20mrt

Begin volgende week duidelijkheid over compensatiemaatregelen voor sociaal advocaten

De NOvA heeft de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd met de Raad voor Rechtsbijstand over de gevolgen van de coronacrisis voor sociaal advocaten.

Deze groep advocaten beschikt als gevolg van de al jarenlang te lage vergoedingen niet over de benodigde financiële buffers om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen. Begin deze week is het geschatte inkomensverlies in kaart gebracht via een inventarisatie bij de specialisatieverenigingen. De NOvA en de RvR zijn daarom in gesprek over speciale financiële maatregelen. Naar verwachting zal de RvR begin volgende week extra maatregelen voor de sociale advocatuur publiceren. Uiteraard geldt onverkort dat het eerder aangekondigde maatregelenpakket van het kabinet ook voor hen geldt.

Zittingsbeleid
Op dit moment is al duidelijk dat de RvR haar zittingsbeleid gaat aanpassen. Ook daarover volgt begin volgende week nadere berichtgeving.

Dossier coronavirus
Kijk voor de laatste ontwikkelingen en de veelgestelde vragen in het dossier coronavirus.

2020