31jan

NOvA wijst nogmaals op voorstellen om stelsel rechtsbijstand te verbeteren

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) wijst voorafgaand aan het voortgezette debat over rechtsbijstand in de Tweede Kamer opnieuw naar de voorstellen die vorig jaar zijn gedaan voor verbetering van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Daarnaast constateert de NOvA dat belangrijke vragen over de stelselvernieuwing en de gevolgen voor rechtzoekenden onbeantwoord blijven in de brief van minister Dekker van deze week.

Tweede KamerDe NOvA is een voorstander van de versterking van de eerste lijn van rechtsbijstand, een betere samenwerking tussen het juridische en sociale domein en het terugdringen van zaken waarin de overheid wederpartij is. Dat zijn wezenlijke verbeteringen van het stelsel. Over deze zaken in het contourenplan van minister Dekker is de NOvA graag bereid mee te denken.

De NOvA benadrukt daarnaast dat de uitkomsten van de commissie Van der Meer al te lang op de plank liggen en nu echt moeten worden uitgevoerd. Daar hoort bij dat de vergoedingen van advocaten in het stelsel, gezien de nood, per direct worden verhoogd om voldoende aanbod vanuit de sociale advocatuur te behouden.

Download de reactie van de NOvA.

Meer informatie
Het voortgezette Kamerdebat over rechtsbijstand vindt vandaag plaats vanaf 10.00 uur en kan na afloop worden teruggekeken.

 

2019