30mrt

Overheveling kosten dekenberaad van lokale orden naar NOvA

In de periode eind maart – begin april vinden de jaarvergaderingen van de lokale raden van de orde plaats. Hierin staan ook de begrotingen op de agenda, en de daarop gebaseerde hoofdelijke omslag. Die lokale financiële bijdragen vallen dit jaar relatief lager uit als gevolg van de overheveling van de kosten van het dekenberaad van lokale orden naar de Nederlandse orde van advocaten.

Op 3 december 2020 heeft het college van afgevaardigden het Besluit financiële bijdrage 2021 vastgesteld. Voor advocaten in categorie 1 is de financiële bijdrage aan de NOvA € 1.005, voor categorie 2 is dit € 329. Ten opzichte van 2020 betekent dit een lichte stijging van € 32 voor categorie 1 en € 10 voor categorie 2.

Financiele bijdrage 2021Overheveling
Deze beperkte toename is uitsluitend het gevolg van de overheveling van lokale kosten voor het dekenberaad naar de NOvA-begroting. Deze kosten maken dan ook niet langer deel uit van de begrotingen van de lokale orden en de daarop gebaseerde hoofdelijke bijdragen. Het bedrag dat er op de begroting bij de NOvA is bijgekomen, wordt dus in 2021 niet langer via de lokale omslag in rekening gebracht.

De overheveling betreft een experiment van een jaar en zou moeten leiden tot één landelijke en uniforme heffing, gelijk voor alle advocaten.

Kosten dekenberaad
In totaal bedragen de kosten voor het dekenberaad ongeveer acht procent van de NOvA-begroting. Naast een post van € 481.000 voor het dekenberaad zelf worden ook zeven medewerkers van de units Financieel toezicht Advocatuur (FTA) en Dekenaal Toezicht Advocatuur (DTA) door de NOvA gefinancierd. Beide units ondersteunen uitsluitend het dekenberaad maar zijn organisatorisch bij de NOvA ondergebracht. Dit is ook in lijn met de ontwikkeling naar de positionering van het dekenberaad als bestuursorgaan binnen de NOvA.

 

2021