Nieuwsoverzicht

Nieuwsberichten

  • 19dec
  • 14dec

   Financiële bijdrage omlaag

   De financiële bijdrage 2018 valt lager uit dan de bijdrage voor 2017. Dit is het gevolg van een eenmalige korting van € 70, bedoeld om een deel van de bestemmingsreserve ‘doorberekening tuchtrechtspraak’ terug te laten vloeien naar de advocaten. Voor advocaten in categorie 1 bedraagt de financiële bijdrage voor komend jaar € 720. Voor categorie 2 is dit € 189.

   2017 lees meer
  • 13dec

   Beroepsopleiding Advocaten 2020 krijgt verder vorm

   Geen assessment, wel een ingangstoets. Meer betrokkenheid van patroons en kantoren. Een persoonlijk ontwikkelplan voor stagiairs. En een praktijkgerichte opbouw van het curriculum. Dat zijn enkele van de plannen van de algemene raad om te komen tot een toekomstbestendige beroepsopleiding voor advocaten. Deze werden op 13 december aan het college van afgevaardigden voorgelegd.

   2017 lees meer
  • 14nov

   Zelf aanpassen: inkomenscategorie financiële bijdrage 2018

   Per 1 januari 2018 geldt voor de financiële bijdrage een nieuwe categorie-indeling. De inkomensgrens voor de lage categorie 2 verschuift van € 32.500 naar € 37.000. Hierdoor komen mogelijk meer advocaten in aanmerking voor een lagere financiële bijdrage. Is dit ook voor u van toepassing? Dan kunt u dat tot 31 december 2017 aangeven via Mijn Orde.

   2017 lees meer
  • 10nov

   Gerbrandydebat levert verbaal vuurwerk op

   Een volle zaal met 200 belangstellenden, 1 vlammende lezing, 2 rechtsstatelijke thema’s, 8 bevlogen panelleden, 1 vakkundige presentator en een stortvloed aan meningen en argumenten. Het 8e Gerbrandydebat op 8 november in Den Haag leverde genoeg stof voor discussie op.

   2017 lees meer