Vacatures

Binnen het bureau van de Nederlandse orde van advocaten of binnen commissies ontstaan regelmatig vacatures.

Bureau van de NOvA
Met ongeveer 55 medewerkers is de organisatie van de NOvA groot genoeg om de advocatuur en de algemene raad professioneel te ondersteunen en klein genoeg om medewerkers in een collegiale sfeer te kunnen laten samenwerken. Bij het bureau van de NOvA zoeken wij momenteel een manager Beleid & Regelgeving, een stafjurist en een receptionist.

Binnen de NOvA voert de unit Financieel Toezicht Advocatuur (FTA) in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de lokale deken financiële- en Wwft onderzoeken bij advocaten(kantoren) uit. Bij de unit FTA is er op dit moment een vacature voor financieel toezichthouder.

Adviescommissies
De NOvA telt achttien adviescommissies die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen. Momenteel zijn er vacatures bij de adviescommissie strafrecht