Stichting beroepsopleiding advocaten

Sinds 2012 werkt de NOvA samen met alle Nederlandse universiteiten in de stichting beroepsopleiding advocaten (SBA).

De taak van de SBA is het beoordelen van de kwaliteit van de beroepsopleiding advocaten en de uitvoering daarvan door de uitvoeringsorganisatie en geaccrediteerd partijen. Daarnaast adviseert de SBA over de eind- en toetstermen van de BA en over de beroepsopleiding in het algemeen. 

Om de expertise te waarborgen, bestaat het bestuur van de stichting uit advocaten (afgevaardigd door de NOvA) en uit professoren en universitair hoofddocenten (afgevaardigd door de faculteiten). Het stichtingsbestuur bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). De portefeuillehouder opleiding in de algemene raad is q.q. voorzitter van de stichting. De NOvA heeft een beslissende stem in het algemeen bestuur en benoemt de voorzitter daarvan.

Samenstelling SBA-bestuur:

 • mr. B.J.M. de Leest (DB) NOvA, algemene raad
 • prof. mr. dr. H.E. Bröring (vakkamer bestuursrecht) Rijksuniversiteit Groningen
 • mr. dr. S. van Gulijk (vakkamer burgerlijk recht) Universiteit Tilburg
 • mr. R. van ’t Hullenaar (vakkamer vaardigheden en ethiek) NOvA
 • prof. Dr. M.B.M. Loos (vakkamer vaardigheden & ethiek) Universiteit van Amsterdam
 • prof. mr. L. Stevens (vakkamer strafrecht) Vrije Universiteit
 • mr. M.W. Veldhuijsen (vakkamer vaardigheden en ethiek) NOvA
 • prof. mr. L.G. Verburg (vakkamer burgerlijk recht) Radboud Universiteit Nijmegen
 • mr. B.J.W. Walraven (vakkamer bestuursrecht) NOvA
 • prof. mr. R. Widdershoven (vakkamer bestuursrecht) Universiteit Utrecht
 • mr. dr. L.H.M. Zonnenberg (vakkamer burgerlijk recht) NOvA
 • mr. E.A.C. van de Wiel (vakkamer vaardigheden en ethiek) NOvA

Visitatie 2020: goed eindoordeel Beroepsopleiding Advocaten
De stichting beroepsopleiding advocaten (SBA) heeft de kwaliteit van de Beroepsopleiding Advocaten in 2020 als ‘goed’ beoordeeld. Volgens de SBA betekent dit dat ‘de opleiding systematisch en over de volle breedte boven de gangbare basiskwaliteit uitsteekt’.