15jul

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies respecteert verschoningsrecht advocaten

De staatssecretaris van Financiën heeft het Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies op 12 juli aan de Tweede Kamer gestuurd. De NOvA is verheugd dat hierin het verschoningsrecht voor advocaten ten volle wordt gerespecteerd.

Belastingdienst iStock-490685786Dit wetsvoorstel is ter implementatie van de EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (EU) 2018/822. Op grond van deze zogeheten DAC6 zijn intermediairs, zoals belastingadviseurs, advocaten, accountants en financiële instellingen, vanaf 1 juli 2020 verplicht om mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden bij de Belastingdienst. Dit met als doel om belastingontwijking tegen te gaan.

Inzet NOvA
Begin dit jaar heeft de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) over dit wetsvoorstel geadviseerd. De NOvA constateert dat de geheimhouding en het verschoningsrecht in het wetsvoorstel conform haar advies behouden blijven en dat advocaten zijn vrijgesteld van de meldingsplicht. Belangrijk, omdat het recht op vertrouwelijkheid voor hen die naar een advocaat stappen te allen tijde moet worden gegarandeerd.
Wel zal de advocaat de cliënt of andere intermediairs moeten informeren over de meldingsplicht. De geheimhouding en het verschoningsrecht worden gewaarborgd doordat artikel 53a, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is verklaard. De staatssecretaris heeft eerder laten weten deze bepaling in een later stadium te zullen verduidelijken. De NOvA blijft dat proces kritisch volgen.

2019