Starten als advocaat

Rechtenstudie in Nederland

Rechtenstudie in Nederland

Om toegang tot de advocatuur te krijgen, moet u een bachelor en een master op het gebied van het recht op een Nederlandse universiteit hebben afgerond.

Wie vóór de bachelor-masterstructuur is afgestudeerd kan op grond van artikel 2, eerste lid onder b, van de Advocatenwet, verzoeken om inschrijving als advocaat op basis van het doctoraat in de rechtsgeleerdheid of het recht om de titel meester te voeren.

Het diploma moet voldoen aan de aanvullende beroepsvereisten uit het besluit beroepsvereisten advocatuur die verder zijn uitgewerkt in het convenant civiel effect.

Het convenant civiel effect
Het convenant civiel effect is overeengekomen door de Nederlandse orde van advocaten, de Raad voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de rechtenfaculteiten van de Nederlandse universiteiten.
Met civiel effect wordt bedoeld dat de rechtenopleiding zodanig is samengesteld zodat het diploma voldoet aan de eisen voor toegang tot (onder andere) de advocatuur. Voor vragen over het civiel effect kunt u terecht bij de rechtenfaculteit van uw universiteit.

Inschrijven als advocaat
Een verzoek tot inschrijving als advocaat stuurt u naar de lokale orde in het arrondissement waar uw kantoor gevestigd is (artikel 2 Advocatenwet). Voor vragen over de inschrijvingsprocedure kunt u contact opnemen met het bureau van de orde in uw arrondissement. Op de website van de lokale orde vindt u meer informatie over de beëdiging en het model verzoekschrift tot inschrijving en beëdiging.

Beroepsopleiding
Nadat u beëdigd bent als advocaat dient u de beroepsopleiding advocaten te volgen. U ontvangt na uw beëdiging informatie voor aanmelding voor de beroepsopleiding advocaten van de lokale orde.