Rechtenstudie in Nederland

Om toegang tot de advocatuur te krijgen, moet u een bachelor en een master op het gebied van het recht op een Nederlandse universiteit hebben afgerond.

Wie vóór de bachelor-masterstructuur is afgestudeerd kan op grond van artikel 2, eerste lid onder b, van de Advocatenwet, verzoeken om inschrijving als advocaat op basis van het doctoraat in de rechtsgeleerdheid of het recht om de titel meester te voeren.

Het diploma moet voldoen aan de aanvullende beroepsvereisten uit het besluit beroepsvereisten advocatuur die verder zijn uitgewerkt in het convenant civiel effect.

Convenant civiel effect
Het convenant civiel effect is overeengekomen door de Nederlandse orde van advocaten, de Raad voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de rechtenfaculteiten van de Nederlandse universiteiten. Met civiel effect wordt bedoeld dat de rechtenopleiding zodanig is samengesteld zodat het diploma voldoet aan de eisen voor toegang tot (onder andere) de advocatuur. Voor vragen over het civiel effect kunt u terecht bij de rechtenfaculteit van uw universiteit.

Op zoek naar een patroon
Om te starten als advocaat-stagiair moet u een patroon hebben gevonden: een ervaren advocaat die u op zijn kantoor tijdens de stage van 3 jaar zal begeleiden. U kunt daarvoor in dienst treden bij een advocatenkantoor. Er gelden andere regels voor zelfstandige stagiair-ondernemers en/of advocaat-stagiairs in dienst anders dan bij een advocatenkantoor.

Inschrijven als advocaat
Een verzoek tot inschrijving als advocaat stuurt u naar de lokale orde in het arrondissement waar uw kantoor gevestigd is (artikel 2 Advocatenwet). De werkwijze bij het indienen en behandelen van deze verzoeken kan in de verschillende arrondissementen net iets anders zijn. Voor vragen over de inschrijvingsprocedure kunt u contact opnemen met het bureau van de orde in uw arrondissement. Op de website van de lokale orde vindt u meer informatie over de beëdiging en het model verzoekschrift tot inschrijving en beëdiging.

Aanmelding Beroepsopleiding Advocaten
Advocaat-stagiairs ontvangen informatie voor aanmelding bij de Beroepsopleiding Advocaten van de lokale orde van advocaten. Aanmelding voor de Beroepsopleiding is pas mogelijk ná akkoord van de lokale orde van advocaten. Voor de daadwerkelijke start van de beroepsopleiding moet een advocaat-stagiair zijn beëdigd.