16jan

NOvA: Begrip voor drastische maatregel van advocaten

Vandaag heeft een aantal kantoren bekend gemaakt te overwegen de bijstand aan nieuwe cliënten in langdurige strafprocessen te stoppen als de staat hier geen redelijke vergoeding tegenover stelt.

De Nederlandse orde van advocaten wijst er al geruime tijd op dat de vergoedingen voor gefinancierde rechtsbijstand onaanvaardbaar laag zijn en dat de rechtszekerheid daardoor in de knel komt. Bestuurslid Petra van Kampen: "We hebben begrip voor deze vergaande actie. We hebben deze zomer al gezien dat toga's aan wilgen werden gehangen omdat het financieel niet meer uit kan. Dat advocaten nu zelfs overwegen om te stoppen met lange processen en toevoegingen laat zien hoe schrijnend de situatie is geworden. De rechtzoekende staat in de kou, dat is een hele slechte zaak en dat mogen de minister en de politiek zich aanrekenen."

2019