12jun

NOvA onderschrijft voorstellen Staatscommissie rechtsstaat

De NOvA onderschrijft de voorstellen die de Staatscommissie rechtsstaat doet in het onlangs gepubliceerde adviesrapport 'De gebroken belofte van de rechtsstaat – Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger'. Hierin staat dat er een afzonderlijk begrotingshoofdstuk voor de rechtsketen, inclusief sociale advocatuur, moet komen. De NOvA wees al eerder op de noodzaak van een structurele verbetering.

NOvA-bestuurder Sanne van Oers: “Een structurele oplossing voorkomt ad-hocfinanciering en zorgt ervoor dat noodzakelijk onderhoud aan de rechtsstaat beter kan plaatsvinden zonder steeds een politieke discussie aan te hoeven gaan.”
Gefinancierde rechtsbijstand weegschaal eurosEen afzonderlijk begrotingshoofdstuk voor de rechtsketen, inclusief sociale advocatuur, is ook de strekking van de aangenomen motie Sneller II, die de regering oproept tot verbetering van de financieringssystematiek. Volgens de NOvA is het van belang dat de vergoedingen voor sociaal advocaten bij de tijd blijven en meebewegen met de steeds wijzigende werkzaamheden. Daarmee wordt voorkomen dat elk jaar opnieuw een noodinvestering moet worden bedongen.

Planbureau voor de rechtsstaat
De opdracht van de Staatscommissie rechtsstaat was om voorstellen te doen voor het verbeteren van de rechtsstaat vanuit burgerperspectief. De staatscommissie werd ingesteld naar aanleiding van de motie van Pieter Omtzigt en Chris van Dam. In het adviesrapport komt naar voren dat er fors geïnvesteerd moet worden in de verbetering van de rechtsbescherming. Van Oers beaamt dit: “De rechtsstaat heeft permanent onderhoud nodig. De NOvA vindt een mogelijke oprichting van een planbureau voor de rechtsstaat een goed idee. Dit wordt ook in het adviesrapport genoemd. Wij steunen dit.”

Meer informatie:
Adviesrapport Staatscommissie rechtsstaat (10 juni 2024)

2024