Vacatures

Bureau van de NOvA
Met ongeveer 60 medewerkers is de organisatie van de NOvA groot genoeg om de advocatuur en de algemene raad professioneel te ondersteunen en klein genoeg om medewerkers in een collegiale sfeer te kunnen laten samenwerken. Bij het bureau van de NOvA zijn momenteel de volgende vacatures:

Adviescommissies wetgeving
De Nederlandse orde van advocaten geeft wetgevingsadviezen aan de wetgever bij wetsvoorstellen die de advocatuur raken. De voorbereiding hiervan vindt plaats door achttien wetgevingsadviescommissies, verspreid over evenzovele rechtsgebieden, die merendeels bestaan uit advocaten. Momenteel zijn er de volgende vacatures:

Units DTA/FTA (dekenaal/financieel toezicht advocatuur) 
De dekens van de 11 arrondissementen zijn de wettelijk toezichthouder op advocaten. Gezamenlijk vormen zij het dekenberaad, waarin zij met elkaar afspraken maken over de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen. De unit DTA (dekenaal toezicht advocatuur) en de unit FTA (financieel toezicht advocatuur) ondersteunen het dekenberaad in het toezicht. Bij de units DTA en FTA zijn momenteel geen vacatures.

Het Advocatenblad
Het Advocatenblad is al ruim een eeuw het vakblad van de Nederlandse advocatuur. Via de website, nieuwsbrief, magazine en sociale media voorzien we de balie van snelle nieuwsberichten, scherpe opinie en degelijke achtergrondverhalen. Het redactiestatuut garandeert de onafhankelijkheid van de redactie. Ter versterking van de redactie zoekt het Advocatenblad een: