Kenniscentrum tuchtrecht

Dekens en medewerkers van de lokale orden kunnen bij het Kenniscentrum Tuchtrecht van de NOvA terecht met vragen over de (handhaving van) gedragsregels en tucht-procedurele aangelegenheden. Het kenniscentrum is te bereiken via kenniscentrumtuchtrecht@advocatenorde.nl.

Tuchtrecht UpdatesDatabank Tuchtrecht Updates
In opdracht van de NOvA verzorgt uitgeverij Boom Juridisch de online databank Tuchtrecht Updates. Hier vindt u alle uitspraken van het Hof van Disipline en de vier Raden van Discipline gerangschikt naar onderwerp, instantie en datum.

Nieuwsbrief Tuchtrecht Updates
Een selectie van de meest relevante disciplinaire uitspraken wordt elke twee weken per e-mail verspreid via de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates. Advocaten ontvangen deze nieuwsbrief automatisch. Andere geïnteresseerden kunnen zich op de nieuwsbrief abonneren. Stelt u geen prijs (meer) op toezending, dan kunt u zich via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief uitschrijven.

Advocatenblad
De commissie disciplinaire rechtspraak verzorgt in het NOvA-katern van het Advocatenblad elke maand de rubriek ‘Van de tuchtrechter’. Het Advocatenblad zelf verzorgt online ook een eigen rubriek tuchtrecht.