Opleiding

Iedere advocaat in Nederland dient zich zijn hele carrière te blijven ontwikkelen. In de eerste drie jaar is de advocaat verplicht na zijn rechtenstudie de driejarige beroepsopleiding voor de advocatuur te volgen. Gedurende die periode is de jurist advocaat-stagiair en moet hij of zij tentamens afleggen in verschillende vakken.

De opleiding heeft tot doel juristen op te leiden tot zelfstandige en deskundige advocaten, die optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. De opleiding is vastgelegd in wet- en regelgeving. De beroepsopleiding advocaten (BA) is uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie (UO).

Hierna moet de advocaat voldoen aan de opleidingsverplichtingen, die ook wel de permanente opleiding (PO) worden genoemd. Deze eisen zijn opgenomen in de Verordening op de advocatuur, hoofdstuk 4.

BA2020: De Beroepsopleiding Advocaten op de tekentafel

De NOvA ontwerpt op een projectmatige wijze een samenhangende, toekomstbestendige opleiding die in maart 2021 van start gaat. Een opleiding waarin praktische vaardigheden en het toepassen van juridische inhoudelijke kennis centraal staat. De opleiding is gericht op de praktijk (toepassingsgericht) en er is voor iedere student ruimte voor verbreding en verdieping. De kernwaarden van de advocaat worden expliciet in de opleiding verankerd. Meer informatie