raad van advies

De raad van advies adviseert de algemene raad en het college van afgevaardigden over voorstellen voor verordeningen en hoofdpunten van het beleid van de Nederlandse orde van advocaten.

De leden van de raad van advies worden op voordracht van de algemene raad benoemd door het college van afgevaardigden.

Samenstelling raad van advies per 5 april 2024

Raymond Vlecken RVA vierkant

Mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken
Voorzitter

Tom Mulder RVA vierkant Mr. T.A. (Tom) Mulder
Advocaat-lid
Judith Swinkels RVA vierkant Mr. J.C.M. (Judith) Swinkels
Lid
Eric Boot RVA vierkant Dr. E.R. (Eric) Boot
Lid