Voor uw advocatenkantoor

Modellen, handleidingen, formulieren

Update modelkantoorhandboek

Update modelkantoorhandboek

Het modelkantoorhandboek is in september 2018 voorzien van een update. Op onze website vindt u een versie van het modelkantoorhandboek waarin de door ons gedane wijzigingen zichtbaar zijn, en een versie waarin deze wijzigingen al zijn overgenomen. Zo kunt u zelf zien wat er is gewijzigd, en of (en waar) u deze wijzigingen in uw eigen kantoorhandboek overneemt. Het is aan te raden alle wijzigingen te bekijken.

Overzicht van de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen:

  • Instructie digitale communicatie en ICT-beveiliging (hierin is een verwijzing naar de tips & tricks van Fox-IT voor vertrouwelijke internetcommunicatie opgenomen).
  • Instructie verzekering beroepsaansprakelijkheid (n.a.v. wijzigingsverordening beroepsaansprakelijkheidsverzekering met ingang van 1 januari 2019).
  • Instructie geheimhouding (uitbreiding onderwerp meldpunt datalekken).
  • Instructie Algemene verordening gegevensverwerking (nieuw toegevoegd).
  • Instructie gestructureerde feedback (voorheen instructie intervisie, uitbreiding tekst).
  • Toevoeging model kantoorklachtenregeling.
  • Instructie cliëntacceptatie en ongebruikelijke transacties Wwft (aangepast naar aanleiding van de Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn).
  • Instructie belangen (aanpassing i.v.m. Algemene verordening gegevensverwerking)
  • Model opdrachtbevestiging (aanpassing onder andere i.v.m. Algemene verordening gegevensverwerking).