15apr

Reactie NOvA op NRC-artikel over koppelwebsites en provisie

In NRC is een artikel verschenen over de positie die de NOvA inneemt over koppelwebsites en provisie. De NOvA is om een reactie gevraagd en deze is deels overgenomen. Hierbij onze gehele reactie op het artikel.

Advocate - iStock-1156265030De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft tot wettelijke taak een behoorlijke praktijkuitoefening door advocaten te bevorderen in het belang van de goede rechtsbedeling. Het betreft hier met name het waarborgen van de in de wet neergelegde kernwaarden van de advocaat zoals onafhankelijkheid en partijdigheid voor de cliënt. De lokale dekens hebben een andere rol dan de NOvA; zij hebben tot taak toezicht te houden op de advocaten in hun regio, hetgeen ze zelfstandig en onafhankelijk van de NOvA doen.

De kernwaarde onafhankelijkheid bestaat in het belang van de rechtzoekende; deze houdt in dat een advocaat zich in de behandeling van een zaak niet laat leiden door andere belangen dan die van de cliënt. Die onafhankelijkheid kan onder druk komen te staan als de advocaat in dienst is van een werkgever en op grond van de arbeidsrelatie afhankelijk is van die werkgever. Of wanneer de praktijk voor rekening (en risico) van een niet-advocaat wordt gevoerd. Deze niet-advocaat is immers niet gebonden aan de kernwaarden, is niet genormeerd door regelgeving, valt niet onder toezicht en kan tuchtrechtelijk niet worden aangesproken. Daardoor kunnen de belangen van de rechtzoekende bekneld raken.

Om te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op de onafhankelijkheid stelt de NOvA regels aan samenwerkingsverbanden en praktijkstructuren. Wel heeft de NOvA het vorig jaar mogelijk gemaakt voor advocaten in dienst bij een rechtsbijstandsverzekeraar (waarvan de aandeelhouders geen advocaten zijn) om ook niet-verzekerden bij te staan. Dit is een experiment dat onderdeel is van een breder onderzoek, in samenwerking met het ministerie van J&V, naar andere vormen van waarborgen in de regelgeving.

De NOvA benadrukt daarnaast dat het alle advocaten vrijstaat om tegen vaste, lage prijzen diensten aan te bieden en dat gebeurt ook. Er zijn steeds meer advocatenkantoren die net als BrandMr voor een vaste prijs werken. In 2018 zijn de gedragsregels herijkt. Deze richtlijnen geven aan dat advocaten provisie mogen betalen of ontvangen, zij het onder voorwaarden. Het belang van de rechtzoekende is daarbij bepalend wat onder andere betekent dat de advocaat volledig transparant dient te zijn over provisieafspraken. De lokale dekens zien toe op de naleving.

Hoe de Nederlandse orde van advocaten vernieuwing en transparantie tegenwerkt - NRC

2021