29sep

Aart Jan de Geus benoemd tot lid raad van advies NOvA

Het college van afgevaardigden heeft ingestemd met de benoeming van Aart Jan de Geus als lid van de raad van advies van de Nederlandse orde van advocaten. De Geus volgt per 1 januari 2021 Lex Michiels op.

Aart Jan de Geus 1Aart Jan de Geus is benoemd voor een periode van vier jaar. Hij is de beoogd voorzitter van de raad van advies bij aanvang van zijn termijn. De raad van advies adviseert de algemene raad en het college van afgevaardigden over voorstellen voor verordeningen en de hoofdpunten van het beleid van de NOvA.

Momenteel is De Geus onder andere voorzitter van de raad van commissarissen van de Triodos Bank, bestuursvoorzitter van de Goldschmeding Foundation en voorzitter van de adviesraad van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hiervoor was hij onder meer minister van SZW en plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO.

Herbenoeming Lex Michiels
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft Lex Michiels, de huidige voorzitter, aangegeven de raad van advies per 1 januari 2021 te verlaten. In verband met het aflopen van zijn benoemingstermijn op 1 oktober 2020, is Michiels herbenoemd tot eind dit jaar.

2020