Nieuwsoverzicht

Nieuwsberichten

7jul

Start consultatie herijking gedragsregels

De algemene raad heeft het advies van de Commissie herijking gedragsregels ter consultatie aangeboden aan de balie en een aantal stakeholders buiten de advocatuur waaronder het Openbaar Ministerie, de Raad voor de rechtspraak en de raad van advies.

Bekijk het consultatiedocument en start de online vragenlijst in het dossier Gedragsregels 2017.

De consultatietermijn loopt tot en met 17 september a.s. De algemene raad streeft ernaar om, na de beoordeling van alle consultatiereacties, de nieuwe verzameling gedragsregels eind 2017 vast te stellen.

2017