16apr

‘Regelen, niet procederen’

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) heeft toelichting gegeven aan advocaten op de werkwijze van de Belastingdienst bij het compenseren van gedupeerden van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Dat deed de UHT op verzoek van de NOvA. Bernard de Leest, portefeuillehouder Toegang tot het recht van de algemene raad, was gespreksleider tijdens het webinar van 90 minuten.

webinarKernboodschap van de UHT was dat de Belastingdienst wil samenwerken met de ouders en hun advocaten om geleden schade soepel en ruimhartig te compenseren. ‘De insteek is regelen, niet procederen’. De hoogte van de schadevergoeding wordt gebaseerd op wat de ouders en advocaat aandragen. Er wordt alleen gekeken naar plausibiliteit van de claim, er geldt in die zin geen bewijslast voor de ouders. Tijdens het webinar werd nader ingegaan op het proces voor aanvragen en ontvangen van schadevergoeding dat de Belastingdienst heeft ontworpen.

Monitoren regeling Raad voor Rechtsbijstand
Daarnaast gaf Irene Nijboer, algemeen directeur Raad voor Rechtsbijstand (RvR) toelichting op de advocatenpool en de vergoeding die advocaten van gedupeerden ontvangen. “De regeling is nu nog gebaseerd op aannames. Hij kan worden aangepast, ook met terugwerkende kracht, als blijkt dat de vergoeding voor advocaten niet toereikend is. Het bijhouden van een tijdsadministratie door advocaten is dus heel belangrijk.”

De RvR opent een e-mailadres voor advocaten die tegen problemen aanlopen. Daarnaast gaat ook de NOvA monitoren hoeveel tijd advocaten daadwerkelijk besteden aan het bijstaan van de gedupeerde ouders. “Het lijkt duidelijk dat er bij de Belastingdienst op andere manier gewerkt gaat worden dan we zijn gewend. Maar ook dat het een flinke klus wordt”, aldus De Leest.

Zie ook:

 

2021