Opleiding

Beroepsopleiding Advocaten

Stichting beroepsopleiding advocaten

Stichting beroepsopleiding advocaten

Sinds de zomer van 2012 werkt de NOvA samen met alle Nederlandse universiteiten in de stichting beroepsopleiding advocaten (SBA).

De taak van de SBA is het beoordelen van de kwaliteit van de beroepsopleiding advocaten en de uitvoering daarvan door de uitvoeringsorganisatie en geaccrediteerd partijen. Daarnaast adviseert de SBA over de eind- en toetstermen van de BA en over de beroepsopleiding in het algemeen. 

Om de expertise te waarborgen, bestaat het bestuur van de stichting uit advocaten (afgevaardigd door de NOvA) en uit professoren en universitair hoofddocenten (afgevaardigd door de faculteiten). Het stichtingsbestuur bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). De portefeuillehouder opleiding in de algemene raad is q.q. voorzitter van de stichting. De NOvA heeft een beslissende stem in het algemeen bestuur en benoemt de voorzitter daarvan.

Het bureau van de NOvA faciliteert de SBA: de stichting is gehuisvest in het kantoor van de NOvA en maakt gebruik van gedetacheerde medewerkers van de NOvA. 

Huidige samenstelling SBA-bestuur:

 • mr. B.J.M. de Leest (DB) NOvA, algemene raad (bestuur)
 • prof. mr. dr. H.E. Bröring (vakkamer bestuursrecht) Rijksuniversiteit Groningen
 • mr. dr. J.A.A.C. Claessen (vakkamer strafrecht) Universiteit Maastricht
 • mr. dr. S. van Gulijk (vakkamer burgerlijk recht) Universiteit Tilburg
 • mr. R.M. Heemskerk (vakkamer strafrecht) NOvA
 • mr. R. van ’t Hullenaar (vakkamer vaardigheden en ethiek) NOvA
 • prof. Dr. M.B.M. Loos (vakkamer vaardigheden & ethiek) Universiteit van Amsterdam
 • prof. mr. M.W. Scheltema (vakkamer burgerlijk recht) Erasmus Universiteit Rotterdam
 • prof. mr. L. Stevens (vakkamer strafrecht) Vrije Universiteit
 • mr. M.W. Veldhuijsen (vakkamer vaardigheden en ethiek) NOvA
 • prof. mr. L.G. Verburg (vakkamer burgerlijk recht) Radboud Universiteit Nijmegen
 • mr. B.J.W. Walraven (vakkamer bestuursrecht) NOvA
 • prof. mr. R. Widdershoven (vakkamer bestuursrecht) Universiteit Utrecht
 • mr. dr. L.H.M. Zonnenberg (vakkamer burgerlijk recht) NOvA
 • mr. E.A.C. van de Wiel (vakkamer vaardigheden en ethiek) NOvA
 • vacature faculteitslid Universiteit Leiden
 • vacature faculteitslid Open Universiteit