Wet- en regelgeving

Op regelgeving.advocatenorde.nl staan naast de actuele regelgeving ook de oude versies en wijzigingsbesluiten. Alle artikelen worden apart weergegeven, waardoor gebruikers gemakkelijk door de website kunnen scrollen en via de zoekfunctie artikelen kunnen vinden. Ook zijn de artikelen eenvoudig te printen, op te slaan als pdf en te delen via social media. Zodra nieuwe wet- en regelgeving in werking treedt, wordt deze geactualiseerd.

Op regelgeving.advocatenorde.nl is beschikbaar:

Wet- en regelgeving
Verordening Covid-19
Advocatenwet
Wwft
Besluit beroepsvereisten advocatuur
Verordening op de advocatuur
Besluit financiële bijdrage 2020
Regeling op de advocatuur
Besluit subsidieplafond 2019

Mandaatbesluiten en beleidsregels
Mandaatbesluit AR
Mandaatbesluit AS
Beleidsregel detachering
Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland
Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
Beleidsregel subsidies NOvA
Beleidsregel benoemingen
Beleidsregel stageverkorting

Reglementen
Bestuursreglement algemene raad
Reglement van orde CvA
Reglement gecombineerde commissie vennootschapsrecht
Huishoudelijk reglement voor de vergadering der Nederlandse orde van advocaten

Gedragsregels
Gedragsregels advocatuur transponeringstabel (pdf)
Gedragsregels advocatuur
Gedragscode voor Europese advocaten

Richtlijnen
Richtlijnen m.b.t. samenwerkingsverbanden van advocaten en andere (erkende) beroepsbeoefenaren
Richtlijnen en model inzake het afgeven van verklaringen door advocaten en notarissen ten behoeve van accountants (lawyers letter)
Leidraad registratie specialisatieverenigingen
Richtlijn voor advocaten over de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de implementatie van de dienstenrichtlijn

Opleiding en stagiaire-aangelegenheden
Curriculum beroepsopleiding advocaten
Accreditatiekader beroepsopleiding advocaten
Opleidingsreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015
Examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015

English
Model public and generally accessible disclosure of registration
Act on Advocates
Legal Profession Bye-law
Explanatory notes to the Legal Profession Bye-Law
Legal Profession Regulations
Code of Conduct 2018
Code of Conduct for European Lawyers
Basic Principles on the Role of Lawyers

Overige regelgeving en wijzigingsbesluiten