lokale Orden

Alle advocaten die kantoor houden in een arrondissement (regio), vormen met elkaar de orde van advocaten in dat arrondissement. Deze lokale orde van advocaten wordt bestuurd door de raad van de orde met als voorzitter de (lokale) deken. De deken en de leden van de raad van de orde zijn ook advocaten.

Gerechtelijke kaartDe jaarlijkse vergadering van de orde van advocaten in een arrondissement kiest een advocaat als deken. Deze deken houdt op grond van de Advocatenwet toezicht op de advocaten die kantoor houden binnen het arrondissement (artikel 45a Advw) en behandelt klachten over advocaten (artikel 46c Advw).

De deken zit de vergaderingen van de raad van de orde voor. De deken behandelt klachten en adviezen, bemiddelt en vervult toezichtzaken. Ook licht hij de leden van de orde voor over belangrijke kwesties en ontwikkelingen.

De lokale deken kan onder bepaalde voorwaarden een advocaat aanwijzen als een rechtzoekende niet, of niet tijdig, een advocaat vindt om hem/haar bij te staan. Daarnaast voert de deken overleg met onder meer het openbaar ministerie en de rechtbank. Ten slotte neemt de deken maandelijks deel aan het dekenberaad.

Lokale orden van advocaten in de arrondissementen: