25mrt

Jeroen van den Hoven benoemd tot lid raad van advies

Het college van afgevaardigden heeft ingestemd met de benoeming van Jeroen van den Hoven als lid van de raad van advies van de Nederlandse orde van advocaten. Van den Hoven volgt per 1 april 2019 Peter Mensing op.

Jeroen van den Hoven RvAProf.dr. M.J. van den Hoven is universiteitshoogleraar en hoogleraar ethiek en techniek aan de TU Delft. Hij legde de fundamenten voor het succesvolle NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren en is permanent lid van de European Group on Ethics (EGE) die de President van de Europese Commissie adviseert over ethische aspecten van wetenschap en technologie.
Van den Hoven is founding editor in chief van het internationale tijdschrift Ethics and Information Technology. Daarnaast publiceerde hij onder meer de boeken Information Technology and Moral Philosophy, Designing in Ethics en Evil Online.

Van den Hoven is benoemd voor een termijn van vier jaar. Met zijn benoeming is de raad van advies weer op volle sterkte.

2019