25mei

Let op: aanpassing resultaatbeoordeling

Naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) haar beleid inzake de resultaatbeoordeling aangepast. Eerder werd het resultaat bepaald op de laatst verstrekte toevoeging in de zaak. Nu kan de resultaatbeoordeling van toepassing zijn op (m)eerdere toevoegingen. Dit heeft gevolgen voor (sociaal) advocaten en hun cliënten die gebruikmaken van gefinancierde rechtsbijstand.

Gefinancierde rechtsbijstand weegschaal eurosSanne van Oers, lid van de algemene raad: “Wij verwachten dat dit beleid een grote impact zal hebben op rechtzoekenden. Zij kunnen een forse rekening gepresenteerd krijgen van ‘oude’ toevoegingen. Daarom is het van groot belang dat advocaten hun cliënten inlichten.’’

 

Gevolgen voor cliënten
Als een cliënt een geldbedrag ontvangt dat hoger is dan 50% van het drempelbedrag (in 2022 is het drempelbedrag 31.747 euro), dan worden alle toevoegingen die een directe relatie hebben met dat financiële resultaat achteraf ingetrokken. Dit zorgt ervoor dat de cliënt in ieder geval de gebruikelijke toevoegingsvergoeding(en) moet betalen aan de advocaat, eventueel verhoogd tot het commerciële tarief van de advocaat. Deze situatie kan zich onder andere voordoen in het personen- en familierecht als er na een scheiding geld vrijkomt door verkoop van de woning en er toevoegingen zijn verstrekt voor eerste aanleg, hoger beroep en kort geding.

Geen hoger risico

Bij intrekking van de toevoeging(en) wegens resultaat neemt de RvR aan dat de advocaat de werkzaamheden zelf verrekent met de cliënt. In dat geval kan het normale, commerciële tarief in rekening worden gebracht met aftrek van de toevoegvergoeding. Het aanvullend declareren is een mogelijkheid, geen verplichting. De advocaat kan er ook voor kiezen om de gebruikelijke toevoegvergoeding te ontvangen van de RvR. De RvR int dit bedrag dan bij de cliënt, en niet de advocaat. Advocaten lopen dus geen hoger risico.

Bezwaren NOvA
Tegen het beleid omtrent de resultaatbeoordeling heeft de NOvA, na overleg met de portefeuillehouders gefinancierde rechtsbijstand en personen- en familierecht van de lokale orden, zowel praktische als meer principiële bezwaren geuit. Om hieraan tegemoet te komen, zou de wet moeten worden gewijzigd.

Wat moet u nu doen?
De NOvA vindt het dan ook van belang dat advocaten die op toevoegingsbasis werken kennisnemen van het aangepaste RvR-beleid en hun cliënten informeren over de gevolgen van deze gewijzigde resultaatbeoordeling en de mogelijke kosten van rechtsbijstand. Doordat er geen overgangsrecht is, geldt dit nieuwe beleid ook voor lopende toevoegingen. Advocaten die op toevoegingsbasis werken moeten dus zowel nieuwe cliënten als bestaande cliënten van lopende zaken hierover informeren.

Meer informatie
• Kijk op rvr.org voor meer informatie en voorbeelden van resultaatbeoordeling bij meerdere toevoegingen.
• Uitspraak Raad van State: ECLI:NL:RVS:2021:1909

2022