18jun

Visitatiecommissie beoordeelt vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft een visitatiecommissie voor de Beroepsopleiding Advocaten ingesteld en de leden van deze commissie benoemd. De visitatiecommissie beoordeelt de kwaliteit van de vernieuwde beroepsopleiding, die in 2021 van start ging, aan de hand van het kwaliteits- en accreditatiekader. Voorzitter van de commissie is prof. dr. mr. Eric van de Luijtgaarden.

Beroepsopleiding Advocaten

De Beroepsopleiding Advocaten (BA) is in 2021 vernieuwd. De opleiding bestaat uit twee delen: een centraal deel en een decentraal deel. Het centrale deel, waarin advocaat-stagiairs worden opgeleid in ethiek en algemene vaardigheden, wordt verzorgd door de Uitvoeringsorganisatie (UO). Het decentrale deel, dat zich richt op kantoorspecifieke vaardigheden en juridische kennis, wordt aangeboden door de UO, The Law Firm School (LFS) en De Brauw Blackstone Westbroek (De Brauw). De wijzigingen zijn doorgevoerd om de opleiding beter aan te laten sluiten bij de praktijk en de hedendaagse eisen van het advocatenvak.

Doel van de visitatiecommissie
De instelling van de visitatiecommissie volgt uit het besluit om drie jaar na de start van de vernieuwde BA de onderwijsaanbieders te beoordelen volgens het in 2020 vastgestelde kwaliteits- en accreditatiekader. De visitatie is een gebruikelijke stap om de kwaliteit en effectiviteit van de opleiding te waarborgen en te verbeteren.

Oog voor aanbiederspecifieke elementen
De visitatiecommissie bestaat uit onafhankelijke en deskundige leden, afkomstig uit de universitaire wereld en de advocatuur, en wisselt per onderwijsaanbieder van samenstelling. De commissie zal de onderwijsaanbieders volgens een gestandaardiseerde procedure beoordelen en gaat na of de opleiding voldoet qua profiel en didactische visie, curriculum, studeerbaarheid en studiebegeleiding, docenten en toetsing en gerealiseerd niveau. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan hoe de aanbiederspecifieke elementen aansluiten bij het gemeenschappelijke deel van de opleiding.

Planning
De visitatie van de eerste opleidingsaanbieder vindt in juli 2024 plaats. Tijdens deze bezoeken aan de locaties zal de commissie gesprekken voeren met docenten, studenten en andere betrokkenen om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de opleiding. Eind 2024 wordt een rapport met bevindingen en aanbevelingen verwacht, dat aan de algemene raad van de NOvA zal worden gepresenteerd.

Samenstelling van de visitatiecommissie
De visitatiecommissie bestaat uit:
1. Prof. dr. mr. H.J.L.M. (Eric) van de Luijtgaarden (voorzitter)
2. Dr. mr. B. (Bonne) van Hattum
3. Mr. J. (Jos) Janssen
4. Mr. W.A. (Wikke) Monster (enkel voor LFS)
5. Mr. J.J. (Joost) Linneman (enkel voor De Brauw)
6. Mr. W. (Willem) Lindeboom (enkel voor UO)

2024