vragen.

2020