4apr

Eric Boot benoemd als lid raad van advies

Op voordracht van de algemene raad heeft het college van afgevaardigden Eric Boot benoemd als lid van de raad van advies van de Nederlandse orde van advocaten. Universitair docent Boot neemt per 5 april 2024 zitting in de raad van advies.

Dr. Eric Boot is universitair docent Rechtsfilosofie en juridische beroepsethiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hier doceert Boot onder andere de vakken Rechtsfilosofie en ‘Advocatuur en beroepsethiek’ en is hij coördinator van de vakken ‘Juridische beroepen en beroepsethiek’ en ‘Beroepsethiek en integriteit voor juristen’. Daarnaast is Boot bestuurslid van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht en was hij bestuurslid van de Vereniging van Ethici Nederland. Voor zijn proefschrift ontving hij de dissertatieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum.

Samenstelling van raad van advies
De raad van advies adviseert de algemene raad over de maatschappelijke positionering en de hoofdpunten van beleid van de Nederlandse orde van advocaten, evenals over ontwerpvoorstellen voor verordeningen. Met de benoeming van Eric Boot is de raad van advies als volgt samengesteld:

Raymond Vlecken (2023) Raymond Vlecken, voorzitter
Tom Mulder (2023) Tom Mulder, advocaat-lid
Judith Swinkels Judith Swinkels, lid
Eric Boot_300x300 Eric Boot, lid

2024