8jul

Werkbezoek minister voor Rechtsbescherming aan de NOvA

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft gisteren een werkbezoek aan de NOvA gebracht. Samen met de DG Rechtspleging en Rechtshandhaving en de coördinerend beleidsadviseur Advocatuur en Rechtsbijstand ging hij in gesprek met de algemeen deken, leden van de algemene raad en de algemeen secretaris van de NOvA.

Bezoek minister Weerwind aan de NOvA 7 juli 2022Bestuurders en medewerkers van de NOvA hebben regelmatig overleg met bewindslieden en ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van beide kanten werd het op prijs gesteld om een keer uitgebreid met elkaar over verschillende onderwerpen van gedachten te wisselen. 

Zo is er gesproken over de advocaat van de toekomst, de sociale advocatuur, samenwerking binnen de balie, rechtsbescherming in het algemeen en voor rechtzoekenden die boven de toevoegingsgrens vallen, en de weerbaarheid en veiligheid van advocaten.

Foto: v.l.n.r. algemeen deken Robert Crince le Roy, minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind en algemeen secretaris Raffi van den Berg.

2022