13-05-2024

Jan Broekhuizen lid algemene raad NOvA

"Corporate Social Responsibility"

Corporate Social Responsibility (CSR) is ook voor de advocatuur een actueel thema. Deze thematiek, ook wel bekend en in toenemende mate gereguleerd in termen van duurzaamheid of Environmental Social & Governance (ESG), raakt de bedrijfsvoering van het advocatenkantoor.

Zij maakt steeds meer deel uit van de dagelijkse advies- en procespraktijk, waarbij het Shell-proces en de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens tussen Zwitserland en de KlimaSeniorinnen recentelijk nog in het nieuws waren. Ook de vraag hoe de advocaat, als beroepsbeoefenaar, zich aangesproken weet door CSR-normen heeft de aandacht.

Internationaal is hier te wijzen op de vorig jaar gepubliceerde Guidance on the Impact of Climate Change on Solicitors van de Law Society van Engeland en Wales en de Corporate Social Responsibility and the Legal Profession, Key Considerations for Bars and Lawyers van de Raad van Europese balies (CCBE) uit 2022.

Ook de NOvA gaat verder met dit onderwerp. Op 8 april 2024 heeft de algemene raad besloten tot het oprichten van een projectgroep die gaat onderzoeken op welke manier de Nederlandse orde een bijdrage kan leveren aan de dialoog over CSR binnen de Nederlandse advocatuur. De projectgroep is zelf een platform voor die dialoog en zal ook aan de algemene raad concrete voorstellen doen tot het ondernemen van de nodige activiteiten op dit vlak. Vertegenwoordigers van grote en kleinere kantoren, het toezicht en mogelijk ook de wetenschap, zullen gevraagd worden deel te nemen.

De projectgroep zal daarbij haar eigen agenda bepalen. Hier is te denken aan onderwerpen als de wijze waarop de NOvA haar voorlichtende rol op het gebied van CSR zou kunnen invullen. Maar ook de vraag op welke wijze CSR/ESG-aspecten binnen de bedrijfsvoering en governance van advocatenkantoren kunnen worden ingebed. Hoe kunnen kantoren bijvoorbeeld beantwoorden aan rapportage- of transparantievereisten op het gebied van CSR? En voor welke afwegingen staan advocaten bij het aannemen en behandelen van zaken met CSR-implicaties? De projectgroep kan zich in dit verband bezighouden met de ontwikkeling van praktische guidance en het delen van best practices.

Het werk dat de projectgroep gaat verrichten staat naast tal van CSR-initiatieven die momenteel al binnen de advocatuur leven, waarbij een groot aantal kantoren al op eigen wijze vorm geeft aan CSR/ESG. De projectgroep zal deze initiatieven ook bij haar onderzoek en het formuleren van concrete voorstellen betrekken.