20jan

NOvA aan Tweede Kamer: zet geen onomkeerbare stappen

De NOvA heeft altijd grote bezwaren gehad tegen de contourennota Herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand van november 2018. Ondanks dat vooralsnog geen wetsvoorstel is ingediend, is de NOvA van mening dat controversieelverklaring van eventueel in te dienen wetsvoorstellen in het kader van een stelselherziening van de gefinancierde rechtsbijstand belangrijk is.

Tweede KamerConcreet brengt de NOvA onder de aandacht:

- Eventueel in te dienen wetsvoorstellen volgend uit de contourennota Herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand controversieel te verklaren.

- Geen uitvoeringsbesluiten te laten nemen die onomkeerbare stappen in de richting van een stelselherziening zetten.

- Geen projecten te starten door het ministerie van J&V met advies- en consultantsbureaus teneinde onnodige uitgaven te voorkomen.

Zie ook:

2021