14jan

NOvA-commissie toetst verkiezingsprogramma’s op rechtsstatelijkheid

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart heeft de NOvA een commissie rechtsstatelijkheid verkiezingsprogramma’s ingesteld om de verkiezingsprogramma’s op rechtsstatelijkheid te toetsen. De commissie staat onder voorzitterschap van Willem van Schendel, oud-vicepresident van de Hoge Raad.

StempodloodDe commissie toetst de plannen van de politieke partijen op de minimale eisen van rechtsstatelijkheid. Het gaat hierbij om een effectieve toegang tot de rechter, bescherming van elementaire grondrechten en of de overheid zelf zich aan de regels houdt.

De commissie rechtsstatelijkheid verkiezingsprogramma’s streeft ernaar om in de eerste week van maart met haar bevindingen met betrekking tot de verschillende verkiezingsprogramma's te komen.

Naast voorzitter Willem van Schendel bestaat de commissie uit François van Vloten (secretaris), Camillo Schutte, Channa Samkalden, Daan Hoefsmit, Elaine Mak en Irma van den Berg.

Eerdere doorlichtingen van de commissie in 2012 en 2017 hebben een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan de verkiezingsdebatten.

2021