Digitale factuur

De NOvA verstuurt de digitale factuur voor de financiële bijdrage in de maand januari naar het zakelijke e-mailadres dat in BAR geregistreerd staat. Hebben wij geen zakelijk e-mailadres dan zenden we de factuur naar het algemene e-mailadres van uw kantoor.

Incasso
Indien de financiële bijdrage niet binnen de betaaltermijn van 6 weken is voldaan, ontvangt de advocaat per email een herinnering. Indien ook dit niet leidt tot een betaling, volgt er per email een aanmaning. Tevens wordt de deken geïnformeerd over de openstaande vordering.

Indien de vordering ook na de aanmaning nog onbetaald is gebleven zal de vordering zonder verdere aankondiging worden overgedragen aan de deurwaarder. De vordering wordt dan direct verhoogd met wettelijke rente en incassokosten. De deurwaarder zal zo nodig overgaan tot dagvaarding en uiteindelijk beslaglegging waarbij ook een eventueel tegoed bij de Raad voor de Rechtsbijstand betrokken wordt.