Vacatures

Binnen het bureau van de Nederlandse orde van advocaten of binnen commissies ontstaan regelmatig vacatures.

VacatureBureau van de NOvA
Met ongeveer 55 medewerkers is de organisatie van de NOvA groot genoeg om de advocatuur en de algemene raad professioneel te ondersteunen en klein genoeg om medewerkers in een collegiale sfeer te kunnen laten samenwerken. Bij het bureau van de NOvA zoeken wij momenteel een manager Beleid & Regelgeving en een beleidsadviseur

Adviescommissies wetgeving
De NOvA telt achttien wetgevingsadviescommissies die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen. Momenteel zijn er vacatures bij de adviescommissie strafrecht en de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht.

College van toezicht
Het college van toezicht is een onafhankelijk bestuursorgaan van de Nederlandse orde van advocaten en heeft de wettelijke taak toe te zien op de werking van het dekenale toezicht. Als systeemtoezichthouder ziet het college toe op de uitvoering van het toezicht en klachtbehandeling  door dekens. Het college van toezicht zoekt een beleidsmedewerker.