raad van advies

De raad van advies adviseert de algemene raad en het college van afgevaardigden over voorstellen voor verordeningen en hoofdpunten van het beleid van de Nederlandse orde van advocaten.

De leden van de raad van advies worden op voordracht van de algemene raad benoemd door het college van afgevaardigden.

Samenstelling raad van advies
De raad van advies is op dit moment als volgt samengesteld:

 • Mr. A.J. (Aart Jan) de Geus - voorzitter
  commissaris / bestuursvoorzitter
 • Mr. drs. A. (Arnold) Croiset van Uchelen
  advocaat
 • Mr. J.F. (Francien) Rense
  advocaat
 • Mr. J.C.M. (Judith) Swinkels
  rechter-commissaris
 • Prof. dr. M.J. (Jeroen) van den Hoven
  hoogleraar TU Delft