Vacatures

Bureau van de NOvA
Met ongeveer 60 medewerkers is de organisatie van de NOvA groot genoeg om de advocatuur en de algemene raad professioneel te ondersteunen en klein genoeg om medewerkers in een collegiale sfeer te kunnen laten samenwerken. Bij het bureau van de NOvA zijn er momenteel geen vacatures.

Raad van advies
De raad van advies bestaat op dit moment uit vier leden, waarvan twee advocaat-leden en twee niet-advocaten (waaronder de voorzitter). Vanwege het afscheid van een van de advocaat-leden is de NOvA op zoek naar een advocaat-lid. Leden worden benoemd op persoonlijke titel en adviseren zonder last of ruggespraak.

Adviescommissies wetgeving
De Nederlandse orde van advocaten geeft wetgevingsadviezen aan de wetgever bij wetsvoorstellen die de advocatuur raken. De voorbereiding hiervan vindt plaats door achttien wetgevingsadviescommissies, verspreid over evenzovele rechtsgebieden, die merendeels bestaan uit advocaten. Momenteel zijn bij de adviescommissies wetgeving de volgende vacatures:

Units DTA/FTA (dekenaal/financieel toezicht advocatuur) 
De dekens van de 11 arrondissementen zijn de wettelijk toezichthouder op advocaten. Gezamenlijk vormen zij het dekenberaad, waarin zij met elkaar afspraken maken over de wijze waarop zij hun toezichttaken en -bevoegdheden uitoefenen en klachten behandelen. De unit DTA (dekenaal toezicht advocatuur) en de unit FTA (financieel toezicht advocatuur) ondersteunen het dekenberaad in het toezicht. De units DTA en FTA zijn momenteel op zoek naar: 

Commissie cassatie
De Nederlandse orde van advocaten heeft een commissie cassatie ingesteld die advocaten mondeling het examen en de proeve van bekwaamheid afneemt ter verkrijging van de (on)voorwaardelijke aantekening ‘advocaat bij de Hoge Raad’ in burgerlijke zaken. 

Examencommissie Beroepsopleiding Advocaten
De NOvA heeft een onafhankelijke examen­commissie Beroepsopleiding Advocaten ingesteld. De primaire taak van de examen­commissie is het vaststellen van de toetsen, de casus voor de integratieve dagen, de normerings­methode (de cesuur) en de individuele toetsuitslagen. Daarnaast bewaakt de examencommissie de kwaliteit van de organisatie van de toetsen en behandelt her­beoordelings­verzoeken naar aanleiding van de toetsuitslagen. De examencommissie werkt in vakkamers. Het opleidings- en examen­reglement regelt de taken en de samenstelling van de examencommissie. De examencommissie heeft op dit moment één vacature. De algemene raad zoekt specifiek naar een commissielid met expertise op het gebied van privaatrecht ten behoeve van de vakkamer integratieve dagen: