Adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten

De adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten heeft tot taak de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten te adviseren over de kwaliteit en de uitvoering van de Beroepsopleiding Advocaten, alsmede gevraagd en ongevraagd te adviseren over de beroepsopleiding zelf (waaronder in ieder geval de eindtermen).

De adviescommissie bestaat uit leden uit de advocatuur (waaronder de portefeuillehouder opleiding van de Stichting Jonge Balie Nederland), het wetenschappelijk onderwijs, de rechterlijke macht en leden die de onderwijsaanbieders vertegenwoordigen. 
De leden van de adviescommissie worden door de algemene raad benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. De algemene raad voorziet in het secretariaat van de adviescommissie. 

Samenstelling adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten 
De adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten is op dit moment als volgt samengesteld:  

Uit de rechterlijke macht:

 • mevrouw mr. J.J. Willemsen - voorzitter
 • mevrouw mr. M.J. Blaisse

Uit het wetenschappelijk onderwijs: 

 • mevrouw mr. F. van der Grinten
 • de heer mr. I. Sumner

Uit de advocatuur: 

 • de heer mr. M.J. Basten van Batenburg
 • de heer mr. B. van Zelst
 • mevrouw mr. C.H. van der Zwet
 • de heer mr. J.A.D. Uijldert – portefeuillehouder opleiding SJBN  

Vertegenwoordiger vanuit de onderwijsaanbieders: 

 • de heer mr. J.E. Soeharno – De Brauw Blackstone Westbroek
 • mevrouw mr. N.C. Streep – The Law Firm School
 • de heer W.J.P. Tijsse Claase – Uitvoeringsorganisatie